Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2024-03-22

Przedrostki i przyrostki w języku angielskim

Przedrostki i przyrostki angielski

Przedrostki (ang. prefixes) i przyrostki (ang. suffixes) są rodzajami afiksów, czyli elementów dodawanych do słów bazowych w celu zmiany ich znaczenia lub tworzenia nowych słów. Nowych znaczeń. Różnią się one jednak lokalizacją. Przedrostek znajduje się "przed" danym słowem, natomiast przyrostek znajduje się "przy" słowie, a dokładnie na jego końcu.

Przedrostki angielski zasady

Przedrostki są afiksami dodawanymi na początku słowa bazowego. Zmieniają one znaczenie słowa, nie zmieniając jednak jego części mowy. Przykładowo, dodanie przedrostka "un-" do wspomnianego słowa "happy" tworzy słowo "unhappy", które jest przeciwieństwem, czyli "nieszczęśliwy". Inne przykłady przedrostków to "re-", "dis-", "pre-", "post-".

Przyrostki w angielskim

Przyrostki są afiksami dodawanymi na końcu słowa bazowego. Oprócz zmiany znaczenia słowa, przyrostki mogą również zmieniać jego część mowy. Na przykład, dodanie przyrostka "-ness" do wspomnianego słowa "happy" tworzy słowo "happiness", które jest rzeczownikiem (szczęście). Inne przykłady to "-ly", "-able", "-ment", "-tion".

Przedrostki w angielskim

Oto lista najbardziej popularnych przedrostków w języku angielskim:

Un- (negatywny): używany do tworzenia przeciwieństw lub wskazania braku czegoś.

Przykłady: unhappy (nieszczęśliwy), uncertain (niepewny), unable (niezdolny).

Re- (pozytywny/neutralny): oznacza powtórzenie lub cofnięcie się do poprzedniego stanu.

Przykłady: rewrite (przepisać), return (wrócić), rebuild (odbudować).

Pre- (pozytywny/neutralny): wskazuje na coś, co dzieje się przed innym zdarzeniem.

Przykłady: prehistoric (prehistoryczny), preview (przedpremiera).

Dis- (negatywny): używany do wyrażenia przeciwieństwa.

Przykłady: dislike (nie lubić), disapprove (nie akceptować), disassemble (rozebrać).

Mis- (negatywny): oznacza źle, niewłaściwie.

Przykłady: misinterpret (źle zinterpretować), mislead (wprowadzić w błąd).

Over- (negatywny/pozytywny): może wskazywać na nadmiar lub bycie ponad czymś.

Przykłady: overeat (przejadać się), overlook (przeoczyć), overachieve (osiągać więcej niż oczekiwano).

Under- (negatywny): oznacza niewystarczająco, poniżej normy.

Przykłady: underpaid (źle opłacany), underestimate (nie doceniać).

Inter- (neutralny): oznacza pomiędzy lub wśród.

Przykłady: international (międzynarodowy), interact (wchodzić w interakcje).

Intra- (neutralny): oznacza wewnątrz.

Przykłady: intramural (wewnątrzszkolny), intravenous (dożylny).

Post- (pozytywny/neutralny): wskazuje na coś, co dzieje się po innym zdarzeniu.

Przykłady: postwar (powojenny), postgame (po meczu).

Przedrostki w języku angielskim

Przedrostki możemy podzielić na pozytywne (neutralne) oraz negatywne.

Przedrostki pozytywne

Pro-: na rzecz, popierający.

proactive (proaktywny), promote (promować), protect (chronić), professional (profesjonalny), progress (postęp).

Super-: ponad, wyżej niż.

superhuman (nadludzki), supermarket (supermarket), superpower (nadprzyrodzony), supersensitive (nadmierne wrażliwy), superstar (gwiazda).

Negatywne przedrostki angielski

Non-: oznacza brak, nieobecność lub przeciwieństwo.

nonviolent (nieagresywny), nonstick (nieprzywierający), nonfiction (literatura faktu), nonstop (bez przerwy), nonsmoker (niepalący).

Anti-: przeciw, przeciwny.

antifreeze (środek przeciw zamarzaniu), antibiotic (antybiotyk), antidote (przeciwdziałanie), antisocial (aspołeczny).

Dis-: wyraża przeciwieństwo, negację.

Disagree (nie zgadzać się), disappear (znikać), disrespect (brak szacunku), disapprove (nie akceptować), discomfort (dyskomfort).

Przyrostki w angielskim

Oto kilka przykładów przyrostków w języku angielskim wraz z ich funkcją i przykładami:

"-ly" (przysłówek)

quickly (szybko), happily (szczęśliwie), loudly (głośno)

"-ness" (rzeczownik)

happiness (szczęście), kindness (życzliwość), sadness (smutek)

"-able" (przymiotnik)

comfortable (wygodny), understandable (zrozumiały), adaptable (dopasowujący się)

"-ment" (rzeczownik)

movement (ruch), improvement (poprawa), development (rozwój)

"-tion" (rzeczownik)

information (informacja), education (edukacja), organisation (organizacja)

"-er" (rzeczownik lub przymiotnik)

teacher (nauczyciel), baker (piekarz), faster (szybszy)

"-est" (rzeczownik lub przymiotnik)

biggest (największy), smartest (najmądrzejszy), fastest (najszybszy)

"-ful" (przymiotnik)

helpful (pomocny), useful (użyteczny), careful (ostrożny)

"-less" (przymiotnik)

fearless (nieustraszony), careless (beztroski), homeless (bezdomny)

"-ism" (rzeczownik)

capitalism (kapitalizm), socialism (socjalizm), racism (rasizm)

Przedrostki przed datami angielski

W języku angielskim przedrostki używane przed datami mają ważne znaczenie dla określenia kontekstu czasowego. Oto niektóre z najczęściej używanych:

Pre-: oznacza "przed" w sensie czasowym. Wskazuje okres przed pewnym punktem w historii lub przed określonym wydarzeniem.

Przykład: pre-war (przedwojenny).

Post-: przeciwieństwo przedrostka "pre-", „post-„. Wskazuje okres po pewnym wydarzeniu.

Przykład: post-war (powojenny).

Mid-: wskazuje na środek określonego okresu.

Przykład: mid-1990s (połowa lat 90).

Early-: określa wczesny okres danej jednostki czasowej, takiej jak dekada, wiek, itp.

Przykład: early 21st century (na początku XXI wieku).

Late-: odnosi się do późniejszego okresu w danej jednostce czasowej.

Przykład: late 2020s (koniec lat 20. XXI wieku).

Angielski przedrostki

Każdy z prezentowanych przedrostków wnosi znaczący wkład w znaczenie słów, do których są dodawane, co całkowicie zmienia ich pierwotne znaczenie lub dostarcza nowych niuansów. Warto sporządzić listę z podziałem na pozytywne i negatywne i przyjrzeć się jak wiele nowych znaczeń otrzymujemy.

Czy wiesz jak powiedzieć po angielsku szczęśliwy? Oczywiście 'happy'! Czy wiesz jednak jak zmieni się znaczenie gdy dodamy na początku 'un-'. Dobrze myślisz - "nieszczęśliwy". Przedrostek zmienił diametralnie znaczenie. Co jeśli pójdziemy krok dalej i połączymy happy z przyrostkiem "-ness"? Powstanie wtedy inna część mowy - rzeczownik, która oznacza "szczęście". To właśnie siła przedrostków i przyrostków w języku angielskim!

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem