Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2019-05-14

Masz problem z nauką angielskiego? Wypróbuj podcasty!

 

Masz problem z nauką angielskiego?

 

Wiele osób uczących się języka angielskiego deklaruje problemy z jego opanowaniem. Na pierwszy plan wysuwają się zazwyczaj: trudności ze zrozumieniem native speakerów, kłopoty z zapamiętywaniem nowych słówek oraz nieumiejętność formułowania myśli w języku angielskim. Większość z tych problemów wynika z ograniczonego kontaktu z angielskim i braku osłuchania.

 

Doskonałym narzędziem pozwalającym rozwiązać każdy wyżej wymieniony problem z nauką angielskiego są podcasty, czyli cyfrowe pliki audio dostępne online. Możesz pobrać je na komputer lub telefon i wracać do nich wielokrotnie lub słuchać ich bezpośrednio na stronie internetowej lub w aplikacji (np. iTunes). Ich wielką zaletą jest możliwość wyszukiwania nagrań dotyczących tematyki, która Cię interesuje lub jest przydatna w pracy. Dzięki temu Twoja motywacja do regularnego słuchania podcastów utrzymuje się na wysokim poziomie, a one same nigdy nie nudzą.

 

Nauka angielskiego - jak wykorzystać podcasty?

 

Istnieje wiele sposobów na poprawienie swoich umiejętności językowych za pomocą podcastów. Oto kilka propozycji:

 

- poprawa umiejętności słuchania - to najbardziej oczywisty sposób wykorzystania podcastów w nauce angielskiego. Pomogą Ci one zaznajomić się z różnymi akcentami. Pamiętaj, że w tym przypadku sprawdza się zasada “im więcej, tym lepiej” - z każdym kolejnym odsłuchaniem zrozumienie nagrań staje się prostsze.

 

- poszerzenie słownictwa i osłuchanie ze strukturami gramatycznymi - kilkukrotne odsłuchanie danego podcastu pomaga utrwalić słyszane wyrażenia i struktury gramatyczne. Do większości z nich dołączona jest transkrypcja tekstu, łatwo więc sprawdzić znaczenie nieznanych słów i zrozumieć ich zastosowanie w kontekście.

 

- doskonalenie wymowy - dzięki prostemu zabiegowi, jakim jest powtarzanie fragmentów tekstu, znacznie poprawisz swoją wymowę - nie tylko akcent, ale również intonację, która odgrywa bardzo dużą rolę w języku angielskim.

 

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat podcastów i tego, jak pomagają rozwiązać problem z nauką języka angielskiego, poproś o radę jednego z doświadczonych lektorów szkoły Speak Up!

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

ENGLISH VERSION

Having trouble learning English? Try out podcasts!

 

These days learning English can be a real fun, although not everybody knows that. Combine pleasure with business while listening to podcasts. In our article you will find tips on how to do that.

 

Having trouble learning English? 

 

A lot of people who learn English declare that they find it difficult to master the language. What they point to most often are: not understanding native speakers, problems with remembering new words and inability to formulate thoughts in English. Most of these issues result from the limited contact with real-life English and rare occasions to listen to it.

 

A great tool that lets you solve each of the above-mentioned problems with learning English are podcasts. They are digital audio files available online. You can download them onto your computer or mobile phone and listen to them multiple times. You can also stream them directly by means of a website or an app (e.g. iTunes). Their great advantage is the possibility of searching and filtering by topics, so you can choose the ones of your interest or those you will find useful from the professional point of view. Thanks to that handy feature your motivation doesn’t drop and the podcasts never get boring.

 

Learning English - how to use podcasts? 

 

There are numerous ways of using podcasts to develop your language skills. Here come just a few of them:

 

- improving listening skills - that’s the most obvious way to make use of podcasts in learning English. They will make you familiar with different accents. Remember that in this case the rule “the more, the better” applies - with each time you have listened to a podcasts understanding of what is being said gets easier.

 

- expanding your vocabulary range and familiarising with various grammar structures - listening to the same podcast for several times helps you consolidate the heard phrases and grammar structures. Most of podcasts come with a tapescript available, which makes it easy to look up the new words and understand how they are used in a context.

 

- practising pronunciation - thanks to a simple exercise of repeating parts of the text, you can remarkably improve your pronunciation - not only accent, but also intonation which plays a major role in English.

 

If you would like to learn more about podcasts and how they help solve problems with learning English, ask about them one of the experienced teachers in Speak Up School!

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

Czy podcasty mogą być pomocne w nauce angielskiego? W dzisiejszych czasach nauka angielskiego może być całkiem ciekawym doświadczeniem, choć nie każdy o tym wie. Połącz przyjemne z pożytecznym i udoskonal swój angielski, słuchając podcastów. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, jak to zrobić.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem