ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Future Continuous - ćwiczenia

Future Continuous to czas, którego uczymy się po opanowaniu gramatyki dla początkujących, to już trochę bardziej zaawansowany poziom. Dzięki naszym ćwiczeniom z Future Continuous możesz utrwalić umiejętność jego stosowania!

 

Gramatyka - czas Future Continuous

Future Continuous testy do rozwiązywania

Jeśli nie jesteś pewien, w jakich sytuacjach użyć czasy Future Continuous, odśwież swoją wiedzą. Wszystkie potrzebne informacje na ten temat znajdziesz na stronie: ww.speak-up.pl, w zakładce Gramatyka j. angielskiego. Następnie pobierz nasz zestaw “Future Continuous - ćwiczenia do druku pdf”, rozwiąż go i sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu.

Future Continuous - zdania twierdzące

Dla przypomnienia: zdania twierdzące w czasie Future Continuous tworzymy za pomocą operatora will be i czasownika +ing.  Will możemy skrócić do ‘ll

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w poprawnej formie.

 1. Mary __________________ (eat) breakfast at 8 am.
 2. On Saturday morning we __________________ (do) yoga.
 3. Don’t call me in the evening. I __________________ (put) my children to sleep.
 4. It __________________ (snow) all day tomorrow.
 5. They __________________ (wait) for you at the airport.
 6. This time tomorrow you __________________ (fly) to the USA.
 7. Alice __________________ (work) now, I suppose.
 8. Mrs Lee __________________ (rest) after lunch.
 9. The engineers __________________ (work) for at least five hours.
 10. My husband __________________ (repair) his motorcycle on Friday morning.

Future Continuous - zdania przeczące

Czy pamiętasz, że zdanie przeczące tworzymy po prostu zmieniając will na won’t

Ćwiczenie 2

Zamień zdania twierdzące na przeczenia. 

 1. I will be cooking spaghetti.

  ___________________________________________________________________

 2. The students will be writing a test tomorrow at noon.

  ___________________________________________________________________

 3. Elli will be cleaning her room in the afternoon.

  ___________________________________________________________________

 4. You will be looking after your younger sister.

  ___________________________________________________________________

 5. Our neighbours’ children will be playing noisily in the park.

  ___________________________________________________________________

 6. The president will be giving a speech tonight.

  ___________________________________________________________________

 7. The protesters will be marching through the city later today.

  ___________________________________________________________________

 8. At midnight she will be sleeping.

  ___________________________________________________________________

 9. We will be driving all night.

  ___________________________________________________________________

 10. I will be using the computer between 3 and 5 pm.

  ___________________________________________________________________

Future Continuous - pytania

Pytania w czasie Future Continuous tworzymy przez inwersję - will umieszczamy przed podmiotem. 

Ćwiczenie 3

Z podanych słów ułóż pytania w czasi Future Continuous.

 1. you / watch TV / at 11 pm?

  ___________________________________________________________________

 2. what / they / do / all day tomorrow?

  ___________________________________________________________________

 3. she / take a bath / at 7 pm?

  ___________________________________________________________________

 4. where / Sarah / wait for us?

  ___________________________________________________________________

 5. how / Andrew / celebrate / his 50th birthday?

  ___________________________________________________________________

 6. when / the sun / shine?

  ___________________________________________________________________

 7. the famous reporter / interview you / on Thursday evening?

  ___________________________________________________________________

 8. the plane / fly over your house / between 2 and 3 am?

  ___________________________________________________________________

 9. you / sunbathe / at this time tomorrow?

  ___________________________________________________________________

 10. where / the children / learn / during the renovation of their school?

  ___________________________________________________________________

Ćwiczenie 4

Uzupełnij krótkie odpowiedzi.

 1. Will you be using the computer? Yes,____________.
 2. Will they be discussing this problem today? No, ____________.
 3. Will I be taking part in the meeting? Yes, ____________.
 4. Will Ms Lee be teaching English this year? No, ____________.
 5. Will the students be doing exercises at this time tomorrow? Yes, ____________.
 6. Will we be answering the reporters’ questions? No, ____________.
 7. Will your neighbour’s dog be barking all night? Yes, ____________.
 8. Will Tom be working all morning? No, ____________.
 9. Will you be cooking today? No, ____________.
 10. Will you and your friends be going shopping later? Yes, ____________.

Future Continuous - ćwiczenia mieszane

Na koniec ćwiczenie, w którym znajdziesz wszystkie typy zdań: twierdzenia, przeczenia i pytania.

Ćwiczenie 5

Przetłumacz fragmenty w nawiasach na język angielski.

 1. Amanda ___________________________ (będzie czytać książkę) in the afternoon.
 2. ___________________________ (Czy będziesz się opiekować) your sister’s children tonight?
 3. ___________________________ (Nie będziemy spać) at midnight. We’ll be watching the ceremony.
 4. How long ___________________________ (dzieci będą się bawić) in the garden?
 5. I’m pretty sure ___________________________ (Mary uczy się teraz francuskiego).
 6. I’m afraid ___________________________ (nie zostanę długo).
 7. ___________________________ (Czy oni będą pracować) tomorrow in the afternoon?
 8. ___________________________ (Nie będziemy tańczyć) at the party.
 9. When ___________________________ (nauczycielka będzie oceniała) our essays?
 10. Don’t call me around noon. ___________________________ (Będę mieć spotkanie) with my boss then.


POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Future Continuous - klucz

Ćwiczenie 1

 1. will be eating
 2. will be doing
 3. will be putting
 4. will be snowing
 5. will be waiting
 6. will be flying
 7. will be working
 8. will be resting
 9. will be working
 10. will be repairing

Ćwiczenie 2

 1. I won’t be cooking spaghetti.
 2. The students won’t be writing a test tomorrow at noon.
 3. Elli won’t be cleaning her room in the afternoon.
 4. You won’t be looking after your younger sister. 
 5. Our neighbours’ children won’t be playing noisily in the park.
 6. The president won’t be giving a speech tonight.
 7. The protesters won’t be marching through the city later today.
 8. At midnight she won’t be sleeping.
 9. We won’t be driving all night.
 10. I won’t be using the computer between 3 and 5 pm.

Ćwiczenie 3

 1. Will you be watching TV at 11 pm?
 2. What will they be doing all day tomorrow?
 3. Will she be taking a bath at 7 pm?
 4. Where will Sarah be waiting for us?
 5. How will Andrew be celebrating his 50th birthday?
 6. When will the sun be shining?
 7. Will the famous reporter be interviewing you on Thursday evening?
 8. Will the plane be flying over your house between 2 and 3 am?
 9. Will you be sunbathing at this time tomorrow?
 10. Where will the children be learning during the renovation of their school?

Ćwiczenie 4

 1. Yes,I will.
 2. No, they won’t.
 3. Yes, you will.
 4. No, she won’t.
 5. Yes, they will.
 6. No, you/we won’t.
 7. Yes, it will.
 8. No, he won’t.
 9. No, I won’t.
 10. Yes, we will.

Ćwiczenie 5

 1. will be reading a book
 2. Will you be looking after
 3. We won’t be sleeping
 4. will the children be playing
 5. Mary will be learning French now
 6. I won’t be staying long
 7. Will they be working 
 8. We won’t be dancing
 9. will the teacher be marking
 10. I’ll be having a meeting

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.