ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Be used to doing sth vs get used to doing sth

Czasownik use w języku angielskim może być użyty w kilku znaczeniach: podstawowym, kiedy przetłumaczymy go jako “używać”, oraz w wyrażeniach used to do sth, be used to doing sth, i get used to doing sth. Ze względu na duże podobieństwo w brzmieniu, wyrażenia te bywają ze sobą mylone, choć odbiegają od siebie znaczeniowo. O wyrażeniu used to przeczytasz TUTAJ. Aby dowiedzieć się więcej o pozostałych dwóch konstrukcjach, kontynuuj czytanie tego artykułu. 

 

Be used to doing something - konstrukcja i zastosowanie

Konstrukcja be used to doing something oznacza “być przyzwyczajonym do robienia czegoś” i jest używana do określenia stanu, z zasady nie występuje więc w czasach typu Continuous. 

I’m used to getting up early. - Jestem przyzwyczajony do wstawania wcześnie.

Tom isn’t used to sleeping in hotels. - Tom nie jest przyzwyczajony do spania w hotelach.

Are you used to having coffee in the afternoon? - Czy jesteś przyzwyczajony do picia po południu? 

 

Zdania z konstrukcją be used to doing sth tworzymy według następującego schematu:

 

podmiot

czasownik to be odmieniony przez czas i osobę

used to

czasownik+ing

reszta zdania

Mary

MaryMy grandparents

Moi dziadkowieTheir son

Ich synThe employees


Pracownicy

was

byłaare
will be

będziewill have been


będą

used to

przyzwyczajona do


used to


przyzwyczajeni do


used to

przyzwyczajony do


used to


przyzwyczajeni do

eating

jedzeniaspending


spędzaniatravelling

podróżowaniaworking


pracy

alone. 

w samotności.time at home.


czasu w domuby car.

samochodem.long hours by then.

przez wiele godzin do tej pory.

 

Przeczenia  tworzymy zgodnie z zasadami dotyczącymi czasownika to be w odpowiednim czasie, czyli dodając słówko not do jego odmienionej formy lub operatora:

Mary wasn’t used to eating alone. - Mary nie była przyzwyczajona do jedzenia w samotności.

My grandparents aren’t used to spending time at home. - Moi dziadkowie nie są przyzwyczajeni do spędzania czasu w domu.

Their son won’t be used to travelling by car. - Ich syn nie będzie przyzwyczajony do podróżowania samochodem.

The employees won’t have been used to working long hours by then. - Pracownicy nie będą przyzwyczajeni do pracy przez wiele godzin do tej pory. 

Pytania z konstrukcją be used to doing sth tworzymy zgodnie z zasadami dotyczącymi czasownika to be, czyli przez inwersję:

Was Mary used to eating alone? - Czy Mary była przyzwyczajona do jedzenia w samotności?

Are your parents used to spending time at home? - Czy twoi dziadkowie są przyzwyczajeni do spędzania czasu w domu?

Will their son be used to travelling by car? - Czy ich syn będzie przyzwyczajony do podróżowania samochodem?

Will the employees have been used to working long hours by then? - Czy pracownicy będą przyzwyczajeni do pracy przez wiele godzin do tej pory?

 

Get used to doing something - konstrukcja i zastosowanie

Konstrukcja get used to doing something oznacza “przyzwyczaić się/przywyknąć do robienia czegoś” i w przeciwieństwie wyżej omówionej struktury, możemy stosować ją także w czasach typu Continuous, np.

I’m getting used to living in a big city. - Przyzwyczajam się do życia w wielkim mieście.

Amanda has never really got used to working at night. - Amanda nigdy tak naprawdę nie przyzwyczaiła się do pracowania w nocy.

Could you get used to working from home? - Czy mogłabyś się przyzwyczaić do pracowania z domu?

When will the children finally get used to going to sleep earlier? - Kiedy w końcu dzieci przyzwyczają się do chodzenia spać wcześniej? 

 

Zdania z konstrukcją get used to doing sth tworzymy według przedstawionego poniżej schematu. Zwróć uwagę, że czasownik get odmieniamy przez czas i osobę, dokładnie tak, jak w “zwykłym” zdaniu. Kolejne człony konstrukcji: used to + czasownik ing są niezmienne bez względu na czas i osobę. 

 

podmiot

czasownik get odmieniony przez czas i osobę

used to

czasownik+ing

reszta zdania

Alan

got

used to

going 

to school on foot.

Alan

przywykł do

chodzenia 

do szkoły pieszo.


Children


are getting


used to


getting up


early again.

Dzieci

przyzwyczajają się do

wstawania

wcześnie ponownie. 


I


can’t get


used to 


cooking


for so many people.

Ja

nie mogę przywyknąć do

gotowania

dla tak wielu osób.

 

Przeczenia i pytania tworzymy odpowiednio do czasu, w jakim jest zdanie:

Wild animals simply don’t get used to living in cities. - Dzikie zwierzęta po prostu nie przyzwyczajają się życia w miastach.

Jasmine didn’t get used to having servants. She always wanted to do everything by herself. - Jasmine nie przyzwyczaiła się do tego, że miała służbę. Ona zawsze chciała robić wszystko samodzielnie. 

No, he wasn’t getting used to the new situation. He was unhappy. - Nie, on nie przyzwyczajał się do nowej sytuacji. Był nieszczęśliwy.

We haven’t got used to being parents, yet. - Jeszcze nie przywykliśmy do bycia rodzicami. 

I won’t get used to working with Tom. He’s too loud. - Nie przyzwyczaję się do pracy z Tomem. Jest zbyt hałaśliwy.

How do people get used to living in such poor conditions? - Jak ludzie przyzwyczajają się do życia w tak złych warunkach?

Have you got used to working with children? - Czy przywykłaś do pracy z dziećmi?

Will I ever get used to talking to journalist? - Czy ja kiedykolwiek przyzwyczaję się do rozmów z dziennikarzami? 

Are your team workers getting used to working from home easily? - Czy osoby z twojego zespołu łatwo przyzwyczajają się do pracy z domu?

Did your dog get used to staying home alone? - Czy twój pies przyzwyczaił się do zostawania samemu w domu? 

 

Mamy nadzieję, że be used to doing sth i get used to doing sth nie mają już przed Tobą żadnych tajemnic! Jeśli potrzebujesz informacji na temat innych struktur gramatycznych w języku angielskim, koniecznie zerknij na pozostałe artykuły na naszej stronie. Na pewno znajdziesz tam to, czego szukasz! 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.