Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2019-03-15

Dzień świętego Patryka - co to za święto?

Dzień świętego Patryka. Co to za święto? Jak się je obchodzi?
Zapraszamy do lektury.

KRÓTKA HISTORIA ŚWIĘTA ŚW. PATRYKA

 1. Dzień św. Patryka obchodzony jest już od ponad tysiąca lat 17 marca, w dniu rocznicy śmierci św. Patryka, który żył w V wieku n.e.
 2. Święto wypada podczas Wielkiego Postu i tego dnia wedle tradycji irlandzkie rodziny odwiedzały rankiem kościoły, a wieczorem świętowały. Zawieszano wtedy Post i świętujący mogli tańczyć, pić, bawić się oraz ucztować. Tradycyjną potrawą tego dnia była kapusta ze skwarkami.
 3. Pierwsza parada z okazji dnia św. Patryka odbyła się nie w Irlandii a w USA. Irlandzcy żołnierze w służbie brytyjskiej armii przeszli ulicami Nowego Jorku 17 marca 1762 roku. Parada podniosła morale żołnierzy, którzy otwarcie nawiązali do swoich irlandzkich korzeni, ale też pomogła zacieśnić więzy między Irlandczykami służącymi w angielskim wojsku. Przez kolejne 35 lat irlandzki patriotyzm wśród imigrantów z Irlandii wzrastał.
 4. Do połowy XIX wieku większość imigrantów z Irlandii reprezentowali przedstawiciele klasy średniej należący do kościołów protestanckich. Kiedy w 1845 roku nastał w Irlandii tragiczny w skutkach Wielki Głód spowodowany masowymi stratami upraw ziemniaków, setki biednych, niewykształconych irlandzkich katolików wyemigrowało do Ameryki. Ze względu na swoje wyznanie i „śmieszny akcent” protestancka większość w Ameryce nie akceptowała nowoprzybyłych emigrantów z Zielonej Wysypy. Uciekający przed głodem mieli więc trudności ze znalezieniem nawet najgorzej płatnej pracy. Kiedy irlandzcy imigranci wyszli na ulice, by świętować Dzień św. Patryka, amerykańskie gazety przedstawiły ich w karykaturach jako pijane i agresywne małpy.
 5. Irlandczycy zdali sobie szybko sprawę, że ich liczebność dawała przewagę polityczną, którą mogli wykorzystać. Blok wyborczy znany pod nazwą green machine, czyli „zielona maszyna” był polityczną platformą dającą szansę na wybicie się ambitnym członkom społeczności. Parady z okazji Dnia św. Patryka stały się pokazem siły Amerykanów irlandzkiego pochodzenia. Politycy, chcąc uzyskać poparcie wśród irlandzkiej mniejszości, musieli się na nich pokazywać. W 1948 prezydent Harry Truman wziął udział w nowojorskiej paradzie z okazji Dnia św. Patryka. Był to przełomowy moment dla Amerykańskich Irlandczyków, których przodkowie musieli walczyć ze stereotypami i uprzedzeniami rasowymi w nowej ojczyźnie.
 6. Dziś Dzień św. Patryka obchodzony jest nie tylko przez osoby irlandzkiego w USA, Australii i Kanadzie, ale też w innych, nawet bardzo odległych od Irlandii miejscach takich jak Japonia, Singapur, czy Rosja. Największe parady, wciąż odbywają się w Ameryce.
 7. Jako że Dzień św. Patryka jest świętem religijnym, aż do lat 70. XX wieku prawo w Irlandii nakazywało zamknięcie pubów w ten dzień. W 1995 rząd rozpoczął kampanię promującą Irlandię na świecie. Organizatorzy twierdzą, że w zeszłym roku około pół miliona ludzi brało udział w kilkudniowym Święcie św. Patryka w Dublinie, gdzie wśród atrakcji były między innymi parady, koncerty, uliczne przedstawienia teatralne i pokazy fajerwerków.


SHORT HISTORY OF ST. PATRICK’S DAY

 1. St. Patrick's Day has been celebrated for more than a thousand years on March 17, the anniversary of St. Patrick’s death in the fifth century.
 2. On this day, which falls during the Christian season of Lent, Irish families would traditionally attend church in the morning and celebrate in the afternoon. Lenten prohibitions against the consumption of meat were cancelled and people would dance, drink, and feast with the traditional meal of Irish bacon and cabbage.
 3. The first St. Patrick's Day parade took place not in Ireland, but in the United States. Irish soldiers serving in the English military marched through New York City on March 17, 1762. Along with their music, the parade helped the soldiers reconnect with their Irish roots, as well as fellow Irishmen serving in the English army. Over the next thirty-five years, Irish patriotism among American immigrants grew.
 4. Up until the mid-19th century, most Irish immigrants in America were members of the Protestant middle class. When the Great Potato Famine hit Ireland in 1845, hundreds of poor, uneducated, Catholic Irish began to pour into America to avoid starvation. Unaccepted for their religious beliefs and funny accents by the American Protestant majority, the immigrants had trouble finding even simple jobs. When Irish Americans in the country's cities took to the streets on St. Patrick's Day to celebrate their heritage, newspapers portrayed them in cartoons as drunk, violent monkeys.
 5. However, the Irish soon realised that their great numbers gave them political power that had yet to be exploited. Their voting block, known as the green machine, became an important swing vote for political hopefuls. Suddenly, annual St. Patrick's Day parades became a show of strength for Irish Americans, as well as a must-attend event for political candidates. In 1948, President Truman attended New York City's St. Patrick's Day parade, a proud moment for the many Irish whose ancestors had to fight stereotypes and racial prejudice to find acceptance in America.
 6. Today, St. Patrick's Day is celebrated by people of all backgrounds in the United States, Canada, and Australia. Although North America holds the largest parades, St. Patrick's Day has been celebrated in other locations far from Ireland, including Japan, Singapore, and Russia.
 7. Since St. Patrick's Day has traditionally been a religious occasion in Ireland, up until the 1970s, Irish laws ordered pubs to be closed on March 17. However, in November 1995 the Government began a national campaign to use St. Patrick's Day as an opportunity to drive tourism and showcase Ireland to the rest of the world. Last year, festival organizers claim about 500,000 people took part in Ireland's St. Patrick's Festival in Dublin, a multi-day celebration featuring parades, concerts, outdoor theatre productions, and fireworks shows.

What are your plans for St. Patrick’s Day? Share them with us!

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem