ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Rzeczowniki - policzalne i niepoliczalne - ćwiczenia

Rzeczowniki policzalne (ang. countable nouns) i niepoliczalne (ang. uncountable nouns) to jedno z podstawowych zagadnień gramatycznych, z którym stykają się osoby uczące się języka angielskiego. Jeśli chciałbyś usystematyzować lub poszerzyć swoją wiedzę na ich temat, zanim przystąpisz do rozwiązywania ćwiczeń, wejdź na www.speak-up.pl i zajrzyj do zakładki Gramatyka j. angielskiego. 

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne - testy do rozwiązywania

Przygotowany przez nas zestaw testów “Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne angielski - ćwiczenia pdf” pozwoli Ci samodzielnie sprawdzić, jak radzisz sobie z tym zagadnieniem gramatycznym. Po prostu pobierz testy na komputer, wydrukuj je, rozwiąż ćwiczenia i sprawdź odpowiedzi w kluczu, który znajdziesz na końcu zestawu. 

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne - ćwiczenia 

Czy pamiętasz, że angielskie rzeczowniki niepoliczalne nie tworzą liczby mnogiej, a czasownik, jaki im towarzyszy jest taki sam, jak w przypadku liczby pojedynczej rzeczowników policzalnych? 

Np. This apple tastes great! - To jabłko smakuje doskonale!

This cheese tastes great! - Ten ser smakuje doskonale!

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Podane poniżej rzeczowniki wpisz do odpowiedniej kolumny w ramce.

apple banana book bread car chair cheese cup dog gold love man meat oil pen paper picture sugar weather wood

A - rzeczowniki policzalne

B - rzeczowniki niepoliczalne


Ćwiczenie 2 

Podaj liczbę mnogą poniższych rzeczowników. Jeśli rzeczownik jest niepoliczalny i nie można utworzyć liczby mnogiej, wpisz -. 1. beauty - ____________________
 2. chicken (ptak) - _______________
 3. chicken (mięso) - _____________
 4. chocolate - __________________
 5. flower - ____________________
 6. tea - ____________________
 7. orange - ____________________
 8. butter - ____________________
 9. honey - ____________________
 10. elephant - ___________________
 11. tooth - ____________________
 12. lesson - ____________________
 13. wine - ____________________
 14. money - ____________________
 15. snow - ____________________
 16. doctor - ____________________
 17. news - ____________________
 18. information - _________________
 19. candle - ____________________
 20. ham - ____________________

Ćwiczenie 3

Połącz określenia miary i wagi w kolumnie A z odpowiednimi rzeczownikami w kolumnie B. Następnie zapisz pełne wyrażenia pod ramką.A

B

 1. a glass of…
 2. a carton of…
 3. a bottle of…
 4. a jar of…
 5. a bar of…
 6. a packet of…
 7. a slice of…
 8. a bowl of…
 9. a tin of…
 10. a loaf of...
 1. bread
 2. milk
 3. soup
 4. ham
 5. tuna
 6. wine
 7. water
 8. crisps
 9. chocolate
 10. jam
 1. ______________________
 2. ______________________
 3. ______________________
 4. ______________________
 5. ______________________
 6. ______________________
 7. ______________________
 8. ______________________
 9. ______________________
 10. ______________________

Ćwiczenie 4

Popraw błędy w poniższych zdaniach.

 1. Mary’s hairs are long and beautiful.
  ___________________________________________________________________
 2. My grandma keeps five chicken.
  ___________________________________________________________________
 3. Can you buy two breads on your way home, please?
  ___________________________________________________________________
 4. I can’t believe you ate a packet of chocolate!
  ___________________________________________________________________
 5. Money are important in life.
  ___________________________________________________________________
 6. We need two butters for this recipe.
  ___________________________________________________________________
 7. We had fishes for dinner.
  ___________________________________________________________________
 8. The news are shocking!
  ___________________________________________________________________
 9. Mathematics are my least favourite subject at school.
  ___________________________________________________________________
 10. My dad gave me two important advices when I was a teenager.
  ___________________________________________________________________

POBIERZ W WERSJI PDF 

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne - klucz

Ćwiczenie 1

A: apple, banana, book, car, chair, cup, dog, man, pen, picture

B: bread, cheese, gold, love, meat, oil, paper, sugar, weather, wood

Ćwiczenie 2

 1. -
 2. chickens
 3. -
 4. -
 5. flowers 
 6. -
 7. oranges 
 8. -
 9. -
 10. elephants 
 11. teeth 
 12. lessons 
 13. -
 14. -
 15. -
 16. doctors 
 17. -
 18. -
 19. candles 
 20. -

Ćwiczenie 3

 1. f) a glass of wine
 2. b) a carton of milk
 3. g) a bottle of water
 4. j) a jar of jam
 5. i) a bar of chocolate
 6. h) a packet of crisps
 7. d) a slice of ham
 8. c) a bowl of soup
 9. e) a tin of tuna
 10. a) a loaf of bread

Ćwiczenie 4

 1. Mary’s hair is long and beautiful.
 2. My grandma keeps five chickens.
 3. Can you buy two loaves of bread on your way home, please?
 4. I can’t believe you ate a bar of chocolate!
 5. Money is important in life.
 6. We need two blocks/packets/packs of butter for this recipe.
 7. We had fish for dinner.
 8. The news is shocking!
 9. Mathematics is my least favourite subject at school.
 10. My dad gave me two important pieces of advice when I was a teenager.

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.