Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2019-06-01

Jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego?

 

Nauka angielskiego dla dzieci - pomoc i zabawa

 

- Ty też zacznij się uczyć - to rada kierowana przede wszystkim do tych osób, które nigdy nie miały okazji nauczyć się języka angielskiego, lub przez długi czas nie miały z nim kontaktu. Wspólne poznawanie lingua franca naszych czasów to świetny sposób na spędzanie czasu razem. Nie bój się, że stracisz autorytet. Przeciwnie, to doskonała okazja do tego, by przekazać dziecku pozytywne wzorce, np. to, że lepiej spróbować mówić jak najszybciej, nawet z błędami, niż czekać, aż będziemy gotowi układać zdania idealne.

 

- zabawa po angielsku - angielski dla dzieci to przede wszystkim zabawa. Warto wykorzystać naturalną ciekawość świata maluchów, spędzając jednocześnie miło czas. Zabawa w chowanego, lalkami, samochodzikami, układanie puzzli, wspólne malowanie, wyklejanie czy lepienie z plasteliny oferuje fantastyczną okazję do używania angielskich słów i wyrażeń.

 

- bajki na dobranoc - czytasz swojemu maluchowi przed snem? Jeśli tak - brawo Ty! Pójdź krok dalej i rób to w języku angielskim. Książeczki z opowiadaniami po angielsku są obecnie łatwo dostępne. Jeśli nie czujesz się zbyt pewnie, jeśli chodzi o Twoje umiejętności językowe, np. wymowę, postaw na wspólne słuchanie audiobooków.

 

- brytyjska radiostacja w tle - przyswajanie języka i osłuchiwanie się z nim nie zawsze muszą być procesem w pełni świadomym. Cała rodzina skorzysta językowo, jeśli ustawisz brytyjską stację radiową (np. BBC1), która będzie słyszalna w tle. We wczesnym dzieciństwie maluchy nie rozumieją wielu słów nawet w języku ojczystym. Włączone radio pozwala oswoić się z charakterystycznymi angielskimi dźwiękami, rytmem i intonacją, podobnie jak ma to miejsce w przypadku języka polskiego.

 

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, jak jeszcze możesz pomóc dziecku w nauce angielskiego, zapytaj o to swojego nauczyciela w szkole Speak Up lub w komentarzu poniżej.

 

Chcesz skutecznie nauczyć swoje dziecko języka angielskiego? Zapisz je na nasze zajęcia angielskiego dla dzieci!

 

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

ENGLISH VERSION

How to help your child learn English.

 

More and more parents care for their children’s language development. Investing in a high-quality language English course is definitely a good idea, however, that doesn’t exhaust the possibilities. How to help your little one learn English? You will find some tips from our experienced teachers below.

 

English with kids - help and fun 

 

- start learning English yourself - this tip is mainly addressed to those who either have never had a chance to learn the language or haven’t had contact with it for a long time. Learning the lingua franca of our times together is a great way of spending quality time with you baby. Don’t be afraid that you will lose authority. On the contrary, that’s a fantastic opportunity to pass positive practices onto your child, e.g. that it’s better to try speaking English as soon as possible, even if it means making mistakes, rather than to wait until you are able to produce super-correct sentences.

 

- playtime in English - English for kids most of all means having fun. It’s a good idea to use the natural children’s curiosity while having good time together. Playing hide-and-seek, playing with dolls or cars, doing jigsaw puzzle, painting pictures, sticking, glueing or using plasticine - all those fun activities offer numerous occasions to use English words and phrases.

 

- reading bedtime stories - do you read to your child at bedtime? Yes? Good for you! Go one step further and do it in English. Books with stories in English are easily accessible now. If you don’t feel confident about your English skills, especially when it comes to pronunciation, listen to audiobooks together with your child.

 

- British radio station in the background - acquiring a language and getting familiar with its sounds isn’t always a fully conscious process. Your whole family will benefit linguistically if you tune in to a UK radio station (e.g. BBC1) and leave it on to be heard in the background. At a very early stage babies don’t understand many words even in their mother tongue. A radio being on helps to get familiar with and used to specific English sounds, rhythm and intonation, similarly to the way it happens with language one.

 

If you have any questions or doubts regarding how else you can help your child learn English, ask your teacher in Speak Up school or leave your question in the comment section below.

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

Coraz więcej rodziców dba o rozwój językowy swoich pociech. Inwestycja w dobre kursy angielskiego dla dzieci to na pewno dobry pomysł, na tym jednak możliwości się nie kończą. Jak pomóc maluchowi opanować angielski? Podpowiedzi doświadczonych lektorów znajdziesz poniżej.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem