ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Spójniki współrzędne - ćwiczenia

Spójniki współrzędne (ang. coordinating conjunctions) to bezsprzecznie kluczowe drobne elementy języka, które łączą dwa lub więcej współrzędnych części zdania. Jak wskazuje ich nazwa są to spójniki (spajać), zatem ich zadaniem jest łączyć. Tak, aby powstała logiczna i spójna wypowiedź.

Spójniki współrzędne angielski ćwiczenia

Zarówno w języku polskim, tak samo w angielskim spójniki współrzędne łączą frazy, zdania, wypowiedzi, aby tworzyły sensowny komunikat i chyba ciężko znaleźć dłuższą wypowiedź bez zastosowania któregoś z nich. Zanim przystąpisz do ćwiczeń, zapoznaj się z najbardziej powszechnymi spójnikami współrzędnymi w języku angielskim. Oto super przydatna lista wraz z krótkim wyjaśnieniem.

Spójnik współrzędny angielski

Spójnik and łączy dwa równorzędne elementy, wyrażając jednocześnie związek między nimi.

I like to swim and to ride a bike.

Spójnik but łączy dwa równorzędne elementy, wyrażając jednocześnie przeciwieństwo lub kontrast między nimi.

I want to go to the party but I'm too tired.

Spójnik as i like służą do porównywania dwóch elementów i wyrażania podobieństwa między nimi.

Mike! It’s more than I can take, do as you wish!

She sings like an angel.

Spójnik or łączy dwa równorzędne elementy, wyrażając jednocześnie alternatywę między nimi.

I can go to the concert with you or I can stay home and watch a movie.

Spójnik so łączy dwa równorzędne elementy, wyrażając konsekwencję lub przyczynę między nimi.

I'm going to bed early tonight so I can get up early and go for a run.

Spójnik yet łączy dwa równorzędne elementy, wyrażając jednocześnie kontrast między nimi lub wskazując, że drugi element jest niespodziewany wobec pierwszego.

I studied all night, yet I still failed the test.

Spójnik both and łączy dwa równorzędne elementy, wyrażając jednocześnie pozytywną informację o obu.

She is both intelligent and beautiful.

Spójnik either or łączy dwa równorzędne elementy, wyrażając jednocześnie alternatywę między nimi.

You can have either a salad or a sandwich for lunch.

Spójnik neither nor łączy dwa równorzędne elementy, wyrażając negację między nimi.

I have neither a pen nor a pencil.

Spójnik not only but also łączy dwa równorzędne elementy, wyrażając jednocześnie pozytywną informację o obu.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Angielskie spójniki współrzędne - ćwiczenia

Oto trzy zestawy ćwiczeń na angielskie spójniki współrzędne:

Ćwiczenie 1

Wstaw odpowiedni spójnik współrzędny: ”and", ”but" lub ”as/like”.

 1. I like to eat pizza __ I also enjoy sushi.
 2. He is smart __ he can be lazy at times.
 3. She dances __ a professional.
 4. You can either choose the blue shirt __ the red one.
 5. The weather is nice __ we should go for a walk.
 6. The coffee is hot __ it tastes delicious.
 7. She sings __ an angel.
 8. He is talented __ he lacks confidence.
 9. The movie was long __ it was also boring.
 10. He walks __ a duck.
 11. She is pretty __ she is also smart.
 12. The party was fun __ the music was too loud.
 13. He plays the guitar __ he also sings.
 14. The dress is pretty __ it is also expensive.
 15. I have a cat __ a dog, __ I love them both.

Ćwiczenie 2

Wstaw odpowiedni spójnik współrzędny: "or", ”so" lub ”yet”.

 1. You can either go to the party __ stay at home.
 2. He is tired, __ he still wants to finish his work.
 3. She speaks French __ German fluently.
 4. The book is either informative __ well-written.
 5. The weather is hot, __ we should go to the beach.
 6. He is talented, __ he has not reached his full potential yet.
 7. She can play the piano __ the violin.
 8. The food is either delicious __ healthy.
 9. The dress is pretty, __ it is also on sale.
 10. He is smart, __ he is also humble.
 11. You can either choose the coffee __ the tea.
 12. The movie is either funny __ touching.
 13. She is beautiful, __ she is also kind-hearted.
 14. The car is either fast __ reliable.
 15. He is busy, __ he still manages to find time for his hobbies.

Ćwiczenie 3

Wstaw odpowiedni spójnik współrzędny: "both...and", ”either...or" lub ”neither…nor".

 1. __ Tom __ Bob are going to the party.
 2. You can __ go to the concert __ watch the movie.
 3. __ the food __ the service was good at the restaurant.
 4. She can __ speak Italian __ French.
 5. He is __ happy __ sad about the news.
 6. The car is __ fast __ reliable.
 7. You can __ choose the red dress __ the blue one.
 8. The movie is __ neither funny __ touching.
 9. __ the dog __ the cat is allowed on the couch.
 10. She can __ neither dance __ sing.
 11. You can __ either read the book __ watch the movie.
 12. The company hired __ neither experienced __ qualified candidates.
 13. __ the coffee __ the tea is available at the café.
 14. The restaurant serves __ both seafood __ vegetarian dishes.
 15. The weather is __ neither sunny __ rainy today.
POBIERZ W WERSJI PDF 

Klucz 

Ćwiczenie 1

 1. but 2. but 3. like 4. or 5. so 6. but 7. like 8. but 9. but 10. like 11. and 12. but 13. and 14. but 15. and

Ćwiczenie 2

 1. or 2. so 3. and 4. or 5. so 6. yet 7. or 8. or 9. but 10. and 11. or 12. or 13. and 14. or 15. yet

Ćwiczenie 3

 1. Both...and 2. either...or 3. Both...and 4. both...and 5. neither...nor 6. both...and 7. either...or 8. neither...nor 9. neither...nor 10. neither...nor 11. either...or 12. neither...nor 13. either...or 14. both...and 15. neither…nor 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.