Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2022-05-10

Emfaza w języku angielskim - czym jest emphasis w angielskim?

Czasami potrzebujemy podkreślić jakąś część wypowiadanego zdania bądź zwrócić uwagę słuchacza albo czytelnika na jakieś konkretne słowo czy informację. W języku angielskim ta czynność to "emphasis" (po polsku powiemy: emfaza) i do dyspozycji mamy naprawdę wiele metod jej użycia. Poniżej omawiamy nieco bardziej szczegółowo co to emfaza i podajemy kilka najważniejszych sposobów na to, jak wyrazić ją w wypowiedzi pisemnej albo ustnej. 

Co to znaczy "emfaza" w języku angielskim?

Termin "emphasis" angielski słownik Cambridge Dictionary definiuje jako szczególny nacisk bądź uwagę, którą chcemy zwrócić na jakiś konkretny element wypowiedzi, przy czym nie ma znaczenia, czy chodzi o komunikat ustny, czy pisemny. W mowie podkreślamy wypowiedź (albo jej wybraną część) przy pomocy intonacji, w piśmie - z użyciem znaków interpunkcyjnych lub innych wyróżnień typograficznych. 

Emfaza w angielskim - jak ją wyrazić?

W języku angielskim jest bardzo wiele sposobów zaakcentowania wypowiedzi albo jej wybranego fragmentu. Poniżej przedstawiamy kilka najbardziej popularnych metod. 

Język angielski - emfaza w piśmie

W tekście pisanym najczęściej od razu widać, gdzie dokładnie została zastosowana emfaza. Co to oznacza? Wykrzykniki, słowa pisane wyłącznie kapitalikami (wielkimi literami), pogrubienia, kursywa, podkreślenia, zaznaczenie fragmentu tekstu innym kolorem - to wszystko typowe przykłady emfazy w piśmie. 

Emfaza - język angielski w mowie

Tam, gdzie w wypowiedzi ustnej konieczna jest emfaza, angielski zadania nie utrudnia - można zaakcentować swoją wypowiedź bardzo konkretnie dzięki zastosowaniu odpowiedniej intonacji. Dobitne wypowiedzenie danego słowa wyraźnie zwraca uwagę interlokutora właśnie na tę część naszej wypowiedzi. A jeśli dodatkowo wzmocnimy przekaz przy pomocy gestykulacji oraz mowy ciała, siła emfazy będzie jeszcze większa. 

Emphasis - angielski system gramatyczny

W tym przypadku mamy do dyspozycji dość szerokie spektrum możliwości, spośród których najczęściej stosuje się formę I do/does/did w zdaniach twierdzących (np. I do love you! jest znacznie bardziej nacechowane emocjonalnie niż standardowe I love you!). 

Emfaza może też być wyrażana w przeczeniach - w takim przypadku wystarczy użyć pełnej wersji czasownika w miejsce jego wersji skróconej, np. zamiast She isn't my girlfriend! wystarczy powiedzieć: She is not my girlfriend!, aby w bardzo dobitny sposób wzmocnić przekaz informacyjny. 

Innym powszechnie wykorzystywanym sposobem jest dodanie słówka very, które dodatkowo podkreśla jakąś cechę lub informację zawartą w danej wypowiedzi - np. tak: It was the very last time I've been late, honey!

Język angielski - emphasis przy użyciu spójników i słów podkreślających

Poniżej znajdziesz krótką listę spójników i słów, które w wypowiedziach mogą zostać zastosowane do podkreślenia wypowiedzi:

 • above all – nade wszystko
 • absolutely – absolutnie, całkowicie
 • clearly – wyraźnie, jasno
 • definitely – zdecydowanie
 • especially – w szczególności, zwłaszcza
 • in fact – tak naprawdę, w rzeczywistości
 • in particular – w szczególności
 • indeed – w rzeczy samej
 • it should be noted – warto zauważyć
 • never – nigdy
 • obviously – oczywiście
 • particularly – w szczególności, zwłaszcza
 • undoubtedly – niewątpliwie
 • without a doubt – bez wątpienia

Idiomy a emfaza - angielski

Emfaza w języku angielskim może być także wyrażona dzięki niektórym idiomom, pozwalającym w dość silnie nacechowany emocjonalnie sposób podkreślić wagę wypowiedzi. Przykładowe idiomy, których możesz użyć, to:

 • who on Earth... - kto/z kim do licha...
 • what the heck... - co u diabła...

Emfaza w języku angielskim - cleft sentences

Zdania rozszczepione, czyli cleft sentences, to kolejny sposób, w jaki może zostać po angielsku wyrażona emfaza. Co to jest zdanie rozszczepione? Najprościej rzecz ujmując to takie zdanie, którego szyk został w charakterystyczny sposób zmieniony (rozszczepiony) po to, aby uwypuklić wagę konkretnego elementu tego zdania. Cleft sentences to relatywnie zaawansowana struktura gramatyczna, z którą zwykle nie spotkasz się na kursie podstawowym, ale warto wiedzieć, jak takie zdanie wygląda. 

 • Podstawowa informacja (bez emfazy) jest następująca: I like volleyball. - Lubię siatkówkę.
 • Podkreślając, że lubi się właśnie siatkówkę, powiemy: It is volleyball that I like. - To właśnie siatkówkę lubię.
 • Można też stwierdzić: What I like is volleyball. - Tym, co lubię, jest siatkówka.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu krótkiemu poradnikowi wiesz już doskonale, co to jest emfaza i potrafisz zastosować w praktyce cleft sentences, emphasis, inversion. Angielski jest żywym, nieustannie ewoluującym językiem, a sposobów na podkreślenie części wypowiedzi pisemnej czy ustnej jest w nim znacznie więcej. Jeśli chcesz je poznać i uczyć się angielskiego w komfortowych warunkach - zapraszamy na zajęcia do jednej ze szkół języka angielskiego Speak Up. 

Zachęcamy również do regularnych odwiedzin na naszym blogu - znajdziesz tu wiele ciekawych, przydatnych informacji, poradników oraz wskazówek, dzięki którym nauka języka angielskiego stanie się jeszcze łatwiejsza! Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem