ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przysłówek częstotliwości - ćwiczenia

Przysłówki częstotliwości w angielskim (adverbs of frequency) wykorzystuje się do informowania o częstotliwości wykonywania danej czynności bądź o tym, jak często coś się zdarza. Angielskie przysłówki częstotliwości mogą występować w zdaniu na różnych pozycjach - zarówno na początku, jak i na końcu lub w środku wypowiedzi, choć w tej ostatniej pozycji zdecydowanie najrzadziej.

Przysłówki częstotliwości - testy do rozwiązywania

Jeśli chcesz sprawdzić, jak dobrze znasz przysłówki częstotliwości w angielskim, pobierz i wydrukuj przygotowany przez nas zestaw "Przysłówki częstotliwości ćwiczenia pdf", w którym znajdziesz ćwiczenia i zadania weryfikujące Twoją znajomość zasad stosowania przysłówków częstotliwości. Dzięki naszym zestawom ćwiczeń dotyczących przysłówków łatwiej zapamiętasz, kiedy w angielskim używamy przysłówków czasu, a kiedy częstotliwości.

Zanim zabierzesz się za rozwiązywanie zadań testowych, wejdź na stronę https://www.speak-up.pl/przyslowek-czestotliwosci-angielski - znajdziesz tam wiele przydatnych informacji, które będą pomocne podczas rozwiązywania ćwiczeń, ułatwią także porządkowanie Twojej wiedzy.

Pamiętaj, że przygotowany przez nas zestaw "Przysłówki częstotliwości ćwiczenia pdf" to nie tylko same zadania: na końcu dokumentu znajduje się klucz z prawidłowymi odpowiedziami do poszczególnych ćwiczeń.

Przysłówki częstotliwości angielski

Jak pamiętasz, kiedy używamy przysłówków częstotliwości w angielskim, konieczne jest wstawienie ich w zdaniu przed orzeczeniem. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest czasownik to be użyty w funkcji orzeczenia w zdaniu. W tym przypadku wymagane jest zastosowanie przysłówka częstotliwości po orzeczeniu.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Przyjrzyj się uważnie poniższym zdaniom i wybierz odpowiedni przysłówek częstotliwości, aby stworzyć prawidłową gramatycznie oraz logiczną wypowiedź.

 1. I really don't know why you're ________ late, Mike, but this has to stop!
  1. never
  2. soon
  3. always
 2. Grace, you know better than anyone that I'd ________ do anything to hurt you.
  1. always
  2. never
  3. rarely
 3. Have you ________ thought about the consequences of your actions?
  1. usually
  2. ever
  3. sometimes
 4. Frank ________ takes extra Japanese lessons, which is why he speaks Japanese more fluently than his classmates.
  1. rarely
  2. twice a week
  3. hardly ever
 5. Jeanette ________ goes to Paris to buy clothes, that's why she's so fashionably dressed.
  1. often
  2. never
  3. every day
 6. Vegetarians ________ eat meat.
  1. never
  2. always
  3. sometimes
 7. It's beneficial to exercise ________, as it makes you more fit and healthy.
  1. once a year
  2. less often
  3. any time you can

Ćwiczenie 2

Przetłumacz poniższe zdania na angielski, zwracając uwagę na prawidłową pozycje przysłówka:

 1. Często odwiedzam Hiszpanię.

  _________________________________

 2. Czasami budzę się bardzo wcześnie rano.

  _________________________________

 3. Prawie nigdy nie oglądam meczy piłki nożnej.

  _________________________________

 4. Mój laptop bardzo często się psuje.

  _________________________________

 5. John jest zawsze uśmiechnięty.

  _________________________________

Kiedy dajemy przysłówki częstotliwości w angielskim - ćwiczenia

Czy pamiętasz zasady dotyczące pozycji przysłówka częstotliwości w angielskim, gdy w zdaniu występuje więcej niż jeden czasownik? Tak, zgadza się - kiedy używamy przysłówków częstotliwości w angielskim zdaniu z czasownikiem głównym i czasownikiem pomocniczym, należy przysłówek umieścić po czasowniku pomocniczym, a przed głównym.

Ćwiczenie 3

Przetłumacz poniższe zdania na język angielski, pamiętając o tym, aby umieścić podane w nawiasach angielskie przysłówki częstotliwości w odpowiednich miejscach:

 1. Peter powinien dziś wstać wcześnie rano. (early)

  ___________________________________

 2. Ubranie się zabiera Helen całą wieczność. (forever)

  ___________________________________

 3. Jerry, cały czas nosisz te same ubrania i każdego dnia wyglądasz tak samo! (all the time, every day)

  __________________________________________________________________

 4. Za każdym razem, gdy słyszę tę piosenkę, płaczę jak dziecko. (every time)

  __________________________________________________________________

 5. Zawsze muszę bardzo długo czekać na taksówkę. (always, a long time)

  __________________________________________

Ćwiczenie 4

Uważnie przeczytaj poniższe zdania i popraw znajdujące się w nich błędy. Zastanów się, z czego wynikają?

 1. Gregory plays tennis always.

  ___________________________________

 2. Never I watch TV on Thursdays.

  ___________________________________

 3. You always should buy your bus tickets.

  ___________________________________

 4. When Sheila was young, she was never an early bird.

  _____________________________________________

POBIERZ W WERSJI PDF 
Przysłówki częstotliwości - klucz

Ćwiczenie 1:

 1. C (always)
 2. B (never)
 3. B (ever)
 4. B (twice a week)
 5. A (often)
 6. A (never)
 7. C (any time you can)

Ćwiczenie 2:

 1. I often visit Spain/I visit Spain often.
 2. Sometimes I wake up very early in the morning.
 3. I almost never watch soccer matches.
 4. My laptop breaks down very often.
 5. John is always smiling.

Ćwiczenie 3:

 1. Peter should get up early this morning.
 2. It takes Helen forever to get dressed.
 3. Jerry, you wear the same clothes all the time and you look the same every day!
 4. Every time I hear this song, I cry like a baby.
 5. I always have to wait a long time for a taxi. 

Ćwiczenie 4:

 1. Gregory always plays tennis. (always nigdy nie może znaleźć się na początku lub na końcu zdania)
 2. I never watch TV on Thursdays. (never nie może znajdować się samodzielnie na początku zdania)
 3. You should always buy your bus tickets. (przysłówki częstotliwości w angielskim wstawiamy po czasowniku pomocniczym, a przed czasownikiem głównym)
 4. When Sheila was young, she never was an early bird. (przysłówki częstotliwości w angielskim wstawiamy po czasowniku pomocniczym, a przed czasownikiem głównym)

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.