Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-07-11

Wakacje w Japonii - co powinieneś wiedzieć

 

Bariera językowa

 

Wiele osób obawia się, czy nie znając języka japońskiego będą w stanie porozumieć się np. po angielsku. W dużych miastach, jak Tokio czy kurort narciarski Niseko większość znaków drogowych i komunikatów występuje w wersji dwujęzycznej - japońskiej i angielskiej. Podobnie jest w przypadku ogłoszeń w metrze czy na dworcach kolejowych. Warto więc odświeżyć swój angielski przed wyjazdem. Jednakże, im dalej od większych ośrodków, tym bardziej przydaje się znajomość choćby kilku podstawowych japońskich wyrażeń. Przedstawiamy je poniżej:

 

Dzień dobry: Konnichiwa, Ohayo
Dobry wieczór: Konbanwa
Dziękuję: Arigato
Przepraszam: Sumimasen
Dziękuję: Onegaishimasu
Nie rozumiem: Wakarimasen 

Dobranoc: Sayonara 

Czy mówisz po angielsku?: Eigo ga hanasemas ka?

 

Dobre maniery

 

Jedną z rzeczy, którą zwykle szybko zauważają osoby po raz pierwszy odwiedzający Japonię jest niezwykła uprzejmość Japończyków. Pamiętaj, aby zawsze powitać i podziękować wszystkim osobom, z którymi masz kontakt - dotyczy to szczególnie tych, którzy w jakiś sposób Cię obsługują, np. kelnerów czy sprzedawców.

 

Kolejną sprawą, o której warto pamiętać to ukłony. Japończycy raczej nie oczekują od cudzoziemców doskonałej znajomości zagadnienia - jak głęboki i długi powinien być ukłon w konkretnej sytuacji. Mile widziane jest jednak choćby skinienie głową na powitanie, pożegnanie i kiedy za coś dziękujesz, przepraszasz lub o coś prosisz. Pamiętaj także, żeby nie próbować łączyć ukłonu z uściskiem dłoni, chyba, że Japończyk pierwszy wyciągnie do Ciebie rękę na powitanie.

 

Jeśli zamierzasz kogoś odwiedzić, pamiętaj o drobnym prezencie dla gospodarzy. Najmilej widziane są produkty typowe dla kraju gościa, np. słodycze lub coś związanego z kulturą. Zbyt drogi lub krzykliwy prezent może spowodować zakłopotanie, natomiast przyjście  z pustymi rękami zostanie odebrane jako nieuprzejmość i brak dobrych manier.

 

Warto także pamiętać, aby zdjąć buty przed wejściem do domu. Dotyczy to również wszystkich świątyń bez wyjątku i niektórych restauracji. W przypadku tych ostatnich jako wskazówka może posłużyć pokrycie podłogi. Jeśli zobaczysz na niej tatami - plecione maty, bezdyskusyjnie powinieneś zdjąć obuwie i zostawić je przed wejściem.

 

W restauracji

 

Tutaj będziesz mógł poczuć się znowu jak dziecko! Siorbanie i mlaskanie nie są oznaką złego wychowania, wręcz przeciwnie! Takie efekty dźwiękowe pokazują, że danie bardzo Ci smakuje i wyrażasz swoje uznanie dla kucharza. Możesz także dodać zachwycone oi-shii!  (“Pyszne!”).

 

Na tym, niestety, kończy się dziecięca beztroska przy stole. Zabawa pałeczkami jest w bardzo złym stylu, nie próbuj więc nimi machać na kelnera lub drapać się po plecach. Nie nalewaj też sobie samodzielnie alkoholu do kieliszka i nie zostawiaj napiwku dla kelnera. To ostatnie może skończyć się tym, że obsługa restauracji wybiegnie za Tobą na ulicę, aby oddać Ci pieniądze.

 

Przestrzeń publiczna

 

Nawet w najbardziej zatłoczonym tokijskim pociągu panuje zwykle… cisza. Za bardzo niegrzeczne uważa się prowadzenie rozmowy przez telefon komórkowy lub zbyt głośną konwersację z innym pasażerem. Użytkownicy transportu publicznego zachęcani są także do wyciszania telefonów.

 

Japończycy kochają porządek i przestrzeganie zasad. Dotyczy to też stania w kolejce - bez przepychania się i narzekania. Pociąg przyjedzie o precyzyjnie określonej godzinie i każdy znajdzie w nim dla siebie miejsce. Punktualność japońskiego transportu publicznego jest wręcz legendarna. Całkiem niedawno świat obiegła wieść o motorniczym, który został zwolniony ponieważ prowadzony przez niego pociąg miał… 3-minutowe opóźnienie. Przewoźnik wystosował oficjalne przeprosiny do poszkodowanych pasażerów i zwrócił im pieniądze za bilety...

 

Mamy nadzieję, że te kilka podstawowych informacji przybliży Ci nieco kulturę Japonii. Zaglądaj na naszego bloga - już wkrótce pojawią się tutaj kolejne ciekawostki i wskazówki dotyczące podróży w dalekie kraje :)

  

ENGLISH VERSION

Holidays in Japan - what you need to know

 

If visiting the the Land of the Rising Sun has always been your dream and you have finally decided to make this dream come true, this text is for you. Japan is a friendly and welcoming country for tourists, however its specific, unique culture may be difficult to understand for the first-time-visitors. Etiquette plays the most important role in the life of the Japanese, so it is worth familiarizing yourself with a few significant rules of behaviour.

 

Language barrier

 

A lot of people feel anxious that their lack of knowledge of Japanese will make it impossible for them to communicate or if they will be able to communicate in English. In big cities like Tokyo or the Niseko ski resort most road signs and announcements are in both language versions - Japanese and English. The situation is similar in case of the subway and train stations. So it is a good idea to brush up on your English before going away on your dream trip to Japan. However, the further from big cities, the more reasonable it is to learn at least a few of the most basic phrases in Japanese.

You will find them below:

 

Hello: Konnichiwa, Ohayo
Good evening: Konbanwa
Thank you: Arigato
I’m sorry/Excuse me: Sumimasen
Thank you: Onegaishimasu
I don’t understand: Wakarimasen

Good bye: Sayonara 

Do you speak English?: Eigo ga hanasemas ka?

 

Good manners

 

One of the first things newcomers usually notice in Japan is how outstandingly polite Japanese people are. You should always remember to greet and thank everybody you have to do with - especially those who service you in any way, e.g. waiters or shop assistants.

 

Another important matter that should not be forgotten is bowing. The Japanese don’t usually expect foreigners to be thoroughly familiar with the rules - how deep or long the bow should be in given circumstances. However, it will be appreciated if you bow your head at least lightly when you greet somebody, say good-bye, give thanks, apologise or ask for something. Also, you had better remember not to combine bowing with shaking hands - unless the Japanese offer their hand for a shake first.

 

If you are planning to visit somebody, don’t forget to bring a small gift for your hosts. It would be best if you offered them something typical of your country, e.g. sweets or some folk object. A present that is too costly or flamboyant may cause awkwardness, whereas coming empty-handed is a clear sign of bad manners and disrespect.

 

It is also worth remembering to take off your shoes before you enter the house. This rule also applies in all temples, with no exception and some restaurants. In case of the latter ones you will know how to behave after having a quick look on the floor. If you see tatami - woven mats - covering the floor you should definitely come in barefoot and leave your shoes outside.

 

In a restaurant

 

The good news is that you will be able to feel like a joyful child again! Slurping and champing are not perceived as signs of bad manners, quite the contrary actually! Such behaviour shows that you find your meal really tasty and you want to express your appreciation for the chef. You may also want to add a few delighted oi-shii! (“Delicious!”).

 

Unfortunately, that’s where childlike frivolousness stops. Playing with your chopsticks is frowned upon, so you’d better not use them to wave at the waiter or scratch your back. Other “don’ts” include pouring alcohol to your own glass - you will be expected for somebody else to do that, and tipping the waiter. Leaving extra money on the table will most probably end with the restaurant staff chasing you in the street to give you the money back.

 

Public space

 

Even in the most crowded Tokyo train it is usually… very quiet. It is considered very rude to talk on your mobile phone or have a loud conversation with another passenger. Commuters are also encouraged to switch their phones to silent mode in order not to disturb other people.

 

The Japanese love order and following rules. It is also true in case of queuing - you will not see pushing or complaining. The train will arrive at the precise hour it is supposed to and everybody will find their place on board. Punctuality of the Japanese public transport is legendary. Not long time ago the world heard about a train driver who got fired because the train he was driving was… three minutes late. The carrying agent officially apologised the passengers and gave refunds for the tickets….

 

We hope that you will find these basic pieces of information about Japanese culture useful. Drop in on our blog - we will publish some more interesting facts and tips about travelling to far countries soon :)

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

Dowiedz się jak uczymy i pobierz e-booka

 

Pobierz e -book >>

Jeżeli zawsze marzyłeś o odwiedzeniu Kraju Kwitnącej Wiśni i w końcu postanowiłeś swoje marzenie urzeczywistnić, ten tekst jest właśnie dla Ciebie. Japonia to kraj, który ciepło i przyjaźnie wita turystów, jednak jej specyficzna, niepowtarzalna kultura potrafi przysporzyć odwiedzającym sporo trudności. Etykieta jest dla Japończyków niezwykle istotna, warto więc zapoznać się z kilkoma najważniejszymi zasadami dobrego zachowania.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem