ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Strona bierna w czasach Continuous - ćwiczenia

Strona bierna w czasach Continuous jest dość ciekawym, choć mniej powszechnym elementem gramatycznym języka angielskiego. Jej zrozumienie wymaga znajomości zarówno strony biernej (passive voice), jak i czasów ciągłych (continuous tenses), a jej stosowanie pozwala na subtelne manipulowanie naciskiem w wypowiedzi. Jest to przykład elastyczności i bogactwa języka angielskiego, pozwalającego na wyrażanie myśli w różnorodny sposób.

Kiedy używamy strony biernej w czasach Continuous w angielskim

Zacznijmy od przypomnienia. Strona bierna w języku angielskim (Passive voice) to konstrukcja zdaniowa, w której podmiot zdania nie jest bezpośrednim sprawcą działania, lecz doświadcza tego działania. W zdaniu biernym akcent kładzie się na tym, co się dzieje, a nie na tym, kto wykonuje daną czynność. Na przykład, w zdaniu 'The cake was eaten' (Ciasto zostało zjedzone), ciasto jest podmiotem, które "doświadcza" działania, a nie jest wykonawcą. W czasach Continuous, takich jak Present Continuous (czas teraźniejszy ciągły) czy Past Continuous (czas przeszły ciągły), strona bierna konstruowana jest poprzez połączenie formy 'to be’ w odpowiednim czasie ciągłym z czasownikiem w formie imiesłowu biernego (past participle). Na przykład:

 • Present Continuous Passive: The book is being read. - Książka jest czytana (właśnie teraz).
 • Past Continuous Passive: The song was being sung. - Piosenka była śpiewana (w pewnym momencie w przeszłości).

Kiedy strona bierna w czasach continuous

Użycie strony biernej w czasach Continuous jest stosunkowo rzadkie i zazwyczaj ogranicza się do sytuacji, w których chcemy podkreślić trwające w czasie działanie, które jest wykonane na podmiocie. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy sprawca działania jest nieznany lub nieistotny. Uwaga, nie wszystkie czasowniki w języku angielskim mogą być używane w stronie biernej. Czasowniki, które nie przyjmują obiektu bezpośredniego - czasowniki nieprzechodnie, takie jak 'sleep' (spać) czy 'arrive' (przybyć), nie mogą tworzyć strony biernej.

Strona bierna w czasach continuous ćwiczenia pdf

Zestaw ćwiczeń “strona bierna w czasach continuous - ćwiczenia do druku w pdf” to doskonała pomoc w samodzielnej nauce. Pobierz materiał, wydrukuj i rozwiąż, a następnie sprawdź odpowiedzi w załączonym na końcu kluczu. Ćwiczenia pozwolą powtórzyć i ugruntować wiedzę z tego zakresu.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Przekształć poniższe zdania na stronę bierną w czasie Present Continuous.

Na przykład: They are painting the house. - The house is being painted.

 1. The chefs are preparing the meal.
 2. The workers are fixing the road.
 3. The teacher is explaining the lesson.
 4. The mechanic is repairing the car.
 5. The artist is drawing a portrait.
 6. The scientists are conducting an experiment.
 7. The children are making a snowman.

Ćwiczenie 2

Przekształć poniższe zdania na stronę bierną w czasie Future Continuous.

Na przykład: They will be holding a meeting. - A meeting will be being held.

 1. The technician was fixing the computer.
 2. The gardener was planting flowers.
 3. The teacher was marking tests.
 4. The construction workers were building a house.
 5. The tailor was making a dress.
 6. The plumber was fixing a leak.
 7. The journalists were interviewing a celebrity.

Ćwiczenie 3

Przekształć poniższe zdania na stronę bierną w czasach Continuous.

 1. The gardener was watering the plants yesterday evening.
 2. A team of engineers is currently designing a new eco-friendly vehicle.
 3. The musicians will be performing a new song at the concert tomorrow night.
 4. The tailor is altering a suit as we speak.
 5. The students will be conducting a survey next week.
 6. A group of students from the local university will be organising a charity marathon next month.
 7. The developers are creating a new app at this very moment.
 8. The mechanic is fixing the bike at the moment.
 9. The writers were drafting a script over the past few days.
 10. An experienced carpenter is crafting custom furniture for a boutique right now.
 11. The chef was preparing a new recipe this morning.
 12. Expert biologists in the national laboratory were studying rare plant species throughout last year.
 13. A team of archaeologists was unearthing ancient artefacts at the site last summer.
 14. A renowned artist is painting a landscape for the city's new museum currently.
 15. The teachers will be discussing the curriculum during the meeting next Wednesday.
 16. The tour guide will be leading the group on the tour tomorrow.
 17. The children were building a sandcastle on the beach last Saturday.
 18. The scientists were analysing the data during the recent study.
 19. The team is organising a charity event right now.
 20. The architects will be planning a new building starting early next year.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Klucz

Ćwiczenie 1

 1. The meal is being prepared by the chefs.
 2. The road is being fixed by the workers.
 3. The lesson is being explained by the teacher.
 4. The car is being repaired by the mechanic.
 5. A portrait is being drawn by the artist.
 6. An experiment is being conducted by the scientists.
 7. A snowman is being made by the children.

Ćwiczenie 2

 1. The computer was being fixed by the technician.
 2. Flowers were being planted by the gardener.
 3. Tests were being marked by the teacher.
 4. A house was being built by the construction workers.
 5. A dress was being made by the tailor.
 6. A leak was being fixed by the plumber.
 7. A celebrity was being interviewed by the journalists.

Ćwiczenie 3

 1. The plants were being watered by the gardener yesterday evening.
 2. A new eco-friendly vehicle is being designed by a team of engineers currently.
 3. A new song will be being performed by the musicians at the concert tomorrow night.
 4. A suit is being altered by the tailor as we speak.
 5. A survey will be being conducted by the students next week.
 6. A charity marathon will be being organised by a group of students from the local university next month.
 7. A new app is being created by the developers at this very moment.
 8. The bike is being fixed by the mechanic at the moment.
 9. A script was being drafted by the writers over the past few days.
 10. Custom furniture for a boutique is being crafted by an experienced carpenter right now.
 11. A new recipe was being prepared by the chef this morning.
 12. Rare plant species were being studied by expert biologists in the national laboratory throughout last year.
 13. Ancient artefacts were being unearthed at the site by a team of archaeologists last summer.
 14. A landscape for the city's new museum is being painted by a renowned artist currently.
 15. The curriculum will be being discussed by the teachers during the meeting next Wednesday.
 16. The group will be being led by the tour guide on the tour tomorrow.
 17. A sandcastle was being built by the children on the beach last Saturday.
 18. The data was being analysed by the scientists during the recent study.
 19. A charity event is being organised by the team right now.
 20. A new building will be being planned by the architects starting early next year.
POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.