ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czasownik have - ćwiczenia

Angielski czasownik tohave oznacza nie tylko “mieć” w języku angielskim. Występuje także w wielu często używanych wyrażeniach i pełni funkcję operatora w czasach typu Perfekt. Zdarza się, że osoby rozpoczynające swoją przygodę z angielskim mają problemy z odmianą tohave i pokrewnego wyrażenia have got. Przed rozpoczęciem rozwiązywania naszych ćwiczeń, odśwież swoją wiedzę. Wejdź na www.speak-up.pl i kliknij w zakładkę Gramatyka j. angielskiego.

Czasownik have - testy do rozwiązywania

Nasze ćwiczenia w pdf pozwolą Ci samodzielnie utrwalić poprawną odmianę i sposób użycia to have oraz have got. Po prostu pobierz testy na komputer, wydrukuj, rozwiąż i sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu.

Czasownik to have - w czasie zdania twierdzące, przeczenia, pytania 

Pamiętaj, że czasownik to have w 3 osobie liczby pojedynczej przyjmuje formę has, a pytania i przeczenia z nim budujemy dokładnie tak samo, jak z “normalnymi” czasownikami czyli za pomocą operatora do/does, don’t/doesn’t. 

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Poniższe luki uzupełnij poprawną formą czasownika to have. Wszystkie zdania są twierdzące.

 1. I ___________ two dogs and a cat. 
 2. My brother ___________ short spiky hair.
 3. Mr and Mrs Brown ___________ a beautiful garden.
 4. Alice ___________ her own photo studio.
 5. I like this car. It ___________ very comfortable seats.
 6. We ___________ two bicycles.
 7. You ___________ something in your hair.
 8. I ___________ a bath every evening.
 9. They usually ___________ dinner about five pm.
 10.  Excuse me, I ___________ a question.

Ćwiczenie 2

Poniższe luki uzupełnij poprawną formą czasownika to have. Wszystkie zdania są przeczące.

 1. Hurry up! We ___________ much time.
 2. Betty ___________ her own car. She borrows mine. 
 3. I ___________ that book, sorry.
 4. You ___________ a big nose!
 5. We ___________ any oranges at home.
 6. Our teacher ___________ green glasses.
 7. This coat looks awful. It ___________ pockets and the colour is ugly.
 8. My phone is very old. It ___________ many functions.
 9. You and your brother ___________ much free time after school.
 10.  I don’t know where your pen is. I ___________ it!

Ćwiczenie 3

Luki w poniższych pytaniach uzupełnij poprawną formą czasownika to have.

 1. _________________________ (you/have) any brothers or sisters?
 2. _________________________ (she/have) a good job?
 3. How often _________________________ (your neighbours/have) barbecues?
 4. What time _________________________ (your family/have) breakfast?
 5. _________________________ (I/have) enough time for that?
 6. How much money _________________________ (they/have)?
 7. _________________________ (we/have) any negative opinions about our product?
 8. _________________________ (this model/have) parking sensors?
 9. _________________________(you/have) a sandwich for lunch?
 10. What time _________________________ (she/have) coffee?

Have got - w czasie zdania twierdzące, przeczenia, pytania 

Dla przypomnienia - wyrażenie have got nie potrzebuje operatora. Pytania tworzymy przez inwersję, a przeczenia, dodając słówko not

Ćwiczenie 4

Poniższe luki uzupełnij poprawną formą wyrażenia have got. Tam, gdzie to możliwe, zastosuj formę skróconą. Wszystkie zdania są twierdzące.

 1. Mary ___________ a red jacket.
 2. We ___________ two cars.
 3. Miss Jones ___________ her notebook with her.
 4. My grandparents ___________ a small cottage.
 5. Her dog ___________ beautiful blue eyes.
 6. I ___________ very uncomfortable shoes.
 7. You ___________ two children.
 8. This dress ___________ very long sleeves.
 9. My boss ___________ a great sense of humour.
 10. Teachers ___________ a lot of work before holidays.

Ćwiczenie 5

Poniższe luki uzupełnij poprawną formą wyrażenia have got. Wszystkie zdania są przeczące.

 1. Edmund ___________ a motorbike.
 2. We ___________ a big house.
 3. My neighbour ___________ children.
 4. I ___________ the recipe for this cake. 
 5. My son is allergic so we ___________ any pets.
 6. Meggi ___________ a new iPhone.
 7. You ___________ a cat.
 8. Many students ___________ much time for their hobbies.
 9. Your mum ___________ a red dress.
 10. You and Peter ___________ the tickets.

Ćwiczenie 6

Z podanych słów ułóż pytania, dodając odpowiednią formę wyrażenia have got

 1. what / you / in your pockets?

  ___________________________________________________________________

 2. she / a dog?

  ___________________________________________________________________

 3. Bill / money / how much?

  ___________________________________________________________________

 4. your grandparents / in the mountains / a small cottage?

  ___________________________________________________________________

 5. I / your pen?

  ___________________________________________________________________

 6. how many / your sister / children?

  ___________________________________________________________________

 7. this model / a good battery?

  ___________________________________________________________________

 8. you / now / time?

  ___________________________________________________________________

 9. good job / they?

  ___________________________________________________________________

 10. why / on your desk / you / so many documents?

  ___________________________________________________________________

Ćwiczenie 7

Na koniec sprawdź, jak poradzisz sobie z ćwiczeniem, w którym połączyliśmy czasownik to have z wyrażeniem have got. Popraw błędy w poniższych zdaniach - w każdym zdaniu jest błąd! 

 1. Elly hasn’t a motorbike.

  ___________________________________________________________________

 2. Do you have got a car?

  ___________________________________________________________________

 3. I has got three brothers.

  ___________________________________________________________________

 4. A: Do you have a bicycle? B: Yes, I have.

  ________________________________________________________________

 5. You don’t have got a laptop.

  ___________________________________________________________________

 6. How many books by Agatha Christie have you?

  ___________________________________________________________________

 7. Jim don’t have time now.

  ___________________________________________________________________

 8. A: Has she got a cat? B: No, she doesn’t.

  ___________________________________________________________________

 9. This book haven’t got all the pages.

  ___________________________________________________________________

 10. My cousins haven’t a hamster.

  ___________________________________________________________________

POBIERZ W WERSJI PDF 

Czasownik to have i have got - klucz

Ćwiczenie 1

 1. have
 2. has
 3. have
 4. has
 5. has
 6. have
 7. have
 8. have
 9. have
 10. have

Ćwiczenie 2

 1. don’t have
 2. doesn’t have
 3. don’t have
 4. don’t have
 5. don’t have
 6. doesn't have
 7. doesn’t have
 8. doesn’t have
 9. don’t have
 10. don’t have

Ćwiczenie 3

 1. Do you have
 2. Does she have
 3. do your neighbour have
 4. does your family have
 5. Do I have
 6. do they have
 7. Do we have
 8. Does this model have
 9. Do you have
 10.  does she have

Ćwiczenie 4

 1. ‘s got
 2. ‘ve got
 3. has got
 4. have got
 5. ‘s got
 6. ‘ve got
 7. ‘ve got
 8. has got
 9. has got
 10. have got

Ćwiczenie 5

 1. hasn’t got
 2. haven’t got
 3. hasn’t got
 4. haven’t got
 5. haven’t got
 6. hasn’t got
 7. haven’t got
 8. haven’t got
 9. hasn’t got
 10. haven’t got

Ćwiczenie 6

 1. What have you got in your pockets?
 2. Has she got a dog?
 3. How much money has Bill got?
 4. Have your grandparents got a small cottage in the mountains?
 5. Have I got your pen?
 6. How many children has your sister got?
 7. Has this model got a good battery?
 8. Have you got time now?
 9. Have they got a good job?
 10. Why have you got so many documents on your desk?

Ćwiczenie 7

 1. Elly hasn’t got a motorbike.
 2. Do you have a car?
 3. I have got three brothers.
 4. A: Do you have a bicycle? B: Yes, do.
 5. You don’t have a laptop.
 6. How many books by Agatha Christie have you got?
 7. Jim doesn't have time now.
 8. A: Has she got a cat? B: No, she hasn’t.
 9. This book hasn't got all the pages.
 10. My cousins haven’t got a hamster.

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.