Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2022-01-21

Recenzja filmu po angielsku - Wzór z tłumaczeniem

Recenzja filmu po angielsku - zasady pisania

Mówiąc krótko, recenzja filmu po angielsku jest pisemną, relatywnie niedługą formą wypowiedzi, której zasadniczym celem jest ocena konkretnego filmu pod wybranymi przez recenzenta aspektami. Recenzja filmu ma nie tylko dostarczać podstawowych informacji na temat danego wytworu kinematografii, ale również zachęcić lub zniechęcić czytelnika do obejrzenia recenzowanego filmu. W praktyce zatem recenzja filmu po angielski nie jest i nie powinna być streszczeniem jego fabuły (choć często elementy fabuły są w recenzjach przywoływane), a subiektywnym wskazaniem godnych uwagi elementów filmu i jego ocena w kontekście innych, podobnych dzieł. 

Recenzję filmu w języku angielskim piszemy w stylu formalnym bądź półformalnym, zależnie od tego, do kogo dokładnie kierowana jest dana recenzja. Zazwyczaj używany jest czas Present Simple, ale zaawansowane, skomplikowane konstrukcje gramatyczne nie należą w tej formie wypowiedzi pisemnej do rzadkości. Każda recenzja filmu po angielsku powinna być wyraźnie podzielona na akapity, a jej długość nie powinna przekraczać 200-250 słów. 

Recenzja filmu - angielski brytyjski a angielski amerykański

Zanim przejdziemy do konkretnego słownictwa i wyrażeń, jakie mogą Ci się okazać przydatne podczas tworzenia własnej recenzji. chcemy wyjaśnić pewną istotną kwestię. Otóż w brytyjskiej odmianie języka angielskiego (British English, BrE) recenzja filmu to a film review, podczas gdy w angielskim amerykańskim (American English, AmE) jest to a movie review. Oba terminy oznaczają dokładnie to samo, ale warto tę drobną różnicę mieć na uwadze - może to bowiem mieć spore znaczenie np. w sytuacji, gdy w szkole została zadana do napisania recenzja filmu na angielski. Także maturzyści powinni pamiętać o tym na egzaminie pisemnym z języka angielskiego, gdy tematem będzie recenzja ulubionego filmu po angielsku. 

Recenzja filmu po angielsku - struktura

Pisemna recenzja filmu w języku angielskim ma dość sformalizowaną, jasno określoną strukturę i zawsze powinna zawierać elementy informacyjne, analityczno-krytyczne oraz oceniające. Co ważne, ocena danego filmu nie musi być oparta o czynniki obiektywne - recenzent ma pełne prawo do wyrażenia wyłącznie swojej całkowicie subiektywnej opinii o filmie. 

Wstęp

Obejmuje jeden akapit całej recenzji. We wstępie muszą znaleźć się główne informacje o recenzowanym filmie, czyli przynajmniej rok produkcji, określenie gatunku, imię i nazwisko reżysera, kompozytora muzyki, scenarzysty i głównych aktorów oraz informacje o ewentualnych nagrodach bądź nominacjach do nich. 

Rozwinięcie

Ta część stanowi zwykle 2 akapity (w przypadku długich recenzji więcej) i to właśnie tu recenzent pokrótce nakreśla fabułę i problematykę opisywanego filmu. W pierwszym akapicie najczęściej dokonuje się prezentacji postaci i innych elementów filmu, w drugim recenzent wyraża własną opinię na temat opisywanej przez siebie produkcji. 

Zakończenie

Podsumowanie to również 1 akapit, który objętościowo często stanowi najkrótszą część całej recenzji. W 2 lub 3 zdaniach recenzent poleca lub odradza film, podając krótkie uzasadnienie swojej opinii. 

Recenzja filmu po angielsku - zwroty i słownictwo

Poniżej znajdziesz podstawowe słownictwo i wyrażenia, jakie mogą być wykorzystywane podczas pisania recenzji filmu po angielsku: 

 • visual effects - efekty wizualne
 • a film directed by... - film wyreżyserowany przez...
 • the film is based on... - film jest oparty na...
 • adaptation of... - adaptacja (innego dzieła)
 • first impression - pierwsze wrażenie
 • a masterpiece - arcydzieło
 • the film conveys a ... message - film niesie ... przesłanie
 • worth watching - warty obejrzenia
 • main character - główny bohater/główna postać
 • cast - obsada filmu
 • setting - miejsce akcji
 • summary (of the story) - opis fabuły filmu
 • plot - fabuła
 • animation - animacja
 • dialogues - dialogi
 • scenario - scenariusz
 • special effects - efekty specjalne
 • acting - gra aktorska
 • costumes - kostiumy
 • scenography - scenografia
 • choreography - choreografia
 • music - muzyka
 • lead actor - główny aktor
 • release date - data premiery
 • director - reżyser
 • genre - gatunek filmu
 • title - tytuł filmu
 • awards - nagrody
 • supporting actor/actress - aktor drugoplanowy/aktorka drugoplanowa

Przykładowa recenzja filmu po angielsku

Oto przykładowa recenzja filmu po angielsku, stworzona zgodnie z opisanymi powyżej zasadami i przy użyciu części spośród wymienionych zwrotów. 

"Monster Hunter" (2020) is a film adaptation of the series of Capcom games of the same title. Paul W. S. Anderson is responsible for the script and directing, and the film itself is quite a classic representative of the "monster movie" genre. A select cast (Milla Jovovich, Tony Jaa and Ron Perlman in the main roles), amazing visuals and a recognizable brand seemed to be a great recipe for success.

"Monster Hunter", however, is nothing more than another generic story about heroic Americans who were crushingly defeated, but in the end were able to deal with any threat and will always save the world from evil. In this particular case, the savior of humanity is Captain Natalie Artemis (Milla Jovovich), who despite significant communication difficulties finds a level of understanding with the Hunter (Tony Jaa) and heroically fights to defend her world from the threat of the titular monsters. 

At the first glance, everything is even digestible, but after the first half an hour of the film, it turns out that looking for the message and meaning in this film is very much like searching for the depths on a reef. Anderson has apparently forgotten that even the best ingredients are not a guarantee of high quality in the end product. As a result, we are dealing with an intellectual mush that is not fully digestible. The only tasty morsel is Ron Perlman and his acting skills. 

To sum up, although the visual effects are at a decent level (thanks to only this fact I was able to watch "Monster Hunter" until the end), in my opinion it is a film only for those who have nothing else to watch. I honestly advise against it, even for maniacal game fans. You'd better kill another Rathalos in the game, as the movie is a complete waste of your time. 

A tu tłumaczenie na polski:

"Monster Hunter" to kinowa (2020) adaptacja serii gier Capcomu o tym samym tytule. Za scenariusz i reżyserię odpowiedzialny jest Paul W. S. Anderson, a sam film to dość klasyczny przedstawiciel gatunku "monster movie". Doborowa obsada (Milla Jovovich, Tony Jaa i Ron Perlman w głównych rolach), rewelacyjne efekty wizualne i rozpoznawalna marka wydawały się świetnym przepisem na sukces. 

"Monster Hunter" to jednak nic więcej, jak kolejna generyczna historyjka o bohaterskich Amerykanach, którzy najpierw dostają lanie, a potem są w stanie poradzić sobie z każdym zagrożeniem i zawsze uratują świat przed złem. W tym konkretnym przypadku zbawicielem ludzkości zostaje pani kapitan Natalie Artemis (Milla Jovovich), która pomimo trudności językowych znajduje płaszczyznę porozumienia z Łowcą (Tony Jaa) i staje do walki w obronie swojego świata przed zagrożeniem ze strony tytułowych potworów. 

Podsumowanie

Na pierwszy rzut oka wszystko jest nawet strawne, ale już po pierwszej półgodzinie seansu okazuje się, że szukanie przesłania i sensu w tym filmie mocno przypomina poszukiwanie głębiny na rafie. Anderson najwyraźniej zapomniał, że nawet najlepsze składniki nie są gwarancją doskonałej jakości końcowego produktu. W efekcie mamy do czynienia z nie do końca strawną intelektualną papką, w której jedynym smakowitym kąskiem jest gra aktorska Rona Perlmana. 

I choć efekty wizualne stoją na przyzwoitym poziomie (dzięki czemu "Monster Hunter" dał się obejrzeć do końca), to moim zdaniem jest to propozycja wyłącznie dla tych, którzy nie mają już nic innego do obejrzenia. Szczerze odradzam, nawet maniakalnym fanom gier. Lepiej ubijcie kolejnego Rathalosa w grze, na film szkoda Waszego czasu. 

Bardzo często decydujemy się na obejrzenie danego filmu w kinie, na płycie Blu-Ray czy DVD dopiero po zapoznaniu się z przynajmniej jedną recenzją danego tytułu. Dziś zatem opisujemy, jak powinna być tworzona krótka recenzja po angielsku - filmu czy serialu i mamy nadzieję, że te wskazówki okażą się przydatne nie tylko dla przyszłych krytyków sztuki filmowej. Skorzystają z nich również osoby zdające np. pisemną maturę z języka angielskiego, ponieważ jednym z możliwych zadań na maturze jest właśnie napisanie recenzji - może to być właśnie krótka recenzja filmu po angielsku. 

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem