ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Past Perfect i Past Simple - porównanie - ćwiczenia

Czas Past Simple i Past Perfect - dwa często stosowane czasy przeszłe w języku angielskim, różnią się od siebie nie tylko formą, ale także znaczeniem. Jeśli chcesz mieć pewność, że używasz ich w poprawny sposób, odśwież swoją wiedzę na temat ich zastosowania. Przystępne wyjaśnienia i przykłady użycia znajdziesz na www.speak-up.pl/gramatyka

Porównanie czasów Past Perfect i Past Simple - testy do rozwiązywania

Nasze ćwiczenia na porównanie czasów past simple i past perfect pomogą Ci
w samodzielnym opanowaniu tego zagadnienia. Pobierz nasze testy w formie pdf na komputer, wydrukuj, rozwiąż i sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Wybierz poprawną opcję.

 1. By the time we arrived the film already started / had already started.
 2. I didn’t see / hadn’t seen Mark yesterday.
 3. In 2013 my sister emigrated / had emigrated to the UK.
 4. The tourists were thirsty. They didn’t drink / hadn’t drunk anything for a few hours.
 5. We went / had gone to the cinema three days ago.
 6. James saved / had saved the hostages before the day ended.
 7. How long did she know / had she known about the situation before she decided to inform you?
 8. Where did they spend / had they spent their last holidays?
 9. The new manager is very difficult to work with. He changed / had changed his decision at least four times before we finished our last meeting. 
 10. By the end of the day Daisy wrote / had written more than fifty pages of her latest novel.

Ćwiczenie 2

Uzupełnij luki czasownikami w nawiasach w poprawnej formie.

 1. How many books _______________ (Mrs Binge / write) before she retired?
 2. I was tired after work so _______________ (I / watch) my favourite TV series and _______________ (go) to sleep.
 3. _______________ (you / walk) your dog before you left for work?
 4. My mother was angry with me because _______________ (I / not water) the plants in my room.
 5. Ten years ago _______________ (Tom / work) for a different company. 
 6. Alice _______________ (not take) more than five pictures when her camera broke down.
 7. By the end of last year _______________ (they / hire) fifty new consultants.
 8. When _______________ (you / last / talk) to your son?
 9. Betty was nervous because of the email _______________ (she / receive) earlier that day.
 10. _______________ (the visitors / be) informed about the potential risks before they entered the building? 

Ćwiczenie 3

Przetłumacz fragmenty zdań w nawiasach na język angielski.

 1. _______________ (Zanim odjechał), the politician had answered a lot of questions.
 2. We _______________ (zjedliśmy obiad) in a lovely small restaurant at the weekend.
 3. _______________ (Kto wynalazł) the radio?
 4. The road was blocked by a _______________ (drzewo, które przewróciło się) the previous night.
 5. I didn’t lend you the book because _______________ (nie przeczytałem jej).
 6. Julia _______________ (nie naładowała) her mobile phone and we weren’t able to contact her. 
 7. Yes, I met Peter last week but _______________ (nie rozmawialiśmy) about his job.
 8. All the students _______________ (skończyli pisać) their tests by noon.
 9. _______________ (Dlaczego nie porozmawiałeś) to us before making such an important decision?
 10. _______________ (Czy kiedykolwiek grałeś w pokera) before you lost all your money in the casino? 

Ćwiczenie 4

Znajdź i popraw błędy w zdaniach. Uwaga! Niektóre zdania są poprawne!

 1. Marianne had locked all the doors before she had left the office.

  ___________________________________________________________________

 2. My sister had phoned me to say that her boyfriend proposed to her.

  ___________________________________________________________________

 3. The Vikings lived in this area hundreds of years ago.

  ___________________________________________________________________

 4. How long had you think about adopting a cat before you finally decided to do that?

  ___________________________________________________________________

 5. Did anybody help the injured man before the ambulance arrived?

  ___________________________________________________________________

 6. I had no money to buy that beautiful dress because I had spent it all on holidays.

  ___________________________________________________________________

 7. The consultant asked me who recommended their company.

  ___________________________________________________________________

 8. Maggie couldn’t ski because she had broken her leg a few days earlier.

  ___________________________________________________________________

 9. Andrew had been tired because he had spent the whole morning in an important meeting.

  ___________________________________________________________________

 10. Where did she work before she had started her career in teaching?

  ___________________________________________________________________

POBIERZ W WERSJI PDF 

Past Perfect i Past Simple - klucz

Ćwiczenie 1

 1. had already started
 2. didn’t see 
 3. sister emigrated 
 4. hadn’t drunk 
 5. went 
 6. had saved 
 7. had she known
 8. did they spend
 9. had changed 
 10. had written 

Ćwiczenie 2

 1. had Mrs Binge written
 2. I watched, I went
 3. Had you walked
 4. I hadn’t watered
 5. Tom worked
 6. hadn’t taken
 7. had hired
 8. did you last talk
 9. she had received
 10. Had the visitors been

Ćwiczenie 3

 1. Before he left
 2. had/ate dinner
 3. Who invented
 4. tree which/that had fallen down
 5. I hadn’t read it
 6. hadn’t charged
 7. we didn’t talk
 8. had finished writing
 9. Why hadn’t you talk
 10. Had you ever played poker

Ćwiczenie 4 

 1. Marianne had locked all the doors before she left the office.
 2. My sister phoned me to say that her boyfriend had proposed to her.
 3. zdanie poprawne
 4. How long had you thought about adopting a cat before you finally decided to do that?
 5. Had anybody helped the injured man before the ambulance arrived?
 6. zdanie poprawne
 7. The consultant asked me who had recommended their company.
 8. zdanie poprawne
 9. Andrew was tired because he had spent the whole morning in an important meeting.
 10. Where had she worked before she started her career in teaching?
 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.