Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2019-05-28

#PeopleAsking, czyli odpowiadamy na pytania naszych czytelników (najczęściej zadawane pytania związane ze słówkami, tłumaczeniami, gramatyką itp.)

 

Jak efektywnie uczyć się słówek?

 

Nauka języka angielskiego w dużym stopniu opiera się na poznawaniu nowego słownictwa. Co zrobić, aby nie zmieniło się ono w nudne wkuwanie listy słów, które szybko ulegną zapomnieniu? Oto kilka trików, polecanych przez doświadczonych lektorów szkół Speak Up:

 

- nie wszystko na raz - najgorsze, co możesz zrobić, to próbować nauczyć się na pamięć kilkudziesięciu oderwanych od siebie tematycznie wyrazów. Dużo szybciej i efektywniej przyswoisz nowe słownictwo, dzieląc je na mniejsze dawki, np. 5 dziennie. Dobrym pomysłem jest przygotowanie sobie własnoręcznie zrobionych fiszek. Świetnie nadają się do tego karteczki samoprzylepne. Jeśli będziesz miał je przez cały dzień przy sobie i zerkał na nie w wolnej chwili, nowe słówka szybko wejdą Ci do głowy. Niezwykle ważne jest również zrozumienie kontekstu, co wiedzie nas wprost do kolejnej porady.

 

- pamiętaj o kontekście -  omówimy to na przykładzie - jeśli nauczysz się jedynie, że “confused” oznacza “zmieszany”, bez zagłębiania się w temat, możesz mieć problemy z właściwym zastosowaniem tego słówka. Do tego potrzebny jest właśnie szerszy kontekst: “confused” to “zmieszany, zdezorientowany, nie wiedzący, co zrobić”. Jeśli chcesz powiedzieć, że “do tego kosza należy wrzucać odpady zmieszane”, musisz użyć słowa “mixed”. Ucząc się nowych słów, najlepiej robić to w całych zdaniach, które znajdziesz w dobrych słownikach. To da Ci gwarancję, że prawidłowo rozumiesz ich sens.


- skojarzenia - o wiele łatwiej zapamiętujemy rzeczy, jeśli skojarzymy je w zabawny  lub bardzo wyrazisty sposób. Jeśli np. masz problem z zapamiętaniem słówka “nuisance” - “niedogodność, utrapienie”, możesz skojarzyć go z osobą, która Cię irytuje: “Oh, it’s Mark phoning me again. He is such a nuisance!”

 

Ile czasów gramatycznych powinienem znać?

 

Nauka języka angielskiego nie jest, niestety, możliwa bez “zaprzyjaźnienia się” z czasami gramatycznymi. Jest ich 12 (i kilka struktur, które czasami nie są, lecz pełnią podobną funkcję), co przeraża niektóre osoby i chyba każdy anglista na świecie słyszał to pytanie: ile czasów trzeba znać?

 

Odpowiedź nie może być jednoznaczna i zależy ona od motywacji i celu nauki. Zupełnie inaczej kwestia ta wygląda w przypadku osoby, która język angielski wykorzystuje jedynie na wakacjach, inaczej - jeśli w przyszłości czeka Cię matura na poziomie rozszerzonym lub inny ważny egzamin, a jeszcze inaczej, jeśli bierzesz udział w międzynarodowych szkoleniach lub konferencjach prowadzonych w języku angielskim.

 

Jeśli ważna jest dla Ciebie komunikacja na przyzwoitym poziomie, powinieneś znać przynajmniej następujące czasy gramatyczne:

 

 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Present Perfect
 • Past Simple
 • Past Continuous
 • Future Simple
 • struktura “to be going to”

 

Mamy nadzieję, że nasze odpowiedzi rozwiały Wasze wątpliwości. #PeopleAsking powróci wkrótce z odpowiedziami na kolejne frapujące pytania, nie zapomnijcie więc zaglądać na nasz blog. Zapraszamy również do zadawania własnych pytań w komentarzach poniżej!

 

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

ENGLISH VERSION

#PeopleAsking - we are answering to the most frequently asked questions of our readers (FAQs regarding vocabulary, translations, grammar, etc.)

 

We are starting a new cycle on our blog - #PeopleAsking! Our aim is to answer the questions about learning English sent by our readers. In this article we discuss ways of learning new words and how many tenses it is necessary to master. If you also have some questions of your own, don’t hesitate to leave them in the comment section :)

 

How to learn new words efficiently? 

 

Learning a language is, to a large proportion, about memorising new vocabulary. What to do in order to avoid swotting tediously a vocabulary list, that you are sure to forget quickly? Here are a few tried tricks recommended by the experienced teachers of the Speak Up School.

 

- don’t try to learn everything in one go - the worst thing you can do is to try to learn by heart a few dozens of words that are not thematically connected. It will be much faster and way more efficient if you divide them into smaller chunks, e.g. 5 a day. It’s a good idea to prepare handmade flashcards. Post-its are great for that. If you carry them with you all day long and glance at them whenever you can, you will learn the vocabulary in no time. It is also really important to understand the context, which leads us to the next tip.

 

- remember about the context - let us discuss it using an example - if you are Polish and learn that “confused” means “zmieszany”, without looking deeper, you may encounter problems with the correct usage of the word. That’s where the context comes in handy. “Confused” means “not understanding, not knowing what to do”. If you want to say that “this bin is used for mixed waste”, using “confused” instead of “mixed” would be a major mistake. When you learn new words, it’s best to do it in full sentences which you can find in good dictionaries. It will guarantee that you understand their meaning correctly.


- associations - it’s much easier to remember things when we associate them with something in a funny or expressive way. Eg. if you have a problem with remembering the word “nuisance”, you can associate it with a person you find irritating: “Oh, it’s Mark phoning me again. He is such a nuisance!”

 

How many tenses should I know? 

 

Unfortunately, it’s impossible to learn English without “making friends” with tenses. There are 12 of them (and a few grammar structures that have similar grammar functions), which is terrifying for some people, and probably every single English teacher in the world has heard this question: how many tenses do I have to know?

 

The answer will differ and depend  on your motivation and goals. It will look differently for a person who only uses English on holidays, differently if you are going to take the extended Matura in English (or another important exam), and yet differently if you take part in international trainings and conferences.

 

If your goal is to be able to communicate on a decent level, you should know the following tenses at the very least:

 

 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Present Perfect
 • Past Simple
 • Past Continuous
 • Future Simple
 • the structure “to be going to”

 

We hope that you have found our answers useful and clear. #PeopleAsking shall come back soon with more answers to your doubts and questions, so don’t forget to visit our blog. And leave any questions you might have in the comment section below!

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

Rozpoczynamy nowy cykl na naszym blogu - #PeopleAsking! Jego celem jest udzielenie odpowiedzi na pytania związane z nauką angielskiego, które nurtują naszych czytelników. W dzisiejszym wpisie omawiamy kwestię nauki nowych słówek oraz tego, ile czasów gramatycznych koniecznie trzeba znać. Jeśli Ty też masz jakieś pytania, nie wahaj się pozostawić ich w komentarzu pod tekstem :)

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem