Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2021-02-25

Matematyka po angielsku - podstawowe pojęcia

Matematyka, nauczyciel matematyki i inne podstawowe pojęcia w języku angielskim

Dla Twojej wygody podzieliliśmy podstawowe słownictwo matematyczne po angielsku na kilka działów: podstawowe pojęcia związane z matematyką, działy matematyczne w języku angielskim, działania matematyczne w języku angielskim, symbole matematyczne po angielsku, jak czytamy wyrażenia matematyczne, geometria i figury geometryczne w języku angielskim, ułamki w języku angielskim, Funkcje w języku angielskim, oraz przybory matematyczne po angielsku.

Podstawowe pojęcia związane z matematyka

Zacznijmy od podstawowych wyrażeń związanych z matematyką. To słówka, które wykorzystasz nie tylko podczas mówienia o samej matematyce, ale także w codziennej konwersacji. 

decimal point – przecinek

hundreds – setki

infinity - nieskończoność

mathematical equation - równanie matematyczne 

Maths, Mathematics - matematyka - uwaga, nazwy przedmiotów szkolnych zawsze piszemy dużą literą!

Maths teacher - nauczyciel matematyki 

number - liczba 

parallel - równoległy

percent – procent

per mille – promil

perpendicular - prostopadły 

result - wynik - dokładniejszy opis tego zagadnienia znajdziesz w części “Działania matematyczne w języku angielskim”

tens – dziesiątki

thousands – tysiące

units – jedności

A teraz rozszerzona matematyka po angielsku. Poniższe wyrażenia przydadzą Ci się, jeśli planujesz zajmować się tym przedmiotem w bardziej zaawansowany sposób lub czeka Cię matura z matematyki po angielsku.

even number – liczba parzysta

integer (number) – liczba całkowita

natural number – liczba naturalna

negative number – liczba ujemna

odd number – liczba nieparzysta

positive number – liczba dodatnia

prime number – liczba pierwsza

Działy matematyczne w języku angielskim

Matematyka obejmuje wiele działów - algebrę, geometrię, trygonometrię… Czy wiesz, jak nazwać te terminy matematyczne po angielsku?

algebra – algebra

arithmetic – arytmetyka

calculus – analiza matematyczna

combinatorial analysis – kombinatoryka

geometry – geometria

goniometry – goniometria

mathematical logic – logika matematyczna

solid geometry – geometria przestrzenna

trigonometry – trygonometria

Działania matematyczne w języku angielskim

Przejdźmy teraz do słówek, które będą Ci potrzebne do opisania konkretnych działań matematycznych. 

addition (add) – dodawanie (dodawać)

bracket – nawias

calculation – obliczenie

common denominator – wspólny mianownik

constant – stała

coordinate system – układ współrzędnych

denominator – mianownik

difference – różnica

differential (differentiate) - różniczka (różniczkować)

division (divide) – dzielenie (dzielić)

division with remainder - dzielenie z resztą

equal sign – znak równości

equation – równanie

exponentiate (raise a number to a power) – podnieść do potęgi

fraction – ułamek

fraction bar – kreska ułamkowa

function – funkcja

integral (integrate) - całka (całkować)

mean - średnia 

median – mediana

multiplication – mnożenie

numerator – licznik

product – iloczyn

quotient – iloraz

reduce – skrócić

root – pierwiastek

square bracket – nawias kwadratowy

square root - pierwiastek kwadratowy

subtraction (subtract) – odejmowanie (odejmować)

take a root of - wyciągać pierwiastek

total – suma

unknown – niewiadoma

variable – zmienna

the X-axis – oś x

the Y-axis – oś y

Symbole matematyczne po angielsku

Przyjrzyjmy się bliżej symbolom matematycznym, wykorzystując do tego przykłady:

= equals (równa się)

6 + 1 = 7

Six plus one equals seven. 

< is less than (jest mniejsze niż)

10 < 13

Ten is less than thirteen.

> is greater than (jest większe niż)

3 > 2

Three is greater than two.

≤ is less than or equal to (jest mniejsze lub równe)

4 + 4 ≤ 8

Four plus four is less than or equal to eight. 

≥ is more than or equal to (jest większe lub równe)

4 + 9 ≥ 12

Four plus nine is equal to or greater than twelve. 

≠ is not equal to (jest różne od)

7 ≠ 8

Seven is not equal to eight.

/ lub ÷ divided by (podzielić przez)

10 / 2 = 5, 10 ÷ 2 = 5

ten divided by two equals five

Jak czytamy wyrażenia matematyczne

Jak poprawnie przeczytać po angielsku zapis wyrażeń matematycznych? Wyjaśniamy poniżej!

2+3 = 5

Two plus three equals five.

9-2 = 7

Nine minus two equals seven

5*8 = 40

Five times eight equals forty. 

18÷2 = 9

Eighteen divided by two equals nine.

2^3 = 8

Two to three (2 to the exponent/power 3) equals eight.

Geometria i figury geometryczne w języku angielskim

Jakie wyrażenia matematyczne po angielsku będą Ci potrzebne, aby mówić o geometrii? Sprawdź poniżej!

Figury geometryczne (geometric figures/shapes)

circle – koło

circumference – okrąg (obwód)

cone – stożek

cube – sześcian

cylinder – walec

hexagon – sześciokąt

pentagon – pięciokąt

polygon – wielokąt

prism – graniastosłup

pyramid – ostrosłup

ray - półprosta

rectangle – prostokąt

rhomboid – równoległobok

rhombus – romb

sphere – kula

square – kwadrat

trapezium – trapez

triangle – trójkąt

Wymiary (dimensions) i inne

anglebisector – dwusieczna kąta

area – powierzchnia/pole powierzchni

base – podstawa

chord – cięciwa

diagonal - przekątna 

diameter – średnica

height – wysokość

length – długość

perimeter – obwód

radius – promień

side – bok

vertex (liczba mnoga: vertices) – wierzchołek

volume – objętość

width – szerokość

Kąty (angles)

angle - kąt

acute angle - kąt ostry

full angle - kąt pełny

oblique angle- kąt wypukły

obtuse angle - kąt rozwarty

reflex angle - kąt wypukły

right angle - kąt prosty

solid angle - kąt przestrzenny

straight angle - kąt prosty

Ułamki w języku angielskim

Prawidłowe czytanie ułamków po angielsku jest łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy znać liczebniki główne i porządkowe. 

Odczytywanie ułamków

W przypadku ułamków zwykłych (vulgar fractions) licznik czytamy jak liczebnik zwykły, a mianownik jak liczebnik porządkowy. Musisz pamiętać o dwóch wyjątkach od tej zasady: 2 - czytamy jako half, a 4 - jako quarter. Jeśli w liczniku występuje liczba 2 lub wyższa, mianownik odczytujemy w liczbie mnogiej, czyli dodajemy do niej końcówkę -s: sevenths, quarters, ninths. 

½ - a/one half

⅔ - two thirds

¾ - three quarters

7 ⅕ - seven and one fifth 

3 ¼ - three and a quarter 

⅞ - seven eighths 

Ułamki dziesiętne (decimal fractions) odczytujemy dokładnie tak, jak są zapisane. Zwróć uwagę, że 0 to nought [no:t] lub oh [ou]. Zamiast przecinka, Anglicy stawiają kropkę - point

0.5 - oh point five

6.7 - six point seven

0.057 - oh point oh five seven

Funkcje w języku angielskim

Jak nazywają się poszczególne funkcje matematyczne po angielsku? Odpowiedź znajdziesz poniżej!

exponential function - funkcja wykładnicza

linear function - funkcja liniowa

logarithmic function - funkcja logarytmiczna

quadratic function - funkcja kwadratowa

rational function - funkcja wymierna

trigonometric function - funkcja trygonometryczna

sine - sinus

cosine - cosinus

tangent - tangens

Przybory matematyczne po angielsku

Do nauki matematyki niezbędne są także pewne przybory. Jak jest po angielsku cyrkiel albo kątomierz? Odpowiedzi szukaj poniżej!

calculator – kalkulator

compass – cyrkiel

protractor – kątomierz

ruler – linijka

square – ekierka

Podsumowanie

Nauka matematyki zachwyca i porywa jednych, a przeraża innych. Egzamin maturalny z tego przedmiotu to naturalny wybór dla osób uwielbiających rozwiązywanie zadań i równania, lub frustrująca konieczność dla tych, które na słowo “całka” lub “funkcja” dostają gęsiej skórki. Na szczęście, w przeciwieństwie do niej samej, mówienie o matematyce po angielsku wcale nie jest trudne, a wiele z “matematycznych” słówek i wyrażeń przypomina brzmieniem język polski i łatwo je zapamiętać.

P.S. Pamiętaj, by regularnie wpadać na nasz blog, aby poznać więcej przydatnych zwrotów po angielsku, poczytać o ciekawostkach i poznać porady dotyczące skutecznej nauki!

Matematyka nazywana jest królową nauk. Galileusz mówił o niej: “Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat.” Jej znajomość jest nam potrzebna niemal na każdym kroku. Mówiąc po polsku, bez zastanowienia operujesz wyrażeniem matematycznymi, równaniami i nazwami figur geometrycznych. Pora opanować tę umiejętność także w języku angielskim! Przeczytaj nasz artykuł i poznaj podstawowe pojęcia matematyczne w języku angielskim!

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem