ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Zaimki osobowe - ćwiczenia

Zaimki osobowe w angielskim (personal pronouns) są używane zazwyczaj po to, aby uniknąć podczas wypowiedzi wielokrotnego powtarzania tego samego słowa (podmiotu). Osobowy zaimek angielski zastępuje w zdaniu podmiot, przy czym w niektórych sytuacjach ten sam zaimek może mieć inne znaczenie, zależnie od kontekstu wypowiedzi. Przykłady znajdziesz w poniższym zestawie "Zaimki osobowe ćwiczenia pdf".

Zaimki osobowe - testy do rozwiązywania

Jeśli chcesz w praktyce sprawdzić, czy pamiętasz kiedy używamy zaimków osobowych w angielskim i czy potrafisz je prawidłowo stosować w wypowiedziach, wykorzystaj nasz zestaw ćwiczeń "Zaimek osobowe ćwiczenia pdf". Przygotowaliśmy go w formie pliku do pobrania i samodzielnego wydrukowania, dzięki czemu rozwiązaniem poszczególnych zadań testowych możesz zająć się w dogodnej dla Ciebie chwili. Zestaw, poza samymi ćwiczeniami, zawiera również klucz z prawidłowymi odpowiedziami. Jeśli natomiast wolisz rozwiązywać zadania testowe online, taka możliwość również jest dostępna.

Zanim jednak zabierzesz się za rozwiązywanie zadań, odwiedź stronę https://www.speak-up.pl/zaimki-osobowe-angielski, na której znajdziesz wiele przydatnych informacji wraz z przykładami obrazującymi jak i kiedy używamy zaimków osobowych w angielskim.

Zaimki osobowe w angielskim - ćwiczenia podstawowe

W tej części znajdziesz ćwiczenia, dzięki którym przypomnisz sobie najważniejsze zasady, o jakich musisz pamiętać stosując zaimek osobowy w angielskim. Drobna podpowiedź: nie zapominaj o tym, że w języku angielskim nie możesz pominąć podmiotu w zdaniu!

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

W poniższych zdaniach wstaw właściwe zaimki osobowe w zaznaczone miejsca tak, aby powstały poprawne znaczeniowo i gramatycznie zdania.

 1. Why would _______ ask Jenny about that? _______ doesn't know.
 2. _______ haven't seen Frank here, hasn't _______ arrived yet?
 3. _______ definitely won't work if _______ won't cooperate!
 4. _______ weren't ready for such a fierce attack, so our losses were really heavy.
 5. John, Mark and Luke went to the cinema two hours ago, _______ didn't invite anyone else.

Ćwiczenie 2

Do podanych rzeczowników dopisz odpowiadające im zaimki osobowe w angielskim.

 1. a doctor - _______
 2. Lenny and I - _______
 3. Gregory - _______
 4. Agatha - _______
 5. Jack and Caroline - _______
 6. Jenny's dog - _______
 7. my wife's husband - _______

Ćwiczenie 3

W podanych poniżej zdaniach zastosuj właściwą formę zaimka spośród podanych.

 1. This is Peter. (Him/He) _______ is my brother.
 2. (Me/I) don't understand even a word from this text, it's gibberish!
 3. I love my car, (she/her) _______ is a beauty!
 4. The weather is going worse and worse, and (its/it) will be a huge thunderstorm by the evening.
 5. Have you seen Mary and Rose recently? (Them/They) _______ seem to be skipping a lot of lessons nowadays.

Kiedy dajemy zaimki osobowe w angielskim?

Jeśli chodzi o zaimki osobowe angielski różni się dość mocno od polskiego pod kilkoma względami. Jednym z nich jest nieodmienność zaimka osobowego. Pamiętaj o tym podczas rozwiązywania poniższych ćwiczeń, a udzielenie prawidłowych odpowiedzi przyjdzie Ci z łatwością!

Ćwiczenie 4

Uważnie przeczytaj poniższe zdania i popraw w nich błędy.

 1. This is my pencil, me bought it yesterday.

  ________________________________________________________________________

 2. Do your like skating, Jenny?

  ________________________________________________________________________

 3. Ralph has a beautiful voice, they could make a great careeer as a professional singer!

  ________________________________________________________________________

 4. There was a snake in the grass, he bite our dog.

  ________________________________________________________________________

 5. Did you know about Mary and Joseph? Their plan to marry this year!

  ________________________________________________________________________

Ćwiczenie 5

W podanych zdaniach zastąp zaznaczone rzeczowniki właściwymi formami zaimka osobowego.

 1. (Andy) _______ has got a younger brother.
 2. (My dad and I) _______ were watching movies for hours yesterday.
 3. (The tree) _______ in our garden is extremely large.
 4. (Michelle) _______ should't be the only one blamed for this, (other people) _______ were there as well!
 5. Jerry! What do (Jerry) _______ think about your new neighbours?

Kiedy zaimki osobowe a kiedy zaimki dopełnieniowe?

Na pewno pamiętasz, że zaimki osobowe w angielskim mogą być używane w tym samym zdaniu jednocześnie z zaimkami dopełnieniowymi (object pronouns), które określają czasownik i zawsze występują po nim. Wykorzystaj tę wiedzę podczas rozwiązywania poniższych ćwiczeń!

Ćwiczenie 6

Uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi zaimkami osobowymi i dopełnieniowymi we wskazanych miejscach.

 1. I swear it wasn't _______! Ask Janice, _______ was with me all the time!
 2. Of course _______ know the way, but I'm quite sure that Jenny does not. Could you help _______, please?
 3. Children, I want _______ to listen to _______ very carefully!
 4. This book is a real gem, honestly. _______ should read _______, Lucas.
 5. _______ plan to spend the whole evening playing computer games with our neighbours. Do you want to join _______?

Zaimki osobowe - klucz

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1:

 1. you, she
 2. I, he
 3. it, you
 4. we
 5. they

Ćwiczenie 2:

 1. they
 2. we
 3. he
 4. she
 5. they
 6. it
 7. I

Ćwiczenie 3:

 1. He
 2. I
 3. she
 4. it
 5. They

Ćwiczenie 4:

 1. I
 2. you
 3. he
 4. it
 5. they

Ćwiczenie 5:

 1. He
 2. We
 3. It
 4. She, they
 5. you

Ćwiczenie 6:

 1. me, she
 2. I, her
 3. you, me
 4. You, it
 5. We, us

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.