ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Zaimki nieokreślone - ćwiczenia

Zaimki nieokreślone (ang. indefinite pronouns) to nieodmienne słowa, odnoszące się do konkretnej osoby, rzeczy oraz miejsca. W zdaniu mogą pełnić funkcję podmiotu lub dopełnienia. Czasownik użyty z zaimkami nieokreślonymi odpowiada liczbie pojedynczej. 

Oto podział zaimków nieokreślonych.

W odniesieniu do rzeczy:

 • something - coś
 • anything - coś, nic, cokolwiek
 • nothing - nic
 • everything - wszystko
 • W odniesieniu do ludzi:
 • somebody - ktoś
 • someone - ktoś
 • anybody - ktoś, nikt, ktokolwiek
 • anyone - ktoś, nikt, ktokolwiek
 • nobody - nikt
 • no one - nikt
 • everybody - wszyscy
 • everyone - wszyscy
 • W odniesieniu do miejsc:
 • somewhere - gdzieś
 • anywhere - gdzieś, nigdzie, gdziekolwiek
 • nowhere - nigdzie
 • everywhere - wszędzie

Jeśli chcesz odświeżyć lub poszerzyć swoją wiedzę na ich temat, wejdź na www.speak-up.pl i zerknij w zakładkę Gramatyka j. angielskiego. 

POBIERZ W WERSJI PDF 

Zaimki nieokreślone - testy do rozwiązywania

Zestaw ćwiczeń ”zaimki nieokreślone angielski” pomoże Ci usystematyzować swoją wiedzę oraz sprawdzić, co wymaga dalszej poprawy. Testy można pobrać i wydrukować. Na końcu dokumentu znajduje się klucz do wszystkich ćwiczeń, dzięki któremu można zweryfikować wszystkie odpowiedzi.

Ćwiczenie 1

Wybierz odpowiedni zaimek określony do podanych zdań.

 1. Where have you been. I’ve been looking for you ……………….. .
 2. I cannot find my keys but come on - they must be ……………….. .
 3. Where is ………………..? I am surprised ……………….. came over.
 4. Magda is ……………….. to be found. She might hang around in some bar.
 5. This seems weird but just a moment ago ……………….. has just called asking the same thing.
 6. We have learnt ……………….. for one year of German class. It’s a pity.
 7. I love you and trust you. ……………….. with you and ……………….. without you.
 8. I must sadly admit that ……………….. explained this to me.
 9. Peter knows ……………….. about physics.
 10. Can ……………….. please help me with this project?

Ćwiczenie 2

Przetłumacz nastepujące zdania, wykorzystując podane zaimki nieokreślone.

 1. Ktoś jest w moim domu! /somebody/
 2. Nie ma nic do jedzenia. Pójdę coś kupić. /nothing, something/
 3. Zobaczyłam coś niezwykłego w ogrodzie. /something/
 4. Wszyscy są zainteresowani tym projektem. /everybody/
 5. Dałabym wszystko za pracę w banku. /anything/
 6. Wybierasz się dokądś? /somewhere/
 7. Podziel się proszę ze wszystkimi. /everybody/
 8. Zgubiłeś coś? /something/
 9. Wybierz co tylko chcesz. /anything/
 10. Możemy wyjechać gdziekolwiek chce Tomek. /anywhere/

Ćwiczenie 3

Wybierz poprawny zaimek nieokreślony (A, B, C, D) w poniższych zdaniach. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna

 1. I found ……………….. interesting. Now, can we talk about this?

  A/ somebody B/ something C/ nothing D/ nobody

 2. Do you know ……………….. who can help us solving it?

  A/ somewhere B/ something C/ anybody D/ nobody

 3. Are you absolutely sure that ……………….. knows how to fix it? Not even the authorised point of service?

  A/ nobody B/ somebody C/ anybody D/ someone

 4. Only after third time I asked Monika she said ……………….. Now, I understand every single detail of the case.

  A/ anything B/ something C/ nothing D/ everything

 5. ……………….. is actually clear. We keep receiving more and more contradictory information. Things get twisted.

  A/ Nothing B/ Everything C/ nothing D/ Something

 6. They live ……………….. in Miami. The couldn’t stand cold weather and rain.

  A/ nowhere B/ anywhere C/ somewhere D/ everywhere

 7. You know? I’m so bored. I just seem not to have ……………….. interesting to do. Amuse me immediately. Please.

  A/ anything B/ nothing C/ something D/ everything

 8. What would you like to do? ………………..!

  A/ Anywhere B/ Something C/ Somewhere D/ Anything

 9. Has ……………….. seen my wallet?

  A/ no one B/ anybody C/ something D/ nobody

 10. One day I will live ……………….. else. This city is too small for me.

  A/ anywhere B/ somewhere C/ nowhere D/ everywhere

Ćwiczenie 4

Rewrite the following sentences using proper indefinite pronoun.

Keep the same meaning.

 1. There isn’t anything interesting about that book

  ___________________________________________________________

 2. Chloe doesn’t have a place to stay in April.

  ___________________________________________________________

 3. I don’t have anything reasonable to say. Do you?

  ___________________________________________________________

Ćwiczenie 5

Rewrite the following sentences using proper indefinite pronoun.

Give them opposite meaning.

 1. The book was in Turkish and I didn’t understand anything.

  ___________________________________________________________

 2. I like positive people so I will not eat my lunch with any random person.

  ___________________________________________________________

POBIERZ W WERSJI PDF 

Klucz

Ćwiczenie 1

 1. Everywhere
 2. Somewhere
 3. Everybody, nobody
 4. Nowhere
 5. Somebody
 6. Nothing
 7. Everything, nothing
 8. Nobody
 9. Nothing
 10. Anybody

Ćwiczenie 2

 1. There is somebody in my house.
 2. There is nothing to eat. I’ll go to get something.
 3. I saw something unusual in the garden.
 4. Everybody is interested in the project.
 5. I would give anything to have a work in a bank.
 6. Are you going somewhere?
 7. Share it with everybody, please.
 8. Have you lost something?
 9. Pick anything you want.
 10. We can go anywhere Tom wants.

Ćwiczenie 3

 1. B
 2. C
 3. A
 4. D
 5. A
 6. C
 7. A
 8. D
 9. B
 10. B

Ćwiczenie 4

 1. There is nothing interesting about that book.
 2. Chloe has nowhere to stay in April.
 3. I have nothing reasonable to say. Do you?

Ćwiczenie 5

 1. The book was in Turkish and I understood everything.
 2. I like all people so I can eat my lunch with anybody.
POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.