ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

To be going to - ćwiczenia

Konstrukcja to be going to jest jedną z najczęściej stosowanych w języku angielskiego. Stosujemy ją, aby wyrazić zamiar lub przewidywanie oparte na faktach. Jeśli chcesz odświeżyć swoją wiedzę na ten temat, wejdź na www.speak-up.pl w zakładkę Gramatyka j. angielskiego - znajdziesz tam wszystkie ważne informacje.

To be going to - testy do rozwiązywania

Nasz zestaw “To be going to - ćwiczenia pdf” pozwoli Ci samodzielnie przećwiczyć budowanie zdań z tym wyrażeniem. Wystarczy go pobrać, wydrukować, rozwiązać ćwiczenia, a następnie sprawdzić odpowiedzi w załączonym kluczu.

To be going to - zdania twierdzące

Pamiętaj, że twierdzenia tworzymy zgodnie z następującym schematem: am/is/are + going to + czasownik w formie podstawowej.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Uzupełnij poniższe zdania właściwymi czasownikami z ramki w poprawnej formie.

clean fix give hang practise quit study take visit wear

 1. Mike’s room is very dirty. He ____________________ in the afternoon.
 2. My daughter is having a job interview. She ____________________ a black skirt and a white shirt.
 3. I bought a beautiful painting on my holidays. I ____________________ it over my bed. 
 4. Your team is playing a very important match next week. You ____________________ every day. 
 5. My best friend hates her boss. She ____________________ next month.
 6. My children are in the last year of high school. They ____________________ very hard for the next few months.
 7. It’s so cold outside! I ____________________ a hot bath after the walk.
 8. Don’t worry, we ____________________ your car quickly!
 9. It’s our friends’ wedding anniversary tomorrow. We ____________________ a beautiful present.
 10. Sue’s aunt is in hospital. She ____________________ her today.

To be going to - zdania przeczące

Aby stworzyć przeczenie, wystarczy do formy czasownika to be dodać not

Ćwiczenie 2

Z podanych słów ułóż zdania przeczące.

 1. We / not travel / abroad this year

  ___________________________________________________________________

 2. My neighbours / not renovate / their house next year

  ___________________________________________________________________

 3. Our parents / not agree / to buy a dog

  ___________________________________________________________________

 4. The teacher / not mark / the tests today

  ___________________________________________________________________

 5. Mother / not bake / a cake for your birthday

  ___________________________________________________________________

 6. You / not buy / flowers for your wife

  ___________________________________________________________________

 7. The students / not finish / the tasks in time

  ___________________________________________________________________

 8. We / not send / these letters

  ___________________________________________________________________

 9. I / not change / my job soon

  ___________________________________________________________________

 10. the police / not arrest / Mr Smith due to lack of evidence

  ___________________________________________________________________

To be going to - pytania 

Czy pamiętasz, że pytania z to be going to tworzymy przez inwersję? 

Ćwiczenie 3

Ułóż pytania do pogrubionej części zdania.

 1. We are going to spend our holidays in Rome

  ___________________________________________________________________

 2. Samantha is going to clean her house on Saturday.

  ___________________________________________________________________

 3. I’m going to buy a new dishwasher

  ___________________________________________________________________

 4. Jim is going to rent a flat because he doesn’t want to live with his parents anymore.

  ___________________________________________________________________

 5. Ben is going to help me with my homework.

  ___________________________________________________________________

 6. They are going to practise karate twice a week.

  ___________________________________________________________________

 7. My sister is going to visit me this week.

  ___________________________________________________________________

 8. I’m going to read five books this month.

  ___________________________________________________________________

 9. The girl is going to eat strawberry ice cream.

  ___________________________________________________________________

 10. We are going to spend $2000 on the meals.

  ___________________________________________________________________

Ćwiczenie 4

Uzupełnij krótkie odpowiedzi.

 1. Are you going to help me? Yes,____________.
 2. Are they going to come to the party? No, ____________.
 3. Is your dog going to bite me? No, ____________.
 4. Is it going to rain? Yes, ____________.
 5. Am I going to be late? No, ____________.
 6. Are we going to be in trouble? Yes, ____________.
 7. Is Chris going to quit smoking? No, ____________.
 8. Is Amanda going to buy a new car? Yes, ____________.
 9. Are the prices going to rise? Yes, ____________.
 10. Are you going to cook dinner today? No, ____________.

To be going to - ćwiczenia mieszane

Na zakończenie sprawdź, jak poradzisz sobie z ćwiczeniem obejmującym wszystkie typy zdań.

Ćwiczenie 5

Przetłumacz frazy podane w nawiasach na język angielski.

 1. Look at the sky! __________________________ (Będzie padał śnieg!)
 2. __________________________ (Czy zamierzasz posprzątać) your room?
 3. Aleks __________________________ (nie zamierza ukraść) the money! __________________________ (on zamierza je zarobić).
 4. Where __________________________ (oni zamierzają spać) after the wedding reception?
 5. __________________________ (Będzie zimno) at night.
 6. __________________________ (Nie zamierzamy czekać) for anybody to help us.
 7. __________________________ (Będzie trudno) to find a nice holiday house now.
 8. Be careful! __________________________ (Spadniesz) from the ladder!
 9. The security guard __________________________ (nie pozwoli ci) go inside.
 10. __________________________ (Jak zamierzacie rozwiązać) this problem?

 

POBIERZ W WERSJI PDF 

To be going to - klucz

Ćwiczenie 1

 1. is going to clean 
 2. is going to wear
 3. am going to hang
 4. are going to practise
 5. is going to quit
 6. are going to study
 7. am going to take
 8. are going to fix
 9. are going to give
 10. is going to visit

Ćwiczenie 2

 1. We aren’t going to travel abroad this year.
 2. My neighbours aren’t going to renovate their house next year.
 3. Our parents aren’t going to agree to buy a dog.
 4. The teacher isn’t going to mark the tests today.
 5. Mother isn’t going to bake a cake for your birthday.
 6. You aren’t going to buy flowers for your wife.
 7. The students aren’t going to finish the tasks in time.
 8. We aren’t going to send these letters.
 9. I’m not going to change my job soon.
 10. The police aren’t going to arrest Mr Smith due to lack of evidence.

Ćwiczenie 3

 1. Where are you going to spend your holidays?
 2. When is Samantha going to clean her house?
 3. What are you going to buy?
 4. Why is Jim going to rent a flat?
 5. Who is going to help you with your homework?
 6. How often are they going to practise karate?
 7. Who is your sister going to visit this week?
 8. How many books are you going to read this month?
 9. What is this girl going to eat?
 10. How much are we/you going to spend on the meals?

Ćwiczenie 4

 1. Yes, I am.
 2. No, they aren’t.
 3. No, it isn’t.
 4. Yes, it is.
 5. No, you aren’t.
 6. Yes, we/you are.
 7. No, he isn’t.
 8. Yes, she is.
 9. Yes, they are.
 10. No, I’m not. 

Ćwiczenie 5

 1. It’s going to snow!
 2. Are you going to clean
 3. isn’t going to steal, he’s going to earn it
 4. are they going to sleep
 5. It’s going to be cold
 6. We aren’t going to wait
 7. You’re going to fall
 8. isn’t going to let you
 9. How are you going to solve

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.