ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Zaimki osobowe w języku angielskim (Personal Pronouns)

Zaimki osobowe zastępują rzeczownik i pozwalają uniknąć wielokrotnych powtórzeń. Popatrz na poniższe przykłady:

 1. This is Susan. Susan is very helpful. I really like Susan. - To jest Susan. Susan jest bardzo pomocna. Bardzo lubię Susan.
 1. This is Susan. She is very helpful. I really like her. - To jest Susan. Ona jest bardzo pomocna. Naprawdę ją lubię. 

W pierwszym przykładzie nie zastosowano przyimków, a w drugim tak. Dzięki nim nie ma konieczności powtarzania imienia Susan aż trzy razy!

 

Podstawowe zasady

Sięgając po zaimki osobowe, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

 • zaimki osobowe występują w funkcji podmiotu, a mówiąc prościej  - odpowiadają na pytanie kto? co? i najczęściej występują na początku zdania w zdaniach twierdzących i przeczących,
 • zaimki osobowe nie odmieniają się w żaden sposób, czyli nigdy nie zmieniają swojej formy,
 • ponieważ czasownik w języku angielskim bardzo rzadko podlega odmianie, nie wolno pomijać zaimka osobowego w zdaniu (użycie podmiotu jest obowiązkowe w angielskim zdaniu). W języku polskim możemy pozwolić sobie na pominięcie zaimka ze względu na fakt, że informacja o wykonawcy czynności jest zawarta w odmienionym czasowniku, jeśli pominąć zaimek osobowy w zdaniu angielskim, odbiorca wypowiedzi nie będzie wiedział, kto jest wykonawcą czynności. Popatrz na poniższy przykład: She went to school. - (Ona) poszła do szkoły.  Jeśli ze zdania angielskiego usuniemy she, zupełnie nie będzie wiadomo, kto poszedł do szkoły. 
 • zaimek osobowy you może oznaczać “ty” lub “wy” w zależności od kontekstu, bez niego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, o które znaczenie chodzi,
 • you stosujemy też w wyrażeniach bezosobowych (polskie “można”, “trzeba, “wolno” itd.), np. You can buy bread in that shop. - Można kupić chleb w tamtym sklepie. 
 • zaimek it tłumaczymy jako “ono, to” i jest stosowany w odniesieniu do przedmiotów, zwierząt, zjawisk, itd. Wyjątkiem są zwierzęta, które znamy i mamy wobec nich stosunek emocjonalny, np. I have a puppy. She’s just lovely! - Mam szczeniaczka. Jest  po prostu urocza! Na takiej samej zasadzie, samochody i motocykle mogą zostać określone zaimkiem she: I drive a limited edition of Ford Mustang. She’s a real beauty! -  Jeżdżę limitowaną wersją Forda Mustanga. To prawdziwa ślicznotka!
 • zaimek it stosuje się też do określenia pogody, temperatury, czasu i odległości, np. It’s very hot in Australia. - Jest bardzo gorąco w Australii.                                                                         

 

Lista zaimków osobowych

Oto pełna lista zaimków osobowych w języku angielskim:

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

I - ja (zawsze pisane dużą literą!)

you - ty

he - on

she - ona

it - ono/to


we - my

you - wy

they - one, oni

 

Przykłady użycia

Najskuteczniejszą formą nauki jest ta z wykorzystaniem kontekstu. Z myślą o naszych czytelnikach przygotowaliśmy więc dodatkowe przykłady użycia zaimków osobowych.

I love winter! - Kocham zimę!

Do you live near here? - Czy mieszkasz w pobliżu?

Where is she going? - Dokąd ona idzie?

Don’t touch the snake! It’s poisonous! - Nie dotykaj węża! Jest jadowity!

Spring is my favourite season. It’s so beautiful! - Wiosna jest moją ulubioną porą roku. Jest taka piękna!

Let’s walk to the park. It’s not far. - Chodźmy pieszo do parku. To niedaleko.

The days are getting colder. It’s only 10 degrees Celsius today. - Robi się coraz chłodniej. Dzisiaj jest tylko 10 stopni Celsjusza.

What time is it? It’s almost four p.m. - Która jest godzina? Jest prawie czwarta po południu. 

You mustn’t smoke in the rooms. - Nie wolno palić w pokojach.

Are they at home? - Czy oni są w domu?

Children, you need to clean your toys now! - Dzieci, musicie posprzątać Wasze zabawki teraz!

My parents are very active. They regularly play tennis and go swimming. - Moi rodzice są bardzo aktywni. Regularnie grają w tenisa i chodzą pływać. 

Have you met my sisters? They both study medicine. - Czy poznałeś moje siostry? Obie studiują medycynę. 

 

Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia (Object Pronouns)

Osobną kategorią zaimków osobowych są zaimki osobowe w funkcji dopełnienia. Oto ich pełna lista:

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

me - mnie, mną 

you - ciebie, tobie, tobą

him - jego/go, jemu/mu, nim

her - jej, ją, nią, niej

it - jego/go/tego, jemu/mu/temu, nim/tym


us - nas, nam, nami,

you  - was, wam, wami

them - ich, im, je, nimi, nich

 

Czym jest funkcja dopełnienia?

Czym właściwie jest funkcja dopełnienia? Zaimki dopełnieniowe - angielski (ang. Object pronouns), odpowiadają na pytania:

 • dopełniacza – kogo? czego?, np. They are looking for us. - Szukają nas.
 • celownika – komu? czemu?, np. We need to help her. - Musimy jej pomóc. 
 • biernika – kogo? co?, np. I can see them. - Widzę ich. 
 • narzędnika – z kim? z czym?, np. Will you go to the ball with me? - Czy pójdziesz ze mną na bal? 
 • miejscownika – o kim? o czym?, np. Where’s Mike? We’ve been just talking about him. - Gdzie jest Mike? Właśnie o nim rozmawialiśmy.

 

Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia występują zawsze po czasowniku i uzupełniają jego znaczenie. 

Jeśli szukasz dalszych informacji i zaimkach w języku angielskim lub innych strukturach gramatycznych, koniecznie przeczytaj pozostałe artykuły na naszej stronie internetowej w zakładce “Gramatyka”!

 

<< Zaimki angielskie

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.