ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Zaimki wzajemne w języku angielskim (Reciprocal Pronouns)

Angielskie zaimki wzajemne (reciprocal pronouns) mają jedną, niepodważalną zaletę - jest ich naprawdę niewiele, a dokładnie - dwa.

 

Lista zaimków wzajemnych

Te dwa zaimki wzajemne różnią się nie tylko formą, ale przede wszystkim - zastosowaniem. Obydwa możemy przetłumaczyć, w zależności od kontekstu, jako: się, siebie, sobą, sobie, nawzajem. Używamy ich jednak w innych sytuacjach:

 • each other - odnosi się do wzajemnych relacji dwóch osób/rzeczy/zwierząt, itd., np. Mary and Tom looked at each other. - Mary i Tom spojrzeli na siebie. 

My brother and I always help each other in need. - Mój brat i ja zawsze pomagamy sobie nawzajem w potrzebie. 

 • one another - odnosi się do wzajemnych relacji trzech i więcej osób/rzeczy/zwierząt, itd., np.
  • All the children in this class really like one another. - Wszystkie dzieci w tej klasie lubią się nawzajem.
  • This football team will never win if the players don’t start cooperating with one another! - Ta drużyna piłki nożnej nigdy nie wygra, jeśli gracze nie zaczną ze sobą współpracować!

Themselves czy each other?

Największą trudność w nauce angielskich zaimków zwrotnych sprawia nam, Polakom rozróżnienie, kiedy należy zastosować zaimek each other, a kiedy themselves. Spójrz na poniższe przykłady:

 • Amanda and Jack really take care of each other. - Amanda i Jack naprawdę o siebie dbają.
 • Amanda and Jack really take care of themselves. - Amanda i Jack naprawdę o siebie dbają.

Jak widzisz, obydwa zdania brzmią w języku polskim identycznie. Po angielsku niosą one jednak zupełnie inne znaczenia.

 

W pierwszym zdaniu (z each other), Amanda i Jack dbają o siebie nawzajem - ona o niego, a on o nią. W drugim (z themselves) dbają jedynie o samych siebie (ona nie interesuje się jego szczęściem, a on jej). Prawda, że to duża różnica?

Pamiętaj, że zaimki zwrotne - czyli te, do których zalicza się themselves - oznaczają, że podmiot zdania wykonuje czynność sam na sobie. W przypadku zaimka wzajemnego - each other - ma miejsce relacja lub interakcja pomiędzy dwoma osobami/rzeczami czy zwierzętami!

 

Więcej na temat zaimków zwrotnych w języku angielskim przeczytasz w osobnym artykule tutaj

 

Przykłady użycia zaimków wzajemnych w zdaniach

Aby lepiej zrozumieć zastosowanie zaimków wzajemnych w języku angielskim, prześledź poniższe przykłady użycia ich w kontekście. 

 • My sisters and I always buy presents one another for Christmas. - Moje siostry i ja zawsze kupujemy sobie nawzajem prezenty na Święta Bożego Narodzenia.
 • My parents always buy each other presents for their wedding anniversary. - Moi rodzice zawsze kupują sobie prezenty na rocznicę ślubu.
 • During the great battle soldiers killed mercilessly one another. - Podczas wielkiej bitwy żołnierze zabijali się nawzajem bez litości.
 • The two knights looked at each other and they drew their swords. - Dwaj rycerze spojrzeli na siebie i wyciągnęli miecze.
 • A group of children played with one another on the playground. - Grupa dzieci bawiła się ze sobą na placu zabaw.
 • My daughter and my son never play with each other. - Moja córka i mój syn nigdy się ze sobą nie bawią. 
 • Tim and Jeremy have hated each other since the last Christmas party. - Tim i Jeremy nienawidzą się od ostatniego przyjęcia świątecznego.
 • Ellen, Tina and Amelia has always hated one another. - Ellen, Tina i Amelia zawsze się nienawidziły. 

 

Jeśli szukasz sprawdzonego źródła wiedzy na temat innych zagadnień gramatycznych w języku angielski, koniecznie zapoznaj się z innymi artykułami na naszej stronie! Znajdziesz w nich przydatne informacje, wyjaśnienia i czytelne przykłady zastosowania!

 

<< Zaimki angielskie

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.