Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2019-11-26

Jak napisać referat po angielsku?

Czym różni się referat od wypracowania?

Zacznijmy od różnicy pomiędzy referatem a wypracowaniem. Zarówno jedno, jak i drugie to rodzaj rozprawy na dany temat i referat jest de facto jednym z rodzajów wypracowania. Wypracowanie to termin znacznie pojemniejszy, obejmujący różnorodne formy literackie, takie jak opowiadanie, rozprawka, artykuł lub reportaż. Dużą wagę odgrywają w nich zdolności i warsztat literacki autora, niekoniecznie opierają się na faktach, dozwolona jest fikcja i przedstawienie subiektywnych poglądów piszącego. Wejdź na nasz inny artykuł i dowiedz się jak napisać wypracowanie po angielsku.

Referat to specyficzna forma wypracowania, w której wartość literacka odgrywa drugorzędną rolę. Z założenia referat powstaje po to, aby zostać wygłoszonym, jest to więc połączenie formy pisemnej wypowiedzi z ustną. Podstawową funkcją referatu jest przedstawienie faktów w oparciu o badania i opracowania naukowe, w sposób rzeczowy, formalny i nieemocjonalny. Autor może odnieść się do faktów i przedstawić własną opinię, nie może ona jednak zdominować całości wypowiedzi. 

Jak powinien wyglądać referat po angielsku - budowa

Referat w języku angielskim składa się z trzech część - wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Każda z nich spełnia istotną funkcję w pracy i powinna być napisana zgodnie z określonymi zasadami. 

Jak powinien wyglądać wstęp w referacie

We wstępie do referatu przedstawiamy informacje ogólne, cel, dla którego powstał referat, czego on dotyczy i krótkie omówienie kontekstu oraz sposobu pracy nad nim. W tym miejscu należy także przedstawić plan referatu oraz wskazać literaturę i materiału, z której korzystałeś, przygotowując referat. Wstęp to również dobre miejsce okraszenie wystąpienia anegdotą związaną z tematem wystąpienia.

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

Przydatne zwroty i słownictwo we wstępie

Temat referatu oraz jego plan trzeba, oczywiście wprowadzić odpowiednimi zwrotami w języku angielskim. Oto kilka przydatnych fraz:

 

 • In order to - w celu
 • In other words - innymi słowy
 • To put it another way- ujmując to inaczej
 • That is to say - oznacza to, że
 • To that end - w tym celu

 

Jak powinno wyglądać rozwinięcie w referacie po angielsku?

Treść właściwa referatu powinna zostać czytelnie podzielona na oddzielne akapity, z których każdy traktuje o osobnym zagadnieniu. Sporo miejsca możesz poświęcić na bezpośrednie cytaty z dzieł i opracowań, na których opierasz swoją wypowiedź. Rozwinięcie referatu to przede wszystkim dane i informacje, które przekazujesz swojemu odbiorcy. Bez wahania sięgaj po liczby, daty, procenty, nazwiska, itd. 

Przydatne zwroty i słownictwo w rozwinięciu referatu

Główna treść referatu z założenia zawiera listę różnych argumentów, faktów i danych. Poniższe zwroty pomogę Ci je wprowadzić w poprawny sposób.

 

 • Moreover - co więcej
 • Furthermore - co więcej
 • What’s more - co więcej
 • Likewise - podobnie
 • Similarly - podobnie
 • Another key thing to remember - kolejna kluczowa rzecz, o której należy pamiętać
 • As well as - jak również
 • Not only… but also - nie tylko, ale także
 • Coupled with - w połączeniu z
 • Firstly, secondly, thirdly… - po pierwsze/drugie/trzecie...
 • Not to mention/to say nothing of - nie wspominając
 • However - jednakże
 • On the other hand - z drugiej strony
 • Having said that - powiedziawszy to
 • By contrast/in comparison - w porównaniu
 • Then again - znowu
 • That said - powiedziawszy to
 • Yet - jednak
 • Despite this  - pomimo tego
 • With this in mind - biorąc to pod uwagę
 • Provided that - pod warunkiem, że
 • In view of/in light of - w świetle
 • Nonetheless - jednakże
 • Nevertheless - jednakże
 • Notwithstanding - jednakże
 • For instance- na przykład
 • To give an illustration - aby zilustrować
 • Significantly - znacznie, znacząco, co istotne
 • Notably - znacznie, znacząco, co istotne
 • Importantly - znacznie, znacząco, co istotne

 

Jak powinno wyglądać zakończenie referatu?

Referat kończymy podsumowaniem, wyciągnięciem wniosków, ewentualnie - komentarzem. Warto również zaprosić odbiorców do dyskusji i wyrażania swojego zdania. Dobrze widzianą, przyjętą praktyką jest podziękowanie za pomoc osobom, które pomogły Ci w stworzeniu referatu, jest to szczególnie ważne, jeśli przedstawiasz swoją pracę np. na konferencji, a więc przed większym gronem odbiorców. 

Pamiętaj o umieszczeniu bibliografii na samym końcu pracy. Ze względu na charakter wypowiedzi, jaką jest referat, informacja o tym, z jakich źródeł korzystałeś, jest niezbędna. Obecnie wygłaszanym referatom często towarzyszy prezentacja multimedialna. Na jej końcu warto dodać slajd z bibliografią.

Przydatne zwroty i słownictwo do zakończenia referatu

Jak zakończyć referat? Tutaj przydadzą Ci się zwroty wprowadzające wnioski i zdania podsumowujące. Oto kilka z nich:

 

 • In conclusion - na koniec, na zakończenie
 • Above all - przede wszystkim
 • Persuasive argument - przekonujący argument
 • Compelling  - ważny, istotny, frapujący, nieodparty, przykuwający uwagę, robiący wrażenie, nie do odparcia
 • All things considered - biorąc to wszystko pod uwagę, biorąc wszystko pod uwagę

 

Błędy, jakich należy unikać przy pisaniu referatu w języku angielskim

Teoretycznie, referat nie należy do najtrudniejszych form wypowiedzi pod względem językowym. Jego ściśle określona budowa i drugorzędność wartości literackich tekstu znacznie ułatwiają jego napisanie. Jednak nawet tutaj czają się pułapki, w które łatwo wpaść. Oto lista najczęściej błędów popełnianych najczęściej podczas pisania referatu po angielsku. 

Niezrozumiały język

Referat  dotyczy najczęściej tematyki naukowej lub akademickiej, jego celem jest jednak przekazanie wiedzy w sposób zrozumiały dla słuchaczy. Pamiętaj, że długie, wielokrotnie złożone zdania wyglądają imponująco na papierze, lecz mogą okazać się bardzo trudne w odbiorze, kiedy zaczniesz je wygłaszać. 

Język referatu powinien być zwięzły, rzeczowy i pozbawiony wyrażeń o charakterze emocjonalnym.  Twoim zadaniem jest przede wszystkim przedstawienie faktów, powstrzymaj się więc od stosowania zbędnych ozdobników, niezrozumiałych metafor czy alegorii.

Zbyt krótkie rozwinięcie

Pamiętaj, że najważniejszą częścią referatu jest jego rozwinięcie. Anegdoty, komentarze i wnioski nie powinny zajmować więcej miejsca niż główna treść. Nie zapominaj, że liczy się przede wszystkim wartość merytoryczna tekstu. Jeśli w rozwinięciu nie masz do powiedzenia zbyt wiele, skróć odpowiednio wprowadzenie i zakończenie referatu.

Pisanie nie na temat

We wstępie do referatu należy podać jego i cel, dla którego powstał. Nie pozwól, aby te dwa punkty zniknęły Ci z oczu podczas pracy nad tekstem. Logika, rzeczowość i trzymanie się planu pracy są kluczowe podczas pisania. Odbiorcy oczekują czytelnej struktury, unikaj więc zbędnych dygresji i pamiętaj o jasnym podziale na akapity.

Złe zastosowanie czasów gramatycznych

W referatach z założenia stosuje się uproszczoną gramatykę. Tak naprawdę, użycie czasów gramatycznych ogranicza się do trzech - Past Simple (najczęściej do opisywania tła, kontekstu oraz osiągnięć innych osób), Present Perfect (dla opisania własnych osiągnięć lub wniosków) oraz Present Simple. Czas przyszły -  Future Simple - stosowany jest jedynie we wstępie, dla przedstawienia planu referatu.

Używanie innych czasów gramatycznych rzadko jest uzasadnione. Nadmierny poziom skomplikowania języka uznaje się za błąd. 

Jakie informacje musi zawierać dobrze napisany referat - na czym się warto skupić

Oto lista rzeczy, które powinny znaleźć się w dobrze napisanym referacie. Zanim go oddasz lub wygłosisz, sprawdź, czy zawiera on wszystkie poniższe punkty:

 

 • cel napisania referatu oraz jego kontekst
 • plan pracy
 • przegląd literatury i prac, w oparciu o które powstał referat
 • omówienie postawionych tez, przedstawienie argumentów i danych zaczerpniętych z wcześniej omówionych źródeł - najważniejszy punkt pracy
 • podsumowanie, wnioski i (ewentualnie) komentarz autora referatu z przedstawieniem jego opinii.

 

Pisząc referat po angielsku, skup się przede wszystkim na czytelnym przedstawieniu informacji i danych.

Przykład poprawnie napisanego referatu po angielsku

Poniżej przedstawiamy wzór poprawnie napisanego referatu w języku angielskim na temat możliwego wpływu Brexitu na Wielką Brytanię i Unię Europejską. 

 

THE UNCERTAINTY AND IMPLICATIONS OF BREXIT TO THE UK AND EU

Even though the UK used to play a significant role in the creation of the European Union, its relationship with the EU has been quite fluctuating in recent times (Todd, 2016). In the last couple of decades, sentiments about the UK’s EU membership have been constantly developing, leading to the first referendum in 1975, in which over 67% of the UK constituents decided to support the UK’ membership in the European Economic Community (the EEC, a predecessor of the EU) (Todd, 2016). In the 1980s, it was mostly the labour party that advocated the UK’s withdrawal from the EU, however, this idea was gradually overtaken by the United Kingdom Independence Party (UKIP) and Conservative voters, who were the main supporters of the 2016 Brexit referendum (Price, 2016). Even if the majority of the UK citizens acknowledge, to varying extent, that the UK’s EU membership is beneficial for the UK economy (European Commission, 2011), Euroscepticism has been growing in the UK (Gifford, 2014). Although Euroscepticism does not necessarily support the UK’s full withdrawal from the EU, it maintains that the current form of the EU should be reformed, either reducing the EU’s influence on the UK or increasing the EU’s power to support trade, investment and other common policy formulations between member states (Forster, 2002).

The 2016 referendum was a result of an increasing dissatisfaction with EU’s immigration policy and the overly bureaucratic and cost inefficient operations of the EU (Mauldin, 2016). David Cameron argued in 2012 that a wide support for the UK’s EU membership is necessary, which may be gauged through a referendum (Kettle, 2016). The move towards the referendum was accelerated once the Conservative Party gained majority in the 2015 UK election, which helped the legislation to enable the referendum (Erlanger and Castle, 2016). Even though the majority of the UK businesses claimed that the consequences of a Brexit could be devastating for the UK economy, the UK citizens decided to vote against the EU membership (51.9% voted to leave, while 48.1% voted to stay) (Bloomberg, 2016). The results shocked investors and the GBP suddenly depreciated against other international currencies, signalling that investors’ trust quickly evaporated in the UK (Collinson and Jones, 2016 and Cunningham, 2016). Theresa May, the newly appointed prime minister of the UK, emphasised on numerous occasions that the UK will leave the EU (Watts, 2016), however, so far details about the negotiation process have not been confirmed The situation was further complicated by the British High Court’s ruling that it is the UK parliament and not the government who should finalise the decision, so even though the referendum result clearly indicates the desired direction, if the parliament votes in favour of staying, the UK will not leave the EU (BBC, 2016a). This adds to the economic and political uncertainty (or procrastination) that will dominate the UK unless exact dates and procedures are established for the UK’s exit negotiation terms (Global Counsel, 2016). As of 2016 November, it is uncertain how Theresa May could trigger Article 50 (discussing EU members’ withdrawal) if their appeal to the High Court is rejected. The High Court is expected to hear the claim on the fifth of December, which will ultimately decide whether or not leaving the EU is possible without a parliamentary vote (BBC, 2016c).

There are multiple scenarios how the Brexit could unfold, ranging from a complete separation (economic and political) to the loss of membership while still maintaining strong economic and political links with the EU (FT, 2016). If the UK and the EU will not be able to negotiate transitional agreements within the set time period (two years, according to Article 50), a sudden breakdown in negotiations could be quite painful for UK businesses (Milliken, 2016). Almost six months after the referendum, the UK-EU negotiations have not started and if the procrastination continues, it is probable that either the EU or the UK will lose their patience, leading to an unfavourable break-up (FT, 2016). A better alternative to this negotiation outcome could be the arrangement of tariffs and trade terms between the EU and the UK, causing businesses only a minimal amount of disruptions during the transition (FT, 2016). Even though this option is highly desired, there are several barriers to realise this outcome (Holden and Piper, 2016). If the UK wishes to maintain its access to the EU market, it also has to accept concessions, such as accepting the idea of free movement of EU citizens within the boundary of the EU. Other member countries (mostly those benefitted by the EU migration, such as Poland, Hungary, Romania and Bulgaria) have a solid reason to enforce this compromise to be taken by the UK, as if the UK restricts the movement of immigrant workers, it would inevitably hurt the interest of Eastern EU citizens seeking employment opportunities in the UK (Tomkiw, 2016). The number of possible outcomes (and their combinations) could be exceptionally numerous, which reduces businesses’ ability to plan for the future (Belfast Telegraph, 2016). In November 2016, even the option of the UK to stay in the EU appears to be feasible, but one must not forget that the emergence of right-wing euro-sceptical political parties in the EU could also influence the final outcome of the Brexit negotiations (Startin and Fitzgibbon, 2016).

Shortly after the referendum, the Brexit supporters’ dedication has quickly declined – Farage decided to no longer lead UKIP (a main supporter of the UK’s leave from the EU), claiming that he wanted ‘his life back’ (RT News, 2016). Although several other organisations and politicians strongly voiced their anti-EU opinions, it seems that Brexit supporters remained without a leader and once the election results came in, they regretted their election choices (Dearden, 2016). This adds to the tremendous amount of uncertainty that businesses in the UK must face. Generally, business leaders expect a good amount of predictability in politics, however, the current political procrastination regarding the UK’s EU membership reduces businesses’ ability to plan their capacity (Rodionova, 2016). A fundamental uncertainty for the UK’s future will lower capital investments, business formations and expansions. Many firms have already indicated (especially in the financial services sector) that they have contemplated moving their headquarters to other EU capitals (such as Paris, Amsterdam or Frankfurt), which could lead to the loss of the UK’s central role in the global economy and politics (Petroff, 2016). This will consequently lead to falling asset prices and a lower household confidence depressing consumption rates in the UK (FT, 2016). As a temporary relief, the depreciated GBP will increase British export goods’ competitiveness in the short term, but should the UK lose its unrestricted access to EU markets (the primary destination of UK export goods), UK firms will be severely impacted (Dhingra et al. 2016). Overall, it is unsure how the assumed benefits of Brexit will cover the costs the of the UK’s loss of membership and the loss of one of the UK’s main trading partners. Due the prevailing high uncertainty, neither those ideas claiming that the Brexit transition will be seamless nor those predicting a complete economic disaster shall be rejected as of November 2016. Some of those trade regulations Brexit supporters claimed to be a restraint on UK firms will still have to be accepted if the UK decides to maintain its economic ties in the EU, but as a non-EU member, the UK will no longer have the opportunity to influence these rules, which further underlines the notion that it would be very difficult for the UK to triumphantly leave the EU (Bernanke, 2016).

So far the essay has focused on the consequences for the UK, nevertheless the implications of the Brexit referendum cannot be restricted to the UK (Charter, 2016). Prior to the referendum, it was feared that the Brexit could create a precedent for many other EU countries and catalyse the dissolution of the EU (Merritt, 2016). Fortunately, this has not happened yet, but there is an impending political uncertainty that permeates all member states. Even if Brexit has shown that leaving the EU might not deliver instant benefits (which lowered the attractiveness of other members’ exit from the EU) investors are already requiring a risk premium for their investments in the EU, indicating the instability Brexit created for the EU (Bernanke, 2016). This would require Brussels to increase the cooperation between member states and allow more power for EU decision makers over national governments, but this would go against many newly elected EU members’ politicians (mostly those with right-wing affiliations) agenda to demand greater national autonomy from Brussels (Merritt, 2016). Larger international businesses with production facilities in the UK (such as Vauxhall and Range Rover) did not support the UK’s withdrawal (Inman, 2016b), whereas the public opinion is becoming more and more sceptical about the European Union (Dür, 2012). Over one third of small business owners favoured Brexit, whilst only 38% was unquestionably sure that the UK’s EU membership translated into economic benefits for small businesses (Farell, 2016). The remaining portion of small business owners expected the UK to remain a member of the EU, arguing that the UK’s continued membership will increase economic stability and reduce uncertainty.

Almost six months after the Brexit referendum some conservative assumptions can be taken to assess future expectations and macroeconomic indicators. It is undisputed that the first couple of weeks were rather severe for investors, which was exacerbated by economists’ prediction that the consequences of the UK’s leave will be devastating (Garnett and Lynch, 2016). Such statements evidently hold true if one considers the breadth and depth of the economic ties the UK maintains with other EU countries. If these ties are suddenly cut, the UK’s export orientated economy will suffer from a recession. Amidst the high degree of uncertainty, the economic growth in the third quarter is only 0.2% higher (0.5%) than what economists predicted (Worstall, 2016), still yet, it could be valid grounds for arguments supporting how a referendum result to leave the EU will not collapse the UK economy. It is perfectly understood that in the aftermath consumers and investors decided to lower their expectations and even halt their investments, but a survey published by the ONS (Office for National Statistics) shows that consumer confidence is back to the pre-referendum levels, signalling that consumers are no longer concerned with the referendum-invoked uncertainty (Inman, 2016a). Retail sales figures continued to rise in 2016, which further supports that a significant drop in consumer confidence did not occur in the aftermath of the referendum (Inman, 2016a). The GBP has so far failed to recover from the Referendum shock, however, this is partly attributable to the Bank of England’s economic stimulus measures which included halting the base interest rate from 0.5% to 0.25% and a 70bn quantitative easing (QE) programme to incentivise investments in the UK (Inman, 2016a). If only these figures are considered, one can receive the impression that the Brexit referendum was little more than political theatre with only a minimal short-term impact on the UK’s economy.

To conclude, no one knows how the UK-EU Article 50 negotiations will develop. Both polar ends of the negotiation outcomes are highly feasible in 2016. Businesses and private consumers have seemingly recovered from the initial referendum shock, but there is little substantial support for any positive expectation. For the UK’s parliament to disregard the referendum results would be extraordinary, yet it is possible that the UK will be able to negotiate such terms that will not notably impact UK businesses’ relationship with the EU. Such negotiation outcome is desirable, but this would require the UK to compromise on key issues with the EU such as migration. Theresa May’s statements that the UK will leave the EU could establish some degree of predictability, however, if one considers that since 23 June 2016 no worthwhile action was taken to facilitate the UK’s leave, it is expected that a tremendous amount of uncertainty will remain that will hurt (sooner or later) the interest of UK businesses and investments.

References:

BBC (2016a) Brexit court defeat for UK government. BBC News. Available at: http://www.bbc.com/news/uk-politics-37857785

BBC (2016b) Brexit: Ignoring leave vote would be outrage MPs told. BBC News. Available at: http://www.bbc.com/news/uk-politics-37271417

BBC (2016c) Brexit court ruling appeal date set for 5 December. BBC News. Available at: http://www.bbc.com/news/uk-politics-37913911

Belfast Telegraph (2016) Brexit uncertainty hits recruitment and investment plans. BelfastTelegraph.co.uk. Available at: http://www.belfasttelegraph.co.uk/business/news/brexit-uncertainty-hits-recruitment-and-investment-plans-35116728.html

Bernanke, B. (2016) Germany’s trade surplus is a problem. Available at: https://www.brookings.edu/blog/ben-bernanke/2016/06/28/economic-implications-of-brexit/

Bloomberg (2016) EU referendum: Final results. Available at: https://www.bloomberg.com/graphics/2016-brexit-referendum/

Charter, D. (2014) Europe - in or out? Everything you need to know. London, United Kingdom: Biteback.

Collinson, P. and Jones, R. (2016) The post-brexit pound – how sterling’s fall affects you and the UK economy. The Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/business/2016/aug/19/the-post-brexit-pound-how-sterlings-fall-affects-the-uk-economy

Cunningham, T. (2016) Pound crashes below $1.30 and bond yields hit record lows as Brexit aftershocks rattle global markets. The Telegraph. Available at: http://www.telegraph.co.uk/business/2016/07/06/ftse-pound-brexit-asia-markets-turmoil-eu-referendum/

Dearden, L. (2016) Anger over ‘Bregret’ as leave voters say they thought UK would stay in EU. Independent. Available at: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-anger-bregret-leave-voters-protest-vote-thought-uk-stay-in-eu-remain-win-a7102516.html

Dhingra, S., Ottaviano, G., Sampson, T. and Van Reenen, J. (2016) The impact of Brexit on foreign investment in the UK. Available at: http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/brexit03.pdf

Dür, A. (2012) Key controversies in European integration. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.

Erlanger, S. and Castle, S. (2016) In ‘Brexit’ vote, David Cameron Faces problem of his own making. The New York Times. Available at: http://www.nytimes.com/2016/06/22/world/europe/david-cameron-brexit-european-union.html

European Commission (2011) Attitudes towards the EU in the United Kingdom analytical report. Available at: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_318_en.pdf

Farrell, S. (2016) UK small businesses are evenly split on Brexit, poll says. The Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/business/2016/jun/02/uk-small-businesses-are-evenly-split-on-brexit-poll-says

Forster, A. (2002) Euroscepticism in contemporary British politics. New York: Routledge.

FT (2016) Four scenarios: how Brexit process could unfold. Available at: https://www.ft.com/content/5ec21720-49c1-11e6-8d68-72e9211e86ab

Garnett, M. and Lynch, P. (2016) Exploring British politics. Harlow, England: Pearson Education.

Gifford, C. (2014) The making of Eurosceptic Britain: Identity and economy in a post-imperial state. Aldershot, England: Ashgate Publishing.

Global Counsel (2015) The Morning after brexit. Available at: https://www.global-counsel.co.uk/analysis/insight/morning-after-brexit-uncertainty-and-what-it-means-business

Holden, M. and Piper, E. (2016) EU leaders tell Britain to exit swiftly. Available at: http://uk.reuters.com/article/us-britain-eu-wrapup-idUKKCN0ZE11Y

Inman, P. (2016a) Consumer confidence rebounds as figures ease post-brexit vote nerves. The Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/business/2016/aug/31/uk-consumer-confidence-rebounds-post-brexit-vote-figures

Inman, P. (2016b) What would British business be like after Brexit?. The Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/business/2016/jun/18/british-business-after-brexit

Kettle, M. (2016) The downfall of David Cameron: A European tragedy. The Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/24/david-cameron-downfall-european-tragedy

Mauldin, J. (2016) 3 reasons Brits voted for Brexit. Forbes. Available at: http://www.forbes.com/sites/johnmauldin/2016/07/05/3-reasons-brits-voted-for-brexit/

Merritt, G. (2016) Slippery slope: Europe’s troubled future. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.

Milliken, D. (2016) The government needs to ‘urgently’ rule out the ‘worst’ Brexit options — or risk a disaster for business. Available at: http://uk.businessinsider.com/government-urged-to-rule-out-worst-brexit-scenario-2016-10

Petroff, A. (2016) 76% of British CEOs consider relocating operations after Brexit. CNN. Available at: http://money.cnn.com/2016/09/26/news/brexit-ceo-survey-kpmg-cbi/

Price, D. H. (2016) Brexit and Britain’s vision for Europe. United Kingdom: Lulu.com.

Rodionova, Z. (2016) Brexit will hurt UK investment and growth, Britain’s Nobel prize-winning economist Oliver Hart says. Independent. Available at: http://www.independent.co.uk/news/business/news/brexit-latest-leaving-single-market-will-hurt-economy-nobel-prize-winning-economist-oliver-hart-a7354551.html

RT News (2016) ‘British want their country back, Nigel Farage wants his life back’ - UKIP MEP. Available at: https://www.rt.com/op-edge/349452-resignation-nigel-farage-ukip/

Startin, N. and Fitzgibbon, J. (eds.) (2016) Euroscepticism as a transnational and Pan-European phenomenon: The emergence of a new sphere of opposition. Devon, United Kingdom: Routledge.

Todd, J. (2016) The UK’s relationship with Europe: Struggling over sovereignty: 2016. Cham, Switzerland, Switzerland: Springer International Publishing AG.

Tomkiw, L. (2016) EU Brexit 2016: Why central and eastern European states don’t want Britain to leave. International Business Times. Available at: http://www.ibtimes.com/eu-brexit-2016-why-central-eastern-european-states-dont-want-britain-leave-2328313

Travis, A. (2014) UK gains £20bn from European migrants, UCL economists reveal. The Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/uk-news/2014/nov/05/eu-migrants-uk-gains-20bn-ucl-study

Watts, J. (2016) Brexit: Theresa May urged to act fast as new poll finds huge support for protecting EU migrants’ rights. Independent. Available at: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-eu-immigrants-migrants-rights-theresa-may-new-poll-demands-protections-from-prime-minister-a7386416.html

Worstall, T. (2016) UK GDP grows 0.5% in Third quarter - what Brexit effect?. Forbes. Available at: http://www.forbes.com/sites/timworstall/2016/11/25/uk-gdp-grows-0-5-in-third-quarter-what-brexit-effect/#239fb5f426f3

źródło: Essays, UK. (November 2018). Sample Undergraduate 2:2 Business Essay. Retrieved from https://www.ukessays.com/services/samples/2-2-business-essay.php?vref=1

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

Wśród wielu różnych zadań związanych z praktycznym wykorzystaniem języka angielskiego, jakie napotkasz na swojej drodze, może znaleźć się także napisanie referatu. Czy wiesz, czym różni się ta forma wypowiedzi pisemnej od zwykłego wypracowania lub eseju? Jak powinien być zbudowany i jakiego słownictwa należy w nim używać? Tego wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem