ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Zaimki zwrotne w języku angielskim (Reflexive Pronouns)

Zaimki zwrotne w języku angielskim (reflexive pronouns) używane są, aby podkreślić, że podmiot zdania wykonuje opisywaną czynność na sobie (np. I’m washing myself. - Myję się.) lub samodzielnie (np. You’d better write the essay by yourself. - Lepiej napisz to wypracowanie samodzielnie.). Zwróć uwagę, że w tym drugim przypadku zaimek zwrotny najczęściej poprzedzony jest słówkiem by

W języku polskim angielskie zaimki zwrotne tłumaczymy, w zależności od kontekstu, jako się, siebie, sobie lub samodzielnie (sam, sama, samo, sami, same).

 

Zaimki zwrotne - Podstawowe zasady

W języku angielskim każda osoba gramatyczna ma przypisany sobie zaimek zwrotny (w przeciwieństwie do języka polskiego). W formie bezosobowej używamy formy oneself, np. to relax oneself - relaksować się.

Jak wszystkie zaimki, także zaimki zwrotne nie odmieniają się i nigdy nie zmieniają swojej formy

 

Pamiętaj, że nie wszystkie polskie czasowniki zwrotne (czyli łączące się z zaimkami zwrotnymi) są także zwrotne w języku angielskim. Przykładami mogą być: concentrate (koncentrować się, skupiać się), feel (czuć się), learn (uczyć się), meet (spotykać się) czy relax (relaksować się). Oto jak wygląda ich zastosowanie w kontekście:

 • You need to concentrate more when you do those exercises. - Musisz bardziej się skoncentrować, kiedy robisz te ćwiczenia. 
 • Mary didn’t feel well and left the meeting early. - Mary nie czuła się dobrze i wyszła ze spotkania wcześniej. 
 • Can you be quiet, please? I’m trying to learn some new words! - Czy możesz być cicho? Próbuję uczyć się nowych słówek.
 • We usually meet once a month. - Zwykle spotykamy się raz w miesiącu. 
 • Just try to forget about your job, get another drink and relax! - Po prostu spróbuj zapomnieć o pracy, zamów kolejnego drinka i zrelaksuj się!

 

Lista zaimków zwrotnych

Oto pełna lista zaimków zwrotnych w języku angielskim. Zwróć uwagę, że w liczbie pojedynczej wszystkie mają końcówkę -self, a w liczbie mnogiej -selves

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

I - myself

you - yourself

he - himself

she - herself

it - itself


we - ourselves

you - yourselves

they - themselves

 

Zobacz, jak wygląda to w praktyce:

 • I introduced myself. - Przedstawiłem się.
 • You introduced yourself. - Przedstawiłeś się.
 • He introduced himself. - On przedstawił się.
 • She introduced herself. - Ona przedstawiła się.
 • It introduced itself. - Przedstawiło się.
 • We introduced ourselves. - Przedstawiliśmy się.
 • You introduced yourselves. - Przedstawiliście się.
 • They introduced themselves. - Przedstawili się. 

 

Przykłady użycia zaimków zwrotnych w zdaniach

Dla lepszego zobrazowania, w jaki sposób stosuje się zaimki zwrotne w języku angielskim, przygotowaliśmy dodatkowe przykłady:

 • I’m not talking about myself now. I’m talking about you! - Nie mówię o sobie w tej chwili. Mówię o Tobie!
 • Just look at yourself in the mirror! You look awful! - Tylko popatrz na siebie w lustrze. Wyglądasz okropnie!
 • I’m so proud of my son. He cooked dinner all by himself. - Jestem taka dumna ze swojego syna. Ugotował obiad zupełnie samodzielnie.
 • Please, help yourselves to the cake. - Proszę, częstujcie się ciastem.
 • Children should not play with scissors. They can cut themselves. - Dzieci nie powinny bawić się nożyczkami. Mogą się skaleczyć. 
 • Take up some sport! Do it for yourself! - Zacznij uprawiać jakiś sport! Zrób to dla siebie!
 • In the times of crisis we mustn’t think only about ourselves. - W czasach kryzysu nie wolno nam myśleć tylko o sobie. 
 • Why are those people talking to themselves? - Czemu ci ludzie mówią do siebie?
 • I feel so lonely, all by myself… - Czuję się taka samotna, zupełnie sama…
 • Jeremy bought himself a new mobile yesterday. - Jeremy kupił sobie nowy telefon wczoraj. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami na naszej stronie. Znajdziesz w nich przydatne informacje dotyczące wszystkich zagadnień gramatycznych w języku angielskim.

 

<< Zaimki angielskie

 

Angielski Online

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.