ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Rzeczowniki - liczba mnoga - ćwiczenia

Rzeczowniki w języku angielskim określają osoby, rzeczy oraz miejsca. W zdaniach rzeczowniki mogą spełniać różne funkcje - mogą być podmiotem, dopełnieniem lub występować po przyimkach. Angielskie rzeczowniki nie odmieniają się przez przypadki ani przez rodzaje. 

Rzeczowniki - liczba mnoga - testy do rozwiązywania

Dzięki naszemu zestawowi "Rzeczowniki (liczba mnoga) - angielski ćwiczenia pdf" możesz samodzielnie sprawdzić, w jakim stopniu znasz zasady tworzenia form liczby mnogiej rzeczowników w języku angielskim. Wystarczy, że pobierzesz plik na swój komputer, wydrukujesz go i rozwiążesz. Prawidłowe odpowiedzi znajdziesz w załączonym kluczu.

Zanim jednak zabierzesz się za rozwiązywanie testów, wejdź na stronęhttps://www.speak-up.pl/rzeczownik-liczba-mnoga i zapoznaj się z zamieszczonymi tam informacjami - pomogą Ci one usystematyzować wiedzę na temat liczby mnogiej rzeczowników w języku angielskim.

Rzeczowniki (liczba mnoga) - angielski - ćwiczenia

Przypominamy: jeśli chodzi o rzeczowniki w liczbie mnogiej, angielski nie jest skomplikowany pod względem ich tworzenia. W znakomitej większości wystarczy do podstawowej formy danego rzeczownika dodać końcówkę -s, aby powstała liczba mnoga.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Podaj prawidłową formę liczby mnogiej dla poniższych rzeczowników.

 1. dog - ________
 2. house - _______
 3. pillow - _______
 4. way - _______
 5. fire - _______
 6. car - _______
 7. girl - _______
 8. subject - _______
 9. hour - _______
 10. leg - _______

Rzeczowniki z końcówkami -s, -ss, -sh, -ch, -x, -o - liczba mnoga

Czy pamiętasz, jak tworzyć liczbę mnogą rzeczowników z "syczącymi" końcówkami oraz większości rzeczowników zakończonych na -o? Wystarczy dodać -es na końcu takiego rzeczownika. 

Ćwiczenie 2

Uzupełnij poniższe zdania odpowiednią formą rzeczownika w liczbie mnogiej.

 1. May all your _______ (wish) come true.
 2. The enemy forces sustained heavy _______ (loss) during that battle.
 3. There are five _______ (church) in this town!
 4. Of all the _______ (watch) I've had so far, this one is definitely the best.
 5. I really don't like ______ (potato), so I'd like to have some rice instead.

Rzeczowniki zakończone na -y po spółgłosce - liczba mnoga

Na pewno pamiętasz, jak tworzy się liczbę mnogą tego typu rzeczowników: trzeba jedynie zamienić -y na -ies

Ćwiczenie 3

W podanych zdaniach zastosuj rzeczownik w liczbie mnogiej. 

 1. The tiger doesn't have any natural _______ (enemy), yet its population declines every year.
 2. I always loved bedtime _______ (story) told by my grandma.
 3. Premature _______ (baby) are more prone to infections.
 4. Spain is one of the largest _______ (country) in Europe.
 5. You should mind your language, young man, there are _______ (lady) present!

Rzeczowniki zakończone na -f albo -fe - liczba mnoga

Przeważająca większość rzeczowników angielskich zakończonych na -f lub -fe w liczbie mnogiej przyjmuje bardzo charakterystyczną końcówkę -ves. Pamiętaj jednak, że i od tej zasady są wyjątki - jednym z nich jest słowo dwarf, którego prawidłowa forma w liczbie mnogiej to dwarfs (a nie dwarves). 

Ćwiczenie 4

Uzupełnij podane poniżej zdania prawidłową formą rzeczownika w liczbie mnogiej.

 1. John, could you cut all these apples in _______ (half)?
 2. All we saw there were walls filled with _______ (shelf) from floor to ceiling.
 3. Mark is really afraid of _______ (thief) - he uses several keys to lock the house.
 4. It's already autumn: the _______ (leaf) on the trees have started to turn red colour.
 5. There are still many countries, where you can have several _______ (wife).
 6. While it's true that _______ (wolf) most often hunt in packs, they also can hunt alone.
 7. This is the reality - in here you don't have infinite _______ (life)!

Rzeczowniki nieregularne i przyjmujące tę samą formę w obu liczbach - liczba mnoga

Angielski, jak każdy język, posiada jednak również pewną liczbę wyjątków od ogólnych zasad tworzenia liczby mnogiej rzeczowników, jak choćby rzeczowniki pochodzenia obcego. W ich przypadku nie ma innej rady, niż nauczyć się na pamięć prawidłowych form poszczególnych rzeczowników. 

Ćwiczenie 5

Znajdź i popraw błędne formy rzeczowników w liczbie mnogiej w poniższych zdaniach.

 1. John and Kathy are such nice persons.
  ______________________________________
 1. Wild rodents, especially mouses, are a major source of crop damage.
  ______________________________________
 1. In the past, shepherds used dogs to drive the sheeps into a pen.
  ______________________________________
 1. The audience rose to its foots in a standing ovation.
  ______________________________________
 1. Wow, this recipe makes as much as five dozens cookies!
  ______________________________________
 1. During the World War II many small aircrafts were used to transport supplies.
  ______________________________________
 1. My trip to Tokyo was very nice, and I befriended three Japaneses there.
  ______________________________________
 1. Salmons are known to hatch in fresh water.
  ______________________________________
POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Rzeczowniki - liczba mnoga - klucz

Ćwiczenie 1

 1. dogs
 2. houses
 3. pillows
 4. ways
 5. fires
 6. cars
 7. girls
 8. subjects
 9. hours
 10. legs

Ćwiczenie 2

 1. wishes
 2. losses
 3. churches
 4. watches
 5. potatoes

Ćwiczenie 3

 1. enemies
 2. stories
 3. babies
 4. countries
 5. ladies

Ćwiczenie 4

 1. halves
 2. shelves
 3. thieves
 4. leaves
 5. wives
 6. wolves
 7. lives

Ćwiczenie 5

 1. people
 2. mice
 3. sheep
 4. feet
 5. dozen
 6. aircraft
 7. Japanese
 8. salmon
POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.