Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2022-05-10

Emfaza w języku angielskim - czym jest emphasis w angielskim?

Co to znaczy "emfaza" w języku angielskim?

Termin "emphasis" angielski słownik Cambridge Dictionary definiuje jako szczególny nacisk bądź uwagę, którą chcemy zwrócić na jakiś konkretny element wypowiedzi, przy czym nie ma znaczenia, czy chodzi o komunikat ustny, czy pisemny. W mowie podkreślamy wypowiedź (albo jej wybraną część) przy pomocy intonacji, w piśmie - z użyciem znaków interpunkcyjnych lub innych wyróżnień typograficznych. 

Emfaza w angielskim - jak ją wyrazić?

W języku angielskim jest bardzo wiele sposobów zaakcentowania wypowiedzi albo jej wybranego fragmentu. Poniżej przedstawiamy kilka najbardziej popularnych metod. 

Język angielski - emfaza w piśmie

W tekście pisanym najczęściej od razu widać, gdzie dokładnie została zastosowana emfaza. Co to oznacza? Wykrzykniki, słowa pisane wyłącznie kapitalikami (wielkimi literami), pogrubienia, kursywa, podkreślenia, zaznaczenie fragmentu tekstu innym kolorem - to wszystko typowe przykłady emfazy w piśmie. 

Emfaza - język angielski w mowie

Tam, gdzie w wypowiedzi ustnej konieczna jest emfaza, angielski zadania nie utrudnia - można zaakcentować swoją wypowiedź bardzo konkretnie dzięki zastosowaniu odpowiedniej intonacji. Dobitne wypowiedzenie danego słowa wyraźnie zwraca uwagę interlokutora właśnie na tę część naszej wypowiedzi. A jeśli dodatkowo wzmocnimy przekaz przy pomocy gestykulacji oraz mowy ciała, siła emfazy będzie jeszcze większa. 

Emphasis - angielski system gramatyczny

W tym przypadku mamy do dyspozycji dość szerokie spektrum możliwości, spośród których najczęściej stosuje się formę I do/does/did w zdaniach twierdzących (np. I do love you! jest znacznie bardziej nacechowane emocjonalnie niż standardowe I love you!). 

Emfaza może też być wyrażana w przeczeniach - w takim przypadku wystarczy użyć pełnej wersji czasownika w miejsce jego wersji skróconej, np. zamiast She isn't my girlfriend! wystarczy powiedzieć: She is not my girlfriend!, aby w bardzo dobitny sposób wzmocnić przekaz informacyjny. 

Innym powszechnie wykorzystywanym sposobem jest dodanie słówka very, które dodatkowo podkreśla jakąś cechę lub informację zawartą w danej wypowiedzi - np. tak: It was the very last time I've been late, honey!

Język angielski - emphasis przy użyciu spójników i słów podkreślających

Poniżej znajdziesz krótką listę spójników i słów, które w wypowiedziach mogą zostać zastosowane do podkreślenia wypowiedzi:

 • above all – nade wszystko
 • absolutely – absolutnie, całkowicie
 • clearly – wyraźnie, jasno
 • definitely – zdecydowanie
 • especially – w szczególności, zwłaszcza
 • in fact – tak naprawdę, w rzeczywistości
 • in particular – w szczególności
 • indeed – w rzeczy samej
 • it should be noted – warto zauważyć
 • never – nigdy
 • obviously – oczywiście
 • particularly – w szczególności, zwłaszcza
 • undoubtedly – niewątpliwie
 • without a doubt – bez wątpienia

Idiomy a emfaza - angielski

Emfaza w języku angielskim może być także wyrażona dzięki niektórym idiomom, pozwalającym w dość silnie nacechowany emocjonalnie sposób podkreślić wagę wypowiedzi. Przykładowe idiomy, których możesz użyć, to:

 • who on Earth... - kto/z kim do licha...
 • what the heck... - co u diabła...

Emfaza w języku angielskim - cleft sentences

Zdania rozszczepione, czyli cleft sentences, to kolejny sposób, w jaki może zostać po angielsku wyrażona emfaza. Co to jest zdanie rozszczepione? Najprościej rzecz ujmując to takie zdanie, którego szyk został w charakterystyczny sposób zmieniony (rozszczepiony) po to, aby uwypuklić wagę konkretnego elementu tego zdania. Cleft sentences to relatywnie zaawansowana struktura gramatyczna, z którą zwykle nie spotkasz się na kursie podstawowym, ale warto wiedzieć, jak takie zdanie wygląda. 

 • Podstawowa informacja (bez emfazy) jest następująca: I like volleyball. - Lubię siatkówkę.
 • Podkreślając, że lubi się właśnie siatkówkę, powiemy: It is volleyball that I like. - To właśnie siatkówkę lubię.
 • Można też stwierdzić: What I like is volleyball. - Tym, co lubię, jest siatkówka.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu krótkiemu poradnikowi wiesz już doskonale, co to jest emfaza i potrafisz zastosować w praktyce cleft sentences, emphasis, inversion. Angielski jest żywym, nieustannie ewoluującym językiem, a sposobów na podkreślenie części wypowiedzi pisemnej czy ustnej jest w nim znacznie więcej. Jeśli chcesz je poznać i uczyć się angielskiego w komfortowych warunkach - zapraszamy na zajęcia do jednej ze szkół języka angielskiego Speak Up. 

Zachęcamy również do regularnych odwiedzin na naszym blogu - znajdziesz tu wiele ciekawych, przydatnych informacji, poradników oraz wskazówek, dzięki którym nauka języka angielskiego stanie się jeszcze łatwiejsza! Czasami potrzebujemy podkreślić jakąś część wypowiadanego zdania bądź zwrócić uwagę słuchacza albo czytelnika na jakieś konkretne słowo czy informację. W języku angielskim ta czynność to "emphasis" (po polsku powiemy: emfaza) i do dyspozycji mamy naprawdę wiele metod jej użycia. Poniżej omawiamy nieco bardziej szczegółowo co to emfaza i podajemy kilka najważniejszych sposobów na to, jak wyrazić ją w wypowiedzi pisemnej albo ustnej. 

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem