Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2022-03-03

Jak zostać lektorem języka angielskiego - jakie są wymagania?

Jak zostać lektorem języka angielskiego - główne wymagania

Poza oczywistym wymogiem, jakim jest doskonała znajomość języka w mowie i piśmie, lektor angielskiego musi również spełniać konkretne wymogi formalne, określone w obowiązujących aktualnie w Polsce regulacjach prawnych. Co ważne, jako lektor języka angielskiego można pracować bez kierunkowego, filologicznego wykształcenia językowego, jednak w takim przypadku konieczne jest legitymowanie się jednym z poniższych dokumentów:

  • świadectwo ukończenia studiów w kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski,
  • świadectwo ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności języka angielskiego,
  • świadectwo ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku (specjalności). W tym przypadku wymagane jest dodatkowo świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka angielskiego stopnia II albo świadectwo egzaminu z języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym (np. CAE, IELTS, IESOL, Aptis, TOEFL czy TELC).

Niezależnie od tego w każdym przypadku bezwzględnie wymagane jest także odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i kompetencje dydaktyczne. 

Na czym polega praca jako lektor języka angielskiego?

Najogólniej rzecz biorąc lektor języka angielskiego może prowadzić zajęcia dydaktyczne (indywidualne lub grupowe), obejmujące teoretyczną i praktyczną naukę języka w zakresie przewidzianym dla danej placówki edukacyjnej. Możliwość pracy w danym ośrodku kształcenia jest zależna bezpośrednio od poziomu kompetencji językowych samego lektora. Nieco niższych kwalifikacji wymaga się od osób prowadzących zajęcia w przedszkolach czy szkołach podstawowych, podczas gdy np. nauka studentów na uniwersytecie czy prowadzenie zajęć w szkole językowej wymaga już zdecydowanie wyższych kompetencji. Lektor angielskiego jest także odpowiedzialny za przygotowanie odpowiednich materiałów dydaktycznych, opiekę metodyczną nad uczestnikami zajęć oraz weryfikację ich postępów w nauce. 

Lektor języka angielskiego - jakie musi mieć cechy?

Ponieważ praca jako lektor języka angielskiego wymaga stałego, intensywnego kontaktu z ludźmi, jedną z najważniejszych cech osoby na tym stanowisku jest komunikatywność. Niezwykle przydatne są także doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne, chęć poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych i kreatywność. Równie istotna jest cierpliwość, umiejętność przekazywania wiedzy w jasny i zrozumiały sposób, dobra organizacja pracy oraz samodzielność i konsekwencja w działaniu. 

Jak zostać native speakerem?

Native speaker to rodzimy użytkownik danego języka obcego, czyli osoba, dla której ten właśnie konkretny język obcy jest pierwszym, jaki przyswoiła na wczesnym etapie dzieciństwa. Skoro tak, to czy można zostać native speakerem języka angielskiego, jeśli nie urodziliśmy się w jednym z anglojęzycznych krajów? Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest wcale tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. 

Przede wszystkim należy pamiętać, że nie każdy anglojęzyczny native speaker sprawdzi się jako dobry lektor języka angielskiego. Powód jest niezwykle prosty: nie każda osoba posługująca się angielskim ma wystarczające przygotowanie pedagogiczne (o ile w ogóle je posiada), aby uczyć obcokrajowców zasad gramatyki, fleksji czy składni własnego języka nawet w podstawowym zakresie. Co więcej, nie każdy anglojęzyczny native speaker zna język polski, co oznacza, że niemożliwe będzie wyjaśnienie polskiemu słuchaczowi w zrozumiały sposób jakichkolwiek kwestii teoretycznych. 

Z powyższych powodów poziom biegłości językowej przewyższający przeciętnego anglojęzycznego native speakera jest jednak możliwy do osiągnięcia. Wystarczy legitymować się certyfikatem znajomości języka angielskiego na poziomie C2 (opisywana jako "nearly native-speaker level") według skali CEFR oraz odpowiednim przygotowaniem w zakresie teoretycznej wiedzy o angielskim, by ten cel osiągnąć. 

Jak zostać lektorem języka polskiego jako obcego?

Każda osoba, która chce pracować jako lektor języka polskiego jako obcego, musi spełniać ogólne wymagania związane z tym zawodem, a także doskonale znać polski zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym. Ponadto należy biegle posługiwać się językiem obcym, w którym lektor polskiego jako obcego będzie prowadzić zajęcia - w większości przypadków będzie to angielski, ale nie zawsze. warto mieć na uwadze, że niektóre uczelnie wyższe w Polsce prowadzą specjalne kursy przygotowujące do wykonywania zawodu lektora języka polskiego jako obcego. 

Podsumowanie

Jak widać, lektor języka angielskiego to zawód, który wymaga posiadania specyficznego zestawu cech charakteru oraz konkretnych umiejętności, potwierdzonych certyfikatami znajomości angielskiego i świadectwami przygotowania pedagogicznego. Zdobycie odpowiednich kwalifikacji pozwala jednak wykonywać ciekawy, kreatywny i dobrze płatny zawód w wybranej placówce edukacyjnej. 

Dobry lektor języka angielskiego zawsze znajdzie pracę - ta prosta prawda jest niezmienna od wielu lat, a szczególnego znaczenia nabiera obecnie, gdy umiejętność sprawnego, poprawnego posługiwania się językiem angielskim staje się w zasadzie standardem społecznym. Nie każdy jednak może zostać lektorem angielskiego - poza doskonałą znajomością języka angielskiego konieczne jest spełnienie szeregu innych warunków. Jeśli więc zastanawiasz się, jak zostać lektorem języka obcego, jakie są wymagania na takim stanowisku i czy spełniasz wymogi formalne, to nasz dzisiejszy wpis jest właśnie dla Ciebie. Zapraszamy do lektury! 

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem