ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Określniki ilości (Quantifiers) w języku angielskim

Kwantyfikatory (ang. quantifiers) - pod tą nieprzyjaźnie brzmiącą nazwą kryją się słówka, które doskonale znasz. Określniki ilości typu: trochę, dużo, kilka, itd przydają się w codziennej komunikacji, ich znajomość jest także niezbędna na każdym egzaminie z języka angielskiego. Chcesz mieć pewność, że stosujesz je w poprawny sposób? W tekście poniżej  znajdziesz przydatne informacje na temat angielskich quantifiers

 

Kiedy używamy some, a kiedy any - przykłady

Some możemy przetłumaczyć jako “trochę, jakieś, kilka”, choć często w polskim zdaniu pozostawiamy go zupełnie bez tłumaczenia, podobnie jak przedimek a/an. Some używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi oraz policzalnymi w liczbie mnogiej w zdaniach twierdzących, oraz uprzejmych pytaniach, będących prośbą lub ofertą. Spójrz na poniższe przykłady. 

Mary has got some news for you! - Mary ma dla Ciebie wieści! 

There are some children in the park. - W parku są jakieś dzieci.

I want to buy some new cups. - Chcę kupić nowe filiżanki.

Can I have a glass of water, please? - Czy mogę dostać szklankę wody?

Would you like some cake? - Czy chciałbyś kawałek ciasta?

 

Any możemy przetłumaczyć jako “żaden” lub “jakiś” i jest odpowiednikiem some w zdaniach przeczących i pytających. W przeczeniach any łączy się także z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. Oto przykłady:

Sorry, I haven’t got any time right now. - Przepraszam, nie mam czasu w tej chwili.

My neighbours don’t keep any pets at home. - Moi sąsiedzi nie trzymają żadnych zwierząt w domu. 

I haven’t read any interesting book recently. - Nie czytałem ostatnio żadnej interesującej książki. 

Have you got any questions? - Czy macie jakieś pytania?

Do we need any groceries? - Czy potrzebujemy jakichś produktów spożywczych?

 

Many, much, a lot of, lots of, a może plenty of? Przykłady użycia

Czytelnie i wizualnie możemy przedstawić różnicę pomiędzy poszczególnymi kwantyfikatorami w języku angielskim w następujący sposób:

quantifiers

Omówmy je teraz szczegółowo.

Many, much, a lot of/lots of i plenty of mają podobne znaczenie, czyli “dużo” lub “wiele”. Różnica pomiędzy nimi leży w sposobie, jakie je stosujemy:

  • MANY , MUCH

Many łączy się z rzeczownikami policzalnymi a much - z niepoliczalnymi. Obydwa słówka stosowane są w zdaniach przeczących i pytaniach:

I don’t have many friends. - Nie mam wielu przyjaciół.

They don’t employ many people. - Oni nie zatrudniają wielu ludzi.

There isn’t much coffee left.  - Nie zostało dużo kawy.

Are there many patients in the waiting room? - Czy w poczekalni jest wielu pacjentów?

Is there much water in the kettle? - Czy w czajniku jest dużo wody?

Te dwa określniki ilości tworzą wyrażenia z too, how oraz so:

There are too many people in this room! - W tym pomieszczeniu jest zbyt dużo ludzi.

I’m afraid we don’t have too much time. - Obawiam się, że nie mamy za dużo czasu. 

How many cars have you had in your life? - Ile samochodów miałaś w swoim życiu?

How much money did they spent on holidays? - Ile pieniędzy oni wydali na wakacjach?

I got so many beautiful presents on my birthday! - Dostałem tak dużo pięknych prezentów na moje urodziny!

Thank you for going into so much trouble to help me. - Dziękuję, że zadałaś sobie tyle trudu, aby mi pomóc. 

 

  • A LOT OF/LOTS OF

A lot of/lots of to bardzo przyjazne wyrażenie, które możemy stosować z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi w zdaniach twierdzących. Lots of jest nieco bardziej nieformalne niż a lot of.

We’ve taken lots of lovely photographs during our holidays. - Zrobiliśmy mnóstwo pięknych zdjęć na wakacjach.

I’ve drunk a lot of coffee today and now I can’t sleep. - Wypiłam mnóstwo kawy dzisiaj i nie mogę spać. 

There are a lot of great audiobooks available in this app. - Jest mnóstwo świetnych audiobooków dostępnych w tej aplikacji.

We invested lots of time, effort and money to win the elections. - Zainwestowaliśmy mnóstwo czasu, wysiłku i pieniędzy, aby wygrać wybory. 

 

  • PLENTY OF

Plenty of oznacza “wystarczająco” lub “więcej niż trzeba”. Stosujemy go tak samo jak a lot of/lots of. Oto kilka przykładów:

Don’t worry. We’ve got plenty of time. - Nie martw się. Mamy mnóstwo czasu.

Jessica is very creative. She always has plenty of ideas. - Jessica jest bardzo kreatywna. Zawsze ma mnóstwo pomysłów.

We don’t need to go shopping. There’s plenty of food in the house. - Nie musimy iść na zakupy. W domu jest mnóstwo jedzenia.

 

A little/little i a few/few - czym się różnią?

A little i little stosowane są z rzeczownikami niepoliczalnymi. A little oznacza “trochę, wystarczająco”, a little - “za mało, niewystarczająco”. Przeczytaj przykłady poniżej:

I’ve managed to save a little money. I’m going to buy a car. - Udało mi się zaoszczędzić trochę pieniędzy. Zamierzam kupić samochód.

We need to help Tom. He’s really got little support from his family. - Musimy pomóc Tomowi. On otrzymuje naprawdę mało wsparcia od swojej rodziny. 

A few i few są bezpośrednimi odpowiednikami a little i little dla rzeczowników policzalnych:

I’m a very happy person. I’ve got my family, a job that I love and a few good friends I can always count on. - Jestem bardzo szczęśliwą osobą. Mam swoją rodzinę, pracę, którą kocham i kilkoro dobrych przyjaciół, na których zawsze mogę liczyć. 

There are few people who agree with your opinion. - Jest niewielu ludzi, którzy zgadzają się z Twoją opinia. 

Little i few możemy połączyć ze słówkiem too:

There is too little tea for everybody. - Jest za mało herbaty dla wszystkich.

There are too few workers to finish the renovation on time. - Jest za mało pracowników, aby skończyć remont na czas. 

 

Inne określniki ilości w języku angielskim

Poza opisanymi wyżej, najczęściej stosowanymi angielskimi kwantyfikatorami (quantifiers), funkcjonują w angielskim także inne określniki ilości:

 

rzeczowniki policzalne

rzeczowniki policzalne

several - kilka

np. There are several issues I’d like to discuss today. - Jest kilka kwestii, które chciałbym dzisiaj omówić.


a couple of - parę, dwa

np. I can see a couple of potential problems. - Dostrzegam parę potencjalnych problemów.


none of - żaden

np. None of the students failed the exam. - Żaden ze studentów nie oblał egzaminu.

a bit of - trochę, odrobina

np. Now, let’s just add a bit of salt… - Teraz, dodajmy odrobinę soli…


a good deal of - dużo, sporo

np. We had a good deal of fun yesterday, didn’t we? - Mieliśmy wczoraj sporo zabawy, prawda?


no - żaden

np. We have no new information about the case. - Nie mamy żadnych nowych informacji o sprawie.

 

Chcesz wiedzieć więcej o gramatyce języka angielskiego? Sprawdź zakładkę Gramatyka j. angielskiego na naszej stronie. Znajdziesz tam przydatne informacje i przykłady, które ułatwią Ci naukę i pozwolą usystematyzować wiedzę. Poznawaj angielski ze Speak Up!

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.