ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przysłówki stopnia - ćwiczenia

Przysłówki stopnia w angielskim (adverbs of degree) wykorzystuje się w wypowiedziach do dokładniejszego opisania bądź podkreślenia stopnia intensywności, z jaką wykonywana jest dana czynność lub ogólnie do wyrażania i określania poziomu intensywności. Odpowiadają na pytania: "w jakim stopniu?" lub "jak bardzo?" i są nieodmienne. Jeśli chodzi o to, kiedy używamy przysłówków stopnia w angielskim, to stawia się je zazwyczaj przed modyfikowanym przez nie słowem - najczęściej są to przymiotniki, czasowniki oraz inne przysłówki.

Przysłówki stopnia - testy do rozwiązywania

Zestaw zadań testowych "Przysłówki stopnia ćwiczenia pdf" przygotowaliśmy w taki sposób, by poszczególne ćwiczenia można było rozwiązać zarówno online, jaki i w dowolnie wybranym przez Ciebie momencie offline. W tym drugim przypadku musisz pobrać plik "Przysłówek stopnia ćwiczenia pdf", wydrukować go i wypełnić zgodnie z instrukcjami podanymi przy każdym zadaniu.

Zanim jednak przejdziesz do rozwiązywania ćwiczeń, wejdź na stronę https://www.speak-up.pl/przyslowek-stopnia-angielski i zapoznaj się z informacjami, które na niej zamieściliśmy. Znajdziesz tam wiele przydatnych porad i przykładów, które pomogą Ci usystematyzować i uporządkować posiadaną wiedzę, a także ułatwią Ci rozwiązanie zadań testowych.

Dla Twojej wygody do zestawu "Przysłówek stopnia ćwiczenia pdf" dołączyliśmy także klucz zawierający prawidłowe odpowiedzi i rozwiązania dla każdego z ćwiczeń.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Przysłówki stopnia angielski

Jeśli chodzi o przysłówki stopnia angielski ma dość konkretne reguły ich zastosowania w strukturze zdania, ale podobnie jak inne przysłówki, także i przysłówki stopnia w angielskim mają kilka wyjątków od ogólnych zasad. Nie zapominaj o nich podczas rozwiązywania poszczególnych zadań testowych. W tej sekcji zamieściliśmy również ćwiczenia, które pomogą Ci zapamiętać, kiedy konkretne wyrazy stosujemy w zdaniu jako określniki, a kiedy przysłówki stopnia.

Ćwiczenie 1

W podanych poniżej zdaniach uzupełnij brakujący przysłówek stopnia, wybierając go z listy. Zwróć uwagę na to, że niektóre ze zdań mają więcej niż 1 prawidłową odpowiedź!

 1. You speak German __________ well, Mark.
  1. fairly
  2. almost
  3. really
 2. It would be much __________ convenient to go there by bus, believe me.
  1. too
  2. more
  3. less
 3. It's obviously __________ hot outside, let's just stay home today!
  1. enough
  2. almost
  3. too
 4. With that __________ money you won't be able to buy anything here, I'm afraid.
  1. more
  2. much
  3. less
 5. It's __________ unlikely that I'll help you for free, Josh.
  1. extremely
  2. probably
  3. perfectly

Ćwiczenie 2

Przetłumacz podane zdania na angielski. Zwróć szczególną uwagę na to, by zastosować w tłumaczeniach właściwe przysłówki stopnia w angielskim i pamiętaj, że wiele przysłówków można używać jako synonimów.

 1. Jenny była dziś bardzo ładnie ubrana.

  _____________________________________________________________________

 2. Twoje wypracowanie było bardzo dobre, Jack!

  _____________________________________________________________________

 3. Będę Ci ogromnie wdzięczny za pomoc w czasie remontu.

  _____________________________________________________________________

 4. Hannah jest całkowicie przekonana, że sobie poradzi w nowej szkole.

  _____________________________________________________________________

 5. Po operacji Frank jest prawie nie do poznania.

  _____________________________________________________________________

Ćwiczenie 3

Niektóre przysłówki mają specyficzne reguły zastosowania w zdaniach w języku angielskim. Jednym z takich wyrazów jest enough. Uważnie przeczytaj podane poniżej wyrażenia, a następnie przetłumacz je na angielski z użyciem słówka enough.

 1. wystarczająco dużo wody - ____________________
 2. wystarczająco bystry - ____________________
 3. zrobiliśmy wystarczająco dużo - ____________________
 4. wystarczająco długi - ____________________
 5. ledwo wystarczająco - ____________________

Kiedy dajemy przysłówki stopnia w angielskim - ćwiczenia

W zadaniach z tej sekcji skupimy się przede wszystkim na praktycznym ćwiczeniu tego, kiedy stosujemy przysłówki stopnia w angielskim, w jakim miejscu w strukturze zdania mogą się one pojawiać i jaki ma to wpływ na znaczenie danej wypowiedzi. Przećwiczysz także niektóre wyjątki!

Ćwiczenie 4

Przeczytaj podane poniżej zdania i odpowiednio je zmodyfikuj, dodając podany w nawiasie przysłówek stopnia.

 1. I'm sorry for all the trouble, it won't ever happen again! (genuinely)

  _____________________________________________________________________

 2. Our business trip went well, so let's celebrate a bit. (quite)

  _____________________________________________________________________

 3. I'd love to hear more about your new husband, Jess, can you share some details? (much)

  _____________________________________________________________________

 4. This book was interesting, now I want to read more works of this author. (extremely)

  _____________________________________________________________________

Ćwiczenie 5

Przeczytaj uważnie poniższe zdania, odszukaj w nich błędy i popraw je.

 1. We don't have food enough for everyone.

  _____________________________________________________________________

 2. Can I go too to the party?

  _____________________________________________________________________

 3. Don't you think that Mary works way too hardly?

  _____________________________________________________________________

 4. I seldomly go to big shopping malls, they're crowded and full of noise.

  _____________________________________________________________________

POBIERZ W WERSJI PDF 

Przysłówki stopnia - klucz

Ćwiczenie 1:

 1. A, C
 2. B, C
 3. C
 4. B
 5. A

Ćwiczenie 2:

 1. Jenny was dressed very nicely today.
 2. Your essay was quite good, Jack!
 3. I will be enormously grateful to you for your help during the renovation.
 4. Hannah is completely confident she'll make it in her new school.
 5. Frank is hardly recognizable after the surgery. 

Ćwiczenie 3:

 1. enough water
 2. clever enough
 3. we've done enough
 4. long enough
 5. barely enough

Ćwiczenie 4:

 1. I'm genuinely sorry for all the trouble, it won't ever happen again!
 2. Our business trip went quite well, so let's celebrate a bit.
 3. I'd love to hear much more about your new husband, Jess, can you share some details?
 4. This book was extremely interesting, now I want to read more works of this author. 

Ćwiczenie 5:

 1. We don't have enough food for everyone.
 2. Can I go to the party too?
 3. Don't you think that Mary works way too hard?
 4. I seldom go to big shopping malls, they're crowded and full of noise. 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.