• Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
  2021-02-25

  Matematyka po angielsku - podstawowe pojęcia

  Matematyka nazywana jest królową nauk. Galileusz mówił o niej: “Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat.” Jej znajomość jest nam potrzebna niemal na każdym kroku. Mówiąc po polsku, bez zastanowienia operujesz wyrażeniem matematycznymi, równaniami i nazwami figur geometrycznych. Pora opanować tę umiejętność także w języku angielskim! Przeczytaj nasz artykuł i poznaj podstawowe pojęcia matematyczne w języku angielskim!

  Matematyka, nauczyciel matematyki i inne podstawowe pojęcia w języku angielskim

  Dla Twojej wygody podzieliliśmy podstawowe słownictwo matematyczne po angielsku na kilka działów: podstawowe pojęcia związane z matematyką, działy matematyczne w języku angielskim, działania matematyczne w języku angielskim, symbole matematyczne po angielsku, jak czytamy wyrażenia matematyczne, geometria i figury geometryczne w języku angielskim, ułamki w języku angielskim, Funkcje w języku angielskim, oraz przybory matematyczne po angielsku.

  Podstawowe pojęcia związane z matematyka

  Zacznijmy od podstawowych wyrażeń związanych z matematyką. To słówka, które wykorzystasz nie tylko podczas mówienia o samej matematyce, ale także w codziennej konwersacji. 

  decimal point – przecinek

  hundreds – setki

  infinity - nieskończoność

  mathematical equation - równanie matematyczne 

  Maths, Mathematics - matematyka - uwaga, nazwy przedmiotów szkolnych zawsze piszemy dużą literą!

  Maths teacher - nauczyciel matematyki 

  number - liczba 

  parallel - równoległy

  percent – procent

  per mille – promil

  perpendicular - prostopadły 

  result - wynik - dokładniejszy opis tego zagadnienia znajdziesz w części “Działania matematyczne w języku angielskim”

  tens – dziesiątki

  thousands – tysiące

  units – jedności

  A teraz rozszerzona matematyka po angielsku. Poniższe wyrażenia przydadzą Ci się, jeśli planujesz zajmować się tym przedmiotem w bardziej zaawansowany sposób lub czeka Cię matura z matematyki po angielsku.

  even number – liczba parzysta

  integer (number) – liczba całkowita

  natural number – liczba naturalna

  negative number – liczba ujemna

  odd number – liczba nieparzysta

  positive number – liczba dodatnia

  prime number – liczba pierwsza

  Działy matematyczne w języku angielskim

  Matematyka obejmuje wiele działów - algebrę, geometrię, trygonometrię… Czy wiesz, jak nazwać te terminy matematyczne po angielsku?

  algebra – algebra

  arithmetic – arytmetyka

  calculus – analiza matematyczna

  combinatorial analysis – kombinatoryka

  geometry – geometria

  goniometry – goniometria

  mathematical logic – logika matematyczna

  solid geometry – geometria przestrzenna

  trigonometry – trygonometria

  Działania matematyczne w języku angielskim

  Przejdźmy teraz do słówek, które będą Ci potrzebne do opisania konkretnych działań matematycznych. 

  addition (add) – dodawanie (dodawać)

  bracket – nawias

  calculation – obliczenie

  common denominator – wspólny mianownik

  constant – stała

  coordinate system – układ współrzędnych

  denominator – mianownik

  difference – różnica

  differential (differentiate) - różniczka (różniczkować)

  division (divide) – dzielenie (dzielić)

  division with remainder - dzielenie z resztą

  equal sign – znak równości

  equation – równanie

  exponentiate (raise a number to a power) – podnieść do potęgi

  fraction – ułamek

  fraction bar – kreska ułamkowa

  function – funkcja

  integral (integrate) - całka (całkować)

  mean - średnia 

  median – mediana

  multiplication – mnożenie

  numerator – licznik

  product – iloczyn

  quotient – iloraz

  reduce – skrócić

  root – pierwiastek

  square bracket – nawias kwadratowy

  square root - pierwiastek kwadratowy

  subtraction (subtract) – odejmowanie (odejmować)

  take a root of - wyciągać pierwiastek

  total – suma

  unknown – niewiadoma

  variable – zmienna

  the X-axis – oś x

  the Y-axis – oś y

  Symbole matematyczne po angielsku

  Przyjrzyjmy się bliżej symbolom matematycznym, wykorzystując do tego przykłady:

  = equals (równa się)

  6 + 1 = 7

  Six plus one equals seven. 

  < is less than (jest mniejsze niż)

  10 < 13

  Ten is less than thirteen.

  > is greater than (jest większe niż)

  3 > 2

  Three is greater than two.

  ≤ is less than or equal to (jest mniejsze lub równe)

  4 + 4 ≤ 8

  Four plus four is less than or equal to eight. 

  ≥ is more than or equal to (jest większe lub równe)

  4 + 9 ≥ 12

  Four plus nine is equal to or greater than twelve. 

  ≠ is not equal to (jest różne od)

  7 ≠ 8

  Seven is not equal to eight.

  / lub ÷ divided by (podzielić przez)

  10 / 2 = 5, 10 ÷ 2 = 5

  ten divided by two equals five

  Jak czytamy wyrażenia matematyczne

  Jak poprawnie przeczytać po angielsku zapis wyrażeń matematycznych? Wyjaśniamy poniżej!

  2+3 = 5

  Two plus three equals five.

  9-2 = 7

  Nine minus two equals seven

  5*8 = 40

  Five times eight equals forty. 

  18÷2 = 9

  Eighteen divided by two equals nine.

  2^3 = 8

  Two to three (2 to the exponent/power 3) equals eight.

  Geometria i figury geometryczne w języku angielskim

  Jakie wyrażenia matematyczne po angielsku będą Ci potrzebne, aby mówić o geometrii? Sprawdź poniżej!

  Figury geometryczne (geometric figures/shapes)

  circle – koło

  circumference – okrąg (obwód)

  cone – stożek

  cube – sześcian

  cylinder – walec

  hexagon – sześciokąt

  pentagon – pięciokąt

  polygon – wielokąt

  prism – graniastosłup

  pyramid – ostrosłup

  ray - półprosta

  rectangle – prostokąt

  rhomboid – równoległobok

  rhombus – romb

  sphere – kula

  square – kwadrat

  trapezium – trapez

  triangle – trójkąt

  Wymiary (dimensions) i inne

  anglebisector – dwusieczna kąta

  area – powierzchnia/pole powierzchni

  base – podstawa

  chord – cięciwa

  diagonal - przekątna 

  diameter – średnica

  height – wysokość

  length – długość

  perimeter – obwód

  radius – promień

  side – bok

  vertex (liczba mnoga: vertices) – wierzchołek

  volume – objętość

  width – szerokość

  Kąty (angles)

  angle - kąt

  acute angle - kąt ostry

  full angle - kąt pełny

  oblique angle- kąt wypukły

  obtuse angle - kąt rozwarty

  reflex angle - kąt wypukły

  right angle - kąt prosty

  solid angle - kąt przestrzenny

  straight angle - kąt prosty

  Ułamki w języku angielskim

  Prawidłowe czytanie ułamków po angielsku jest łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy znać liczebniki główne i porządkowe. 

  Odczytywanie ułamków

  W przypadku ułamków zwykłych (vulgar fractions) licznik czytamy jak liczebnik zwykły, a mianownik jak liczebnik porządkowy. Musisz pamiętać o dwóch wyjątkach od tej zasady: 2 - czytamy jako half, a 4 - jako quarter. Jeśli w liczniku występuje liczba 2 lub wyższa, mianownik odczytujemy w liczbie mnogiej, czyli dodajemy do niej końcówkę -s: sevenths, quarters, ninths. 

  ½ - a/one half

  ⅔ - two thirds

  ¾ - three quarters

  7 ⅕ - seven and one fifth 

  3 ¼ - three and a quarter 

  ⅞ - seven eighths 

  Ułamki dziesiętne (decimal fractions) odczytujemy dokładnie tak, jak są zapisane. Zwróć uwagę, że 0 to nought [no:t] lub oh [ou]. Zamiast przecinka, Anglicy stawiają kropkę - point

  0.5 - oh point five

  6.7 - six point seven

  0.057 - oh point oh five seven

  Funkcje w języku angielskim

  Jak nazywają się poszczególne funkcje matematyczne po angielsku? Odpowiedź znajdziesz poniżej!

  exponential function - funkcja wykładnicza

  linear function - funkcja liniowa

  logarithmic function - funkcja logarytmiczna

  quadratic function - funkcja kwadratowa

  rational function - funkcja wymierna

  trigonometric function - funkcja trygonometryczna

  sine - sinus

  cosine - cosinus

  tangent - tangens

  Przybory matematyczne po angielsku

  Do nauki matematyki niezbędne są także pewne przybory. Jak jest po angielsku cyrkiel albo kątomierz? Odpowiedzi szukaj poniżej!

  calculator – kalkulator

  compass – cyrkiel

  protractor – kątomierz

  ruler – linijka

  square – ekierka

  Podsumowanie

  Nauka matematyki zachwyca i porywa jednych, a przeraża innych. Egzamin maturalny z tego przedmiotu to naturalny wybór dla osób uwielbiających rozwiązywanie zadań i równania, lub frustrująca konieczność dla tych, które na słowo “całka” lub “funkcja” dostają gęsiej skórki. Na szczęście, w przeciwieństwie do niej samej, mówienie o matematyce po angielsku wcale nie jest trudne, a wiele z “matematycznych” słówek i wyrażeń przypomina brzmieniem język polski i łatwo je zapamiętać.

  P.S. Pamiętaj, by regularnie wpadać na nasz blog, aby poznać więcej przydatnych zwrotów po angielsku, poczytać o ciekawostkach i poznać porady dotyczące skutecznej nauki!

  Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem