Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2023-05-02

Różnica między among a between - kiedy używamy between a kiedy among?

Różnica między among a between

Between" jest używane, gdy mówimy o relacji między dwiema rzeczami lub osobami. (Ktoś lub coś znajduje się pomiędzy/między).

Na przykład:

 • The conversation was between Paul and Monica. 

Rozmowa była między Pawłem i Moniką.)

 • I can't decide between the two dresses.

(Nie mogę zdecydować się między dwoma sukienkami.)

Among używamy, gdy odwołujemy się do relacji między trzema lub więcej rzeczami lub osobami. (Ktoś lub coś znajduje się wśród/pośród/między).

Na przykład:

 • The toys were scattered among the children. (Zabawki były porozrzucane między dziećmi.)
 • The company has branches among various countries. (Firma ma oddziały w różnych krajach.)

Between vs among

Between używamy, gdy chcemy podkreślić poczucie dystansu, oddalenia, podziału między dwiema rzeczami lub osobami, do których się odnosimy. Na przykład:

 • The wall between the two houses is very high.

(Mur między dwoma domami jest bardzo wysoki)

 • There is a distance of 20 kilometres between the two cities.

(Odległość między dwoma miastami wynosi 20 kilometrów)

Between używamy z rzeczownikami w liczbie pojedynczej i rzeczownikami określonymi, gdy mówimy o dwóch konkretnych rzeczach lub osobach.

Na przykład:

 • The agreement was signed between the two companies.
 • (Umowa została podpisana między dwiema firmami)
 • Przyimka between możemy również użyć w odniesieniu do okresu czasu na przykład:
 • I worked in that company between 2010 and 2018.
 • Pracowałem w firmie pomiędzy 2010 a 2018 rokiem
 • The mall is open between 9 a.m. to 8 p.m.
 • Galeria jest czynna między 9:00 rano a 20:00
 • W tym przypadku przyimek among nie ma zastosowania.

Between czy among

Among używamy, gdy chcemy wskazać, że coś występuje wśród większej liczby rzeczy lub osób.

Przykłady:

 • The flowers were scattered among the grass.
 • (Kwiaty były rozrzucone pośród trawy)
 • The new employee quickly became popular among his colleagues.
 • (Nowy pracownik szybko stał się popularny wśród swoich kolegów z pracy)
 • The organisation has implemented changes among all its departments.
 • (Organizacja wprowadziła zmiany we wszystkich swoich działach)
 • The teacher distributed the chocolates among the students.
 • (Nauczyciel rozdał czekoladki między uczniów)
 • The players shared the trophy among themselves.
 • (Gracze podzielili się trofeum między sobą)

Podsumowanie

Używając przyimka between, wskazujemy na relację między dwoma rzeczami lub osobami, podczas gdy przyimek among wskazuje na relację między więcej niż dwoma rzeczami lub osobami. Warto zwrócić uwagę na kontekst i liczbę rzeczowników, aby poprawnie i precyzyjnie opisać zachodzące relacje i użyć odpowiedniego przyimka.

Często spotykane zwroty z between:

 • between you and me - między nami mówiąc
 • between two things - pomiędzy dwoma rzeczami
 • choose between - wybierać między
 • Często spotykane zwroty z among:
 • among others - między innymi
 • among friends - wśród przyjaciół
 • among the best - jeden z najlepszych
 • divide something among - podzielić coś międzyW języku angielskim słowa between (pomiędzy) i among (wśród) są często używane zamiennie, jednak istnieje zasadnicza różnica w ich znaczeniach. Oba słowa opisują relacje między dwoma lub większą liczbą rzeczy, ale ich użycie zależy wyłącznie od kontekstu. Artykuł przedstawia w sposób zwięzły i konkretny różnicę among vs between w języku angielskim.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem