ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Relative clauses (zdania względne)

Zdania względne (ang. Relative Clauses) to zdania podrzędnie złożone, które zawierają dodatkową informację na temat danej osoby, rzeczy, czasu lub miejsca. W języku angielskim dzielimy je na określające (ang. defining) i nieokreślające (ang. non-defining). Z tego artykułu dowiesz się, jak je budować, czym się od siebie różnią i jak właściwie stosować zaimki w relative clauses. 

 

Zaimki w Relative Clauses

Ponieważ zdania względne podają informację dotyczącą osób, rzeczy lub miejsc, potrzebujemy słówka, które wskaże, czego dotyczą. Taką właśnie rolę pełnią zaimki:

  • who - odnosi się do osób, np.

My sister, who lives in UK, visits us once a year. - Moja siostra, która mieszka w Wielkiej Brytanii, odwiedza nas raz w roku.

The man who called the police disappeared. - Mężczyzna, który wezwał policję, zniknął. 

 

  • which - odnosi się do zwierząt i rzeczy, np.

Where’s the book which I bought yesterday? - Gdzie jest książka, którą kupiłam wczoraj?

The Thames River, which is the longest river in England, flows through London. - Tamiza, która jest najdłuższą rzeką w Anglii, płynie przez Londyn.

 

  • that - odnosi się do ludzi, zwierząt i przedmiotów. Najczęściej stosowany jest w mowie potocznej, np.

The woman that lives next door is a famous singer. - Kobieta, która mieszka obok, jest słynną piosenkarką.

The cake my Grandma baked was delicious. - Ciasto, które upiekła moja babcia, było przepyszne.

 

  • whose - odnosi się do ludzi i określa przynależność, np.

This is the student whose books were stolen. - To uczeń, którego książki zostały skradzione.

The man whose suitcase I had taken by mistake phone me last night. - Mężczyzna, którego walizkę wzięłam przez pomyłke, zadzonił do mnie wczoraj wieczorem.

 

  • whom - odnosi się do ludzi, stosowany jest w języku oficjalnym w znaczeniu “którego”, “którą”, “których”, “które”, np.

This is the man whom I met yesterday. - To jest mężczyzna, którego spotkałem wczoraj.

The worker whom the boss had mobbed was given a pay rise. - Pracownik, którego mobbingował szef, otrzymał podwyżkę.

 

W zdaniach względnych stosujemy też dwa inne zaimki:

  • where - odnosi się do miejsca, np.

Spain is the place where I love spending holidays. - Hiszpania to miejsce, gdzie uwielbiam spędzać wakacje.

I want to visit the town where my parents grew up. - Chcę odwiedzić miasteczko, w którym dorastali moi rodzice.

 

  • when - odnosi się do czasu, np.

These were the times when life was simpler. - To były czasy, kiedy wszystko było prostsze.

The time when you could make the decision is over. - Czas, kiedy mogłeś podjąć decyzję, dobiegł końca.

 

  • why - tego spójnika możemy użyć, aby podać powód, np.

This is the reason why I moved out. - To powód, dla którego się wyprowadziłem.

Smoking at work is the reason why he was fired. - Palenie w pracy było powodem, dla którego został zwolniony. 

 

Język angielski zawsze dąży do uproszczenia i skrócenia wypowiedzi. Z tego względu często można pominąć zaimek w zdaniu. Jest to możliwe, kiedy zaimek pełni funkcję dopełnienia, a nie odnosi się do podmiotu. Popatrz na przykłady poniżej:

This is the woman who helped me yesterday. - To jest kobieta, która pomogła mi wczoraj.

W tym przypadku “who” odnosi się do podmiotu zdania (“the woman”) i nie może zostać pominięte.

 

This is the woman (whom) I met yesterday. - To jest kobieta, którą spotkałam wczoraj.

W tym zdaniu “whom” nie odnosi się do podmiotu zdania (“I”) i może zostać pominięte.

 

Zaimków: whose, when i where nie pomijamy nigdy!

 

Warto tutaj wspomnieć o miejscu przyimków w relative clauses. Trzeba pamiętać, że powinny one znaleźć się po czasowniku:

This is the news I was waiting for! - To jest wiadomość, na którą czekałam!

Is this the book you were talking about? - Czy to jest książka, o której mówiłaś? 

 

Zdania względne określające - Defining Relative Clauses 

Defining relative clauses to zdania, które jasno i konkretnie określają osobę, zwierzę, przedmiot, miejsce lub czas. Bez informacji wprowadzonej za pomocą zdania podrzędnego, nie wiedzielibyśmy, o kogo lub co konkretnie chodzi. Uwaga!  W przeciwieństwie do języka polskiego nie stosujemy w nich przecinków! Przeczytaj przykłady poniżej:

The car that is parked outside your house is mine. - Samochód, który jest zaparkowany przed Twoim domem, jest mój.

This is the girl who joined our class last week. - To ta dziewczynka, która dołączyła do naszej klasy w zeszłym tygodniu.

This is the book (which) I was looking for. - To jest ta książka, której szukałam. 

 

Zdania względne nieokreślające - Non-defining Relative Clauses 

Non-defining clauses wprowadzają do zdania dodatkową informację, którą można usunąć i nie wpłynie to na zrozumienie przez odbiorcę o kim lub o czym mówimy. Zdanie podrzędne oddzielone jest od  nadrzędnego przecinkami. Uwaga! W non-defining clauses NIE STOSUJE SIĘ  zaimka THAT! Spójrz na zdania poniżej:

Mark, who is en engineer, helped me with the car. - Mark, który jest inżynierem, pomógł mi z samochodem. 

 

Gdyby rozmawiające osoby znały więcej niż jednego Marka, a tylko jeden z nich byłby inżynierem, informacja o jego zawodzie byłaby istotna dla określenia, o kogo chodzi i musielibyśmy zastosować defining clause

Mark who is en engineer helped me with the car. - Mark, ten, który jest inżynierem, pomógł mi z samochodem. 

 

Oto kilka dodatkowych przykładów non-defining clauses

Rachel, who is my cousin, can give you a lift. - Rachel, która jest moją kuzynką, może Cię podwieźć.

This house, which is very expensive, used to belong to Ed Sheeran. - Ten dom, który bardzo drogi, należał kiedyś do Eda Sheerana. 

Mike, (whom) I met yesterday, is going to visit us soon. - Mike, którego wczoraj spotkałem, ma zamiar nas wkrótce odwiedzić. 

 

Potrzebne Ci są informacje o innych konstrukcjach gramatycznych w języku angielskim? Koniecznie poszukaj ich w zakładce “Gramatyka języka angielskiego” na naszej stronie internetowej. Znajdziesz tam przydatne informacje i przykłady o każdym zagadnieniu w angielskiej gramatyce. Ucz się angielskiego ze Speak Up!

 

<< Części mowy w języku angielskim

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.