ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Strona bierna konstrukcji bezosobowych - ćwiczenia

Strona bierna konstrukcji bezosobowych w języku angielskim to temat, który pokazuje, jak bardzo język może być elastyczny i zróżnicowany. W języku angielskim, strony biernej (passive voice) często używa się do skupienia uwagi na czynności lub stanie, zamiast na podmiocie wykonującym tę czynność. Konstrukcje bezosobowe w stronie biernej pozwalają na jeszcze większe odcięcie uwagi od wykonawcy akcji.

Kiedy używamy strony biernej konstrukcji bezosobowych w angielskim

Strona bierna konstrukcji bezosobowych jest tworzona przez połączenie formy to be z czasownikiem w formie imiesłowu biernego (past participle). W konstrukcjach bezosobowych, często nie ma jasno określonego podmiotu wykonującego akcję, co sprawia, że te zdania idealnie nadają się do opisywania ogólnych prawd, zdarzeń, których wykonawca jest nieznany lub nieistotny.

Przykłady Użycia:

Ogólne Stwierdzenia

Active: People say that the museum is haunted.

Passive: It is said that the museum is haunted.

Pogoda

Active: The weather forecast predicts rain tomorrow. - Prognoza pogody przewiduje na jutro deszcz.

Passive: It is predicted that it will rain tomorrow. - Jutro przewiduje się deszcz / Spodziewane są opady deszczu.

Kiedy dajemy strone bierną konstrukcji bezosobowych w angielskim

Jeżeli potrzebne Ci są ćwiczenia z konstrukcji bezosobowych w angielskim to znalazłeś się we właściwym miejscu. Nasz zestaw “strona bierna konstrukcji bezosobowych ćwiczenia pdf” to doskonała pomoc w samodzielnej nauce. Pobierz je, wydrukuj i rozwiąż, a następnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu. Zanim to zrobisz, odśwież teorię. Wejdź na www.speak-up.pl/gramatyka i usystematyzuj swoją wiedzę na temat strony biernej.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Przekształć podane zdania na stronę bierną w konstrukcjach bezosobowych. Pamiętaj, że nie zawsze bezpośredni podmiot wykonujący czynność jest wymieniony. Twoim zadaniem jest stworzyć bezosobowe konstrukcje bierne.

 1. They serve breakfast from 7 to 11 am.
 2. The company will launch a new product next month.
 3. The chef prepares the meals with fresh ingredients.
 4. The government has introduced a new law.
 5. Scientists discovered a new planet.
 6. The school organises a trip every year.
 7. The museum is displaying a new exhibition.
 8. A famous artist painted this mural.
 9. The team won the championship last year.
 10. The author is writing a new book.
 11. They canceled all flights due to the storm.
 12. The university offers many courses.
 13. The factory produces thousands of units daily.
 14. They will repair the road next month.
 15. The committee has approved the new regulations.

Kiedy strona bierna konstrukcji bezosobowych

W konstrukcjach bezosobowych w stronie biernej, czasownik to be musi być dopasowany do czasu gramatycznego zdania. Na przykład, dla przyszłości użyjemy will be, dla przeszłości was/were, itd.

Ćwiczenie 2

Uzupełnij luki, używając strony biernej w konstrukcjach bezosobowych. Zwróć uwagę na czas, w jakim powinno być zdanie.

 1. Brunch ______________ from 9 to 10:30 am yesterday.
 2. A new product ______________ by the company next month.
 3. The meals ______________ with fresh ingredients by the chef.
 4. A new law ______________ by the government.
 5. A new planet ______________ by scientists.
 6. A trip ______________ by the school every year.
 7. A new exhibition ______________ by the museum.
 8. This mural ______________ by a famous artist.
 9. The championship ______________ by the team last year.
 10. A new book ______________ by the author.
 11. All flights ______________ due to the storm.
 12. Many courses ______________ by the university.
 13. Thousands of units ______________ daily by the factory.
 14. The road ______________ next month.
 15. The new regulations ______________ by the committee.

Strona bierna konstrukcji bezosobowych ćwiczenia pdf

W języku angielskim, użycie strony biernej w konstrukcjach bezosobowych jest znacznie częstsze w formalnych tekstach pisanych, takich jak prace naukowe czy oficjalne raporty. W mowie codziennej rzadziej stosuje się takie konstrukcje, preferując bardziej bezpośrednie i osobiste formy wypowiedzi.

Ćwiczenie 3

Wybierz prawidłową formę strony biernej dla podanych zdań bezosobowych.

 1. It is ________ that the law was passed unanimously.
  1. believe
  2. believed
  3. believing
 2. ________ was confirmed that the event would be postponed.
  1. It
  2. This
  3. That
 3. The invention ________ to have changed the world.
  1. is said
  2. says
  3. said
 4. ________ has been reported missing since last week.
  1. He
  2. It
  3. They
 5. It is ________ that the painting is over 400 years old.
  1. estimate
  2. estimated
  3. estimating
 6. ________ was understood that the negotiations had failed.
  1. It
  2. They
  3. This
 7. The book is ________ to be the bestseller of the year.
  1. expect
  2. expects
  3. expected
 8. It has ________ been declared a World Heritage Site.
  1. recent
  2. recently
  3. recenting
 9. ________ is considered a major breakthrough in science.
  1. This
  2. It
  3. That
 10. The discovery ________ to be of significant importance.
  1. is believed
  2. believe
  3. believes
 11. It was ________ that the meeting had been cancelled.
  1. announce
  2. announced
  3. announcing
 12. ________ was revealed that the artefact is over 5000 years old.
  1. It
  2. They
  3. This
 13. The project is ________ to be completed by next year.
  1. expect
  2. expects
  3. expected
 14. It is ________ that the climate is changing rapidly.
  1. believe
  2. believed
  3. believing
 15. ________ was decided that the park would remain open.
  1. It
  2. This
  3. They

Strona bierna konstrukcji bezosobowych angielski

Ćwiczenie 4

Przekształć poniższe zdania z konstrukcji czynnej na bierną, zachowując bezosobowy charakter wypowiedzi. Jeśli to konieczne, dokonaj odpowiednich zmian w zdaniu.

 1. They say that the museum is closed on Mondays.
 2. People believe that the treasure was hidden by pirates.
 3. Experts think that this painting was created in the 17th century.
 4. They expect that the new bridge will be opened next month.
 5. One knows that these ruins were discovered last year.
 6. They report that the book has been translated into 20 languages.
 7. It is said that the castle is haunted.
POBIERZ W WERSJI PDF 

Odpowiedzi

Ćwiczenie 1

 1. Breakfast is served from 7 to 11.
 2. A new product will be launched next month.
 3. The meals are prepared with fresh ingredients.
 4. A new law has been introduced.
 5. A new planet was discovered.
 6. A trip is organised every year.
 7. A new exhibition is being displayed.
 8. This mural was painted by a famous artist.
 9. The championship was won last year.
 10. A new book is being written.
 11. All flights were canceled due to the storm.
 12. Many courses are offered.
 13. Thousands of units are produced daily.
 14. The road will be repaired next month.
 15. The new regulations have been approved.

Ćwiczenie 2

 1. was served
 2. will be launched
 3. are prepared
 4. has been introduced
 5. was discovered
 6. is organised
 7. is being displayed
 8. was painted
 9. was won
 10. is being written
 11. were canceled
 12. are offered
 13. are produced
 14. will be repaired
 15. have been approved

Ćwiczenie 3

 1. B) believed
 2. A) It
 3. A) is said
 4. B) It
 5. B) estimated
 6. A) It
 7. C) expected
 8. B) recently
 9. B) It
 10. A) is believed
 11. B) announced
 12. A) It
 13. C) expected
 14. B) believed
 15. A) It

Ćwiczenie 4

 1. It is said that the museum is closed on Mondays.
 2. It is believed that the treasure was hidden by pirates.
 3. It is thought that this painting was created in the 17th century.
 4. It is expected that the new bridge will be opened next month.
 5. It is known that these ruins were discovered last year.
 6. It is reported that the book has been translated into 20 languages.
 7. The castle is said to be haunted.


POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.