ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Zaimki wskazujące w języku angielskim (Demonstratives)

Zaimki wskazujące w języku angielskim (ang. demonstrative pronouns) służą do określenia dystansu fizycznego lub w czasie pomiędzy mówiącym a opisywanym obiektem. Na szczęście, grupa zaimków wskazujących obejmuje jedynie cztery wyrazy - this, that, these oraz those.

 

Gramatyka angielskiego

Lista zaimków wskazujących

Najłatwiej przedstawić listę zaimków w języku angielskim w tabelce - z podziałem na te stosowane wobec liczby pojedynczej i mnogiej. Druga linia podziału przebiega pomiędzy zaimkami odnoszącymi się do tego, co jest “blisko” i tego, co jest “daleko”

 

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

blisko

this(ðɪs) 

ten, ta, to

these(ði:z) 

ci, te

daleko

that(ðæt) 

tamten, tamta, tamto

those(ðəʊz)

tamci, tamte

 

Podstawowe zasady

W praktycznym zastosowaniu zaimków wskazujących pomoże Ci poniższa lista zasad.

 • zaimki wskazujące w języku angielskim są nieodmienne (nigdy nie zmieniają swojej formy),

 

 • this oraz these odnoszą się do obiektów, które trzymamy w ręce, są bardzo blisko nas oraz dat i wydarzeń teraźniejszych, np.
  • Are these gloves yours? They seem too small for my hands. - Czy to są Twoje rękawiczki? Wydają się za małe na moje ręce.
  • Look at these boots. They’re lovely! - Spójrz na te buty! Są cudowne!
  • This month we are focusing on improving the customer service in our company. - W tym miesiącu koncentrujemy się na poprawie obsługi klienta w naszej firmie. 

 

 • this oraz these stosuje się też, kiedy przestawiamy jakąś osobę/osoby lub przestawiamy się na początku rozmowy telefonicznej, np.
  • Jane, this is Mark, my best friend. - Jane, to jest Mark, mój najlepszy przyjaciel. 
  • Mr. Brown, these are my parents. - Panie Brown, to moi rodzice.
  • Hello, this is Diana from HR. Can I speak to Mrs White, please? - Halo, z tej strony Diana z działu kadr. Czy mogę rozmawiać z panią White? 

 

 • that oraz those odnoszą się do obiektów, które znajdują się dalej od nas oraz dat i wydarzeń z przeszłości, np.
  • Can you see those trees on the hill? My grandfather planted them. - Widzisz tamte drzewa na wzgórzu? Zasadził je mój dziadek. 
  • Who is that man talking to Mary? - Kim jest mężczyzna rozmawiający z Mary? (zwróć uwagę, że w języku polskim naturalnie zabrzmi w tym kontekście “ten mężczyzna”, jednak w angielskim, ze względu na odległość, powiemy “that’)/
  • I remember that summer very well! We were still young and hopeful! - Pamiętam tamto lato bardzo dobrze! Byliśmy wciąż młodzi i pełni nadziei!

 

Przykłady użycia zaimków wskazujących w zdaniach

W języku angielskim istnieje sporo wyrażeń zawierających zaimki wskazujące this i that. Są bardzo popularne i często używane - zdecydowanie warto je znać! Przeczytaj przykłady użycia angielskich zaimków wskazujących "this" i "that" w zdaniach poniżej.

 • Get this! The Browns are packing. Are they moving out?  – Tylko popatrz! Brownowie się pakują. Czy oni się wyprowadzają?
 • My office is at the back of the building.This way, please. – Moje biuro jest na tyłach budynku. Tędy, proszę. 
 • To this daywe haven’t received any reply to our complaint.  – Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na naszą skargę.
 • In this case we have no choice but to ask our lawyer for advice. W tej sytuacji nie mamy innego wyboru, jak poprosić naszego prawnika o radę.
 • Further negotiations are necessary. We can’t give up in this respect.  – Dalsze negocjacje są niezbędne. Nie możemy się poddać pod tym względem.
 • If the unemployment rate keeps dropping at this rate, there will be no unemployed people very soon. - Jeśli poziom bezrobocia będzie spadał w tym tempie, wkrótce nie będzie żadnych bezrobotnych. 
 • I’m afraid we have no free tables at this moment. - Obawiam się, że nie mamy wolnych stolików w tym momencie.
 • The food, the views, the hotel were really great - out of this world, I’d say. - Jedzenie, widoki, hotel były świetne - nie z tego świata, powiedziałbym.
 • Why are there so many people in the street? What’s all this? - Czemu na ulicy jest tyle osób? Co tu się dzieje?
 • I really needed a few days off. The sun, the ocean, the drinks - this is the life! - Naprawdę potrzebowałem kilku dni wolnego. Słońce, ocean, drinki - to dopiero jest życie!
 • The stray dog we saw yesterday was black and about this big. - Bezpański pies, którego wczoraj widzieliśmy, był czarny i mniej więcej tej wielkości.
 • Children, I want you to start doing your homework this minute! - Dzieci, chcę, żebyście zaczęły odrabiać pracę domową w tej chwili!
 • We’ve bought a new car. Really? That’s great! – Kupiliśmy nowy samochód. Naprawdę? To świetnie!
 • The car needs cleaning, right? That’s right. – Samochód wymaga czyszczenia, prawda? Zgadza się.
 • The prices of houses are going up, that’s why we’ve decided not to wait any longer and buy one. - Ceny domów idą w górę, dlatego postanowiliśmy nie czekać dłużej i kupić jakiś. 
 • That’s it! I’m not going to wait a second longer! - To koniec! Nie zamierzam czekać ani sekundy dłużej.
 • My car broke down and I decided to stay at Helen’s overnight. That’s that. - Mój samochód się zepsuł i postanowiłam przenocować u Helen. I to tyle.
 • That’s all, Tom. You may leave now. - To wszystko, Tom. Możesz już iść. 
 • Jane and Ben are getting married?! That’s a laugh! - Jane i Ben biorą ślub?! A to dobre!
 • You didn’t get that job? That’s tough! There will be other opportunities! - Nie dostałaś tej pracy? Mówi się trudno! Pojawią się inne możliwości!
 • The new budget is quite tight and we need to cut costs. That is to say, do not expect bonuses this month! - Nowy budżet jest raczej napięty i musimy ciąć koszty. To znaczy, nie spodziewajcie się premii w tym miesiącu!
 • You want to move to another city? Just like that? - Chcesz się przeprowadzić do innego miasta? Tak po prostu?
 • I booked the flight, went to the airport, checked in, and after that - flew to Paris. - Zarezerwowałem lot, pojechałem na lotnisko, odprawiłem się a potem - poleciałem do Paryża. 
 • Forget that! I’m not going to lend you my car!Nie ma mowy! Nie pożyczę Ci mojego samochodu!

 

Zaimek wskazujący angielski - Miejsce w zdaniu

Jak zapewne już wiesz, szyk zdania w języku angielskim jest dość istotny i każda część zdania musi znaleźć się w określonym miejscu. Gdzie należy umieścić zaimki wskazujące?

 

 • przed rzeczownikiem, który określają, np.
  • This book is really interesting. I can’t put it down! - Ta książka jest naprawdę ciekawa. Nie mogę jej odłożyć!
  • Aren’t these trousers a bit too tight? How do I look? - Czy te spodnie nie są odrobinę za obcisłe? Jak wyglądam?
  • These sandwiches aren’t for you! - Te kanapki nie są dla Ciebie!
  • Do you know those people? - Czy ty znasz tych ludzi?

 

 • przed przymiotnikiem określającym rzeczownik, np.
  • This thick book here belonged to my grandmother. - Ta gruba książka tutaj należała do mojej babci. 
  • Is that old car over there yours? - Czy ten stary samochód tam jest Twój?
  • Where are these strange noises coming from? - Skąd dochodzą te dziwne hałasy? 
  • Look at those black clouds! We’d better hurry up! - Spójrz na te czarne chmury! Lepiej się pospieszmy! 

Pamiętaj, że zaimki wskazujące mogą być użyte także samodzielnie, bez rzeczownika (np. na końcu zdania), np.

 • Whose cat is this? - Czyj to jest kot?
 • Remember to pay the bills! Yes, I know, that’s very important. - Pamiętaj, aby opłacić rachunki! Tak, wiem, to bardzo ważne. 
 • These are my books, and those are yours. - To są moje książki, a te są Twoje. 

 

Zapraszamy do przeczytania także innych artykułów na naszej stronie. Znajdziesz w nich przydatne informacje, które pozwolą Ci poszerzyć i usystematyzować wiedzę na temat gramatyki języka angielskiego. 

 

<< Zaimki angielskie

 

Angielski Online

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.