ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Liczba mnoga rzeczownika w języku angielskim

Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników w angielskim nie jest skomplikowane i zwykle nie sprawia problemów osobom uczącym się tego języka. Istnieje jednak kilka zasad i wyjątków, które koniecznie musisz znać.

 

Jak tworzymy liczbę mnogą rzeczownika?

Z założenia liczbę mnogą rzeczowników w języku angielskim tworzymy poprzez dodanie końcówki -s. Jak to jednak w mowie Szekspira bywa, istnieje sporo wyjątków od tej zasady. Omawiamy je poniżej.

 

Większość rzeczowników - końcówka -s

Znakomita większość rzeczowników tworzy liczbę mnogą poprzez dodanie końcówki -s. Oto kilka przykładów:

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

book

books

dog

dogs

car

cars

house

houses

father

fathers

 

Rzeczowniki z końcówkami -s, -ss, -sh, -ch, -x, -o

W przypadku rzeczowników o “syczących” końcówkach, ze względu na łatwiejszą wymowę, dodajemy w liczbie mnogiej końcówkę -es. Do grupy tej zaliczamy również rzeczowniki kończące się na -o. Poniżej przedstawiamy przykłady: 

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

bus

buses

kiss

kisses

dish

dishes

arch

arches

fox

foxes

potato

potatoes

 

Uwaga! Część rzeczowników obcego pochodzenia, które kończą się na -o, nie podlega tej zasadzie i przyjmuje końcówkę -s. Należą do nich między innymi: radio - radios, piano - pianos, photo - photos, rhino - rhinos, hippo - hippos, video - videos, kilo - kilos

 

Rzeczowniki kończące się na -y po spółgłosce

Kiedy tworzymy liczbę mnogą takich rzeczowników, należy usunąć -y i dodać końcówkę -ies. Popatrz na poniższe przykłady: 

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

baby

babies

candy

candies

lady

ladies

spy

spies

cherry

cherries

 

Pamiętaj, że w przypadku rzeczowników kończących się na -y po samogłosce, utworzenie liczby mnogiej wymaga jedynie dodania końcówki -s: boy - boys, play - plays, bay - bays.

 

Rzeczowniki kończące się na -f lub -fe...

Rzeczowniki kończące się w ten sposób porzucają w liczbie mnogiej -f/-fe i przyjmują końcówkę -ves.  Oto kilka przykładów:

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

leaf

leaves

wolf

wolves

knife 

knives

shelf

shelves

thief

thieves

 

Jak to w angielskim bywa, istnieją wyjątki także od tej zasady, w przypadku których wystarczy dodać jedynie końcówkę -s, np.: belief - beliefs, cliff - cliffs, chief - chiefs, chef - chefs, roof - roofs, giraffe - giraffes. 

Ciekawostka: do wyjątków należy również słowo dwarf (karzeł), prawidłowa forma liczby mnogiej to dwarfs. Jeśli czytałeś lub oglądałeś oryginalną wersję “Hobbita” lub “Władcy Pierścieni”, mogłeś zauważyć, że autor wprowadził do swojego dzieła formę dwarves. Tolkien uzasadnił to chęcią zaznaczenia, że karły występujące w jego utworach to stare ludzkie plemię, a nie karły w potocznym tego słowa znaczeniu.

 

Rzeczowniki całkowicie zmieniające postać w liczbie mnogiej

Część rzeczowników w języku angielskim tworzy liczbę mnogą w sposób zupełnie nieregularny. Oto ich lista: 

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

znaczenie

man

men

mężczyzna

woman

women

kobieta

child

children

dziecko

person

people

osoba

goose

geese

gęś

tooth

teeth

ząb

foot

feet

stopa

ox

oxen

wół

mouse

mice

mysz

louse

lice

wesz

appendix

appendices

ale:

*appendixes

aneks, dodatek, załącznik


*wyrostek robaczkowy

 

Rzeczowniki, które mają taką samą postać w liczbie pojedynczej i mnogiej

Istnieją rzeczowniki, które posiadają identyczną liczbę pojedynczą i mnogą. Można podzielić je na kilka osobnych kategorii:

  • nazwy niektórych zwierząt: deer (jeleń), sheep (owca), carp (karp), cod (dorsz), grouse (głuszec), moose (łoś), salmon (łosoś), trout (pstrąg), 
  • rzeczowniki kończące się na -sspecies (gatunek), series (seria, serial), barracks (koszary), gallows (szubienica), 
  • narodowości kończące się na -s lub -ese: one Chinese (jeden Chińczyk) - five Chinese (pięciu Chińczyków), one Swiss (jeden Szwajcar) - ten Swiss (dziesięciu Szwajcarów),
  • rzeczowniki określające ilość, takie jak dozen (tuzin), million (milion), pair (para), hundred (setka) and thousand (tysiąc), występują w formie liczby pojedynczej, kiedy poprzedza je liczebnik lub inny określnik ilości, np. two thousand people - dwa tysiące ludzi. Bez liczebników i określników ilości, rzeczowniki te tworzą liczbę mnogą w regularny sposób: thousands of people - tysiące ludzi.
  • rzeczowniki z końcówką -craftaircraft (statek powietrzny), watercraft (statek wodny), hovercraft (poduszkowiec), and spacecraft (statek kosmiczny). 

 

Rzeczowniki zbiorowe (collective nouns)

Rzeczowniki określające grupę ludzi, możemy połączyć z czasownikiem w liczbie pojedynczej lub mnogiej, w zależności od tego, czy odnosimy się grupy jako jednej całości, czy też do zbioru indywidualnych jednostek. Do rzeczowników zbiorowych należą: family (rodzina), company (firma), team (zespół), band (zespół muzyczny), gang (gang, banda), class (klasa), crew (załoga), public (publiczność), group (grupa), audience (widownia), government (rząd), committee (komisja). 

  1. My team is really helpful. - Mój zespół jest naprawdę pomocny.

      My team are working hard at the moment. - Mój zespół pracuje teraz ciężko. 

 

Rzeczowniki pochodzenia greckiego i łacińskiego

Wiele słów w języku angielskim, zwłaszcza tych dotyczących różnych gałęzi nauki i medycyny, wywodzi się z greki i łaciny. Sporo z nich zachowało oryginalną formę liczby mnogiej, choć obserwuje się, szczególnie w amerykańskiej odmianie języka angielskiego, tendencję do tworzenia z nimi regularnej liczby mnogiej (poprzez dodanie końcówki -s). W tabelce poniżej znajdziesz przykłady rzeczowników pochodzących z greki i łaciny i ich nieregularną liczbę mnogą.

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

znaczenie

focus

foci (także: focuses)

ostrość, koncentracja

radius

radii (także: radiuses)

promień

fungus

fungi

grzyb

nucleus

nuclei

jądro atomowe

cactus

cacti

kaktus

alumnus

octopus

alumni


octopi (także: octopuses)

absolwent


ośmiornica

axis

axes

analysis

analyses

analiza

crisis

crises

kryzys

thesis

theses

teza

phenomenon

phenomena

zjawisko

criterion

criteria

kryterium

datum

data

dana

memorandum

memoranda

memorandum, notatka służbowa

bacterium

bacteria

bakteria

stratum

strata

warstwa

curriculum

curricula (także: curriculums)

program nauczania

index

indices (lub: indexes)

spis, indeks

vortex

vortices (lub: vortexes)

wir

 

Jeśli potrzebujesz informacji na temat innych zagadnień gramatycznych z języka angielskiego, zapraszamy do lektury pozostałych artykułów na naszej stronie. Pomogą Ci one w poszerzeniu i usystematyzowaniu wiedzy!

 

<< Rzeczowniki angielskie

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.