ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Zaimki nieokreślone w języku angielskim (Indefinite Pronouns)

Zaimki nieokreślone w języku angielskim (ang. indefinite pronouns) to słówka, bez których naprawdę trudno byłoby się obejść. W tłumaczeniu na język polski mogą znaczyć, między innymi: ktoś, nikt, każdy, nigdzie, gdzieś, coś, nic. Czy jesteś sobie w stanie wyobrazić skuteczną komunikację, bez użycia tych wyrazów? Byłoby to bardzo trudne, prawda? Podobnie jest w języku angielskim.

 

Podstawowe zasady

O czym należy pamiętać, stosując zaimki nieokreślone w języku angielskim? Oto lista najważniejszych zasad.

 

 • zaimki nieokreślone w języku angielskim nie odmieniają się (nigdy nie zmieniają swojej formy, nie przyjmują też żadnych końcówek),
 • zaimki nieokreślone zawsze traktujemy jako liczbę pojedynczą, nawet gdy wydaje nam się to nielogiczne (np. everybody - wszyscy), należy użyć z nimi czasownika w formie odpowiadającej liczbie pojedynczej (np. Everybody is happy that the war is over. - Wszyscy są szczęśliwi, że wojna się skończyła.)
 • zaimki nieokreślone mogą pełnić funkcję podmiotu lub dopełnienia w zdaniu, 

 

 • rozpoczynają się na jeden z czterech możliwych sposobów: some-, any-, no- lub every-,

 

 • zaimki rozpoczynające się od some- stosujemy w zdaniach twierdzących. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zadajemy pytanie będące propozycją lub prośbą o coś, albo zakładamy odpowiedź twierdzącą, np.
  • Somebody has stolen my bicycle! - Ktoś ukradł mój rower!
  • Would you like something to drink? - Czy chciałbyś coś do picia?
  • Can I speak with someone from the staff about the problem? - Czy mógłbym porozmawiać z kimś z personelu o tym problemie?

 

 • zaimki rozpoczynające się od any- stosujemy w zdaniach przeczących i pytaniach, mogą pojawić się także w zdaniach twierdzących - oznaczają wtedy ktokolwiek, cokolwiek, gdziekolwiek i podkreślają brak określonych preferencji, np.
  • Have you seen my glasses anywhere? - Czy widziałeś gdzieś moje okulary?
  • They didn’t inform anyone about the situation. - Nie poinformowali nikogo o tej sytuacji. 
  • I need anything that can help me open this door. - Potrzebuję czegokolwiek, co pomoże mi otworzyć te drzwi. 

 

 • zaimki rozpoczynające się od no- tworzą zdania przeczące. Pamiętaj, że w języku angielskim nie stosuje się podwójnego przeczenia. Jeśli decydujesz się na użycie zaimka z no-, czasownik powinien pozostać w formie twierdzącej! Przeanalizuj poniższe przykłady: 
  • I saw nothing, it was very dark. - Nic nie widziałem, było bardzo ciemno. 
  • I didn’t see anything, it was very dark. - Nic nie widziałem, było bardzo ciemno. 

 

 • zaimki rozpoczynające się od every- możemy stosować we wszystkich rodzajach zdań: twierdzących, przeczących i pytaniach. Popatrz na przykłady:
  • Everybody knows that eating junk food is bad for your health. - Wszyscy wiedzą, że jedzenie śmieciowego jedzenia jest szkodliwe dla zdrowia.
  • We didn’t look everywhere. There wasn't enough time. - Nie szukaliśmy wszędzie, nie było wystarczająco dużo czasu.
  • Did you check everything? - Sprawdziliście wszystko? 

Lista zaimków nieokreślonych

Zaimki nieokreślone możemy podzielić na trzy grupy:

 • odnoszące się do ludzi
  • somebody - ktoś
  • someone - ktoś
  • anybody - ktoś, nikt, ktokolwiek
  • anyone - ktoś, nikt, ktokolwiek
  • nobody - nikt
  • no one  - nikt
  • everybody - wszyscy
  • everyone - wszyscy

 

 • odnoszące się rzeczy
  • something - coś
  • anything - coś, nic, cokolwiek
  • nothing - nic 
  • everything - wszystko

 

 • odnoszące się do miejsca
  • somewhere - gdzieś
  • anywhere - gdzieś, nigdzie, gdziekolwiek
  • nowhere - nigdzie
  • everywhere - wszędzie

 

Przykłady użycia zaimków nieokreślonych w zdaniach

Aby dobrze zrozumieć i utrwalić zastosowanie zaimków nieokreślonych w języku angielskim, przeczytaj poniższe przykłady zastosowania ich w zdaniach. 

 

Zdania twierdzące

 • Someone helped me with my homework. - Ktoś pomógł mi z pracą domową.
 • I think I’ve seen somebody in our garden! - Chyba widziałem kogoś w naszym ogrodzie!
 • Something tells me we are going to meet again soon. - Coś mi mówi, że wkrótce znowu się spotkamy.
 • Mary moved abroad and now she lives somewhere in France. - Mary wyprowadziła się za granicę i teraz mieszka gdzieś we Francji. 
 • Everybody wants to know what happened that night. - Wszyscy chcą wiedzieć, co wydarzyło się tamtej nocy. 
 • You should send this memo to everyone in our department. - Powinieneś wysłać to notkę do wszystkich w naszym dziale.
 • I love this shop! I want to buy everything! - Uwielbiam ten sklep! Chcę kupić wszystko!
 • Everywhere I go, I see this billboard. - Wszędzie, gdzie pojadę, widzę ten billboard. 

 

Zdania przeczące

 • I didn’t ask anybody for help! - Nie prosiłem nikogo o pomoc!
 • They aren’t going to fire anyone, don’t worry. - Nie zamierzają nikogo zwalniać, nie martw się.
 • I couldn’t do anything to stop Tom. - Nie mogłem nic zrobić, żeby powstrzymać Toma.
 • The children couldn’t go anywhere far. - Dzieci nie mogły pójści nigdzie daleko. 

 

Pytania 

 • Does anybody know how to solve this problem? - Czy ktoś wie, jak rozwiązać ten problem?
 • Have they found anyone suitable for the job? - Czy znaleźli kogoś odpowiedniego do tej pracy? 
 • Can we do anything for you? - Czy możemy coś dla Was zrobić?
 • Is there anywhere that we could talk in private? - Czy możemy gdzieś porozmawiać na osobności? 

 

Przeczenia tworzone za pomocą zaimka

 • Nobody told me what to do! - Nikt mi nie powiedział, co robić!
 • No one can find out about this research. - Nikt nie może się dowiedzieć o tych badaniach.
 • I know nothing about economics. - Nie wiem nic o ekonomii.
 • We’ve got nowhere to go. - Nie mamy dokąd pójść. 

 

Jeśli szukasz informacji na temat innych zagadnień gramatycznych z języka angielskiego, koniecznie przeczytaj pozostałe artykuły na naszej stronie. Znajdziesz w nich przydatne wiadomości, przykłady użycia i przystępne tłumaczenia. 

 

<< Zaimki angielskie

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.