ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przysłówek czasu - ćwiczenia

Angielski przysłówek czasu (adverb of time) pozwala precyzyjnie wskazać, kiedy była wykonywana jakaś czynność bądź kiedy miało miejsce jakieś zdarzenie, a także jak długo ono trwało i z jaką częstotliwością się powtarzało. Przysłówek czasu jest w języku angielskim nieodmienny i nigdy nie może znaleźć się w zdaniu pomiędzy orzeczeniem a dopełnieniem, choć można umieszczać go w różnych pozycjach w wypowiedzi, zależnie od tego, jaki konkretnie aspekt chcemy zaakcentować.

Przysłówki czasu - testy do rozwiązywania

Zestaw ćwiczeń "Przysłówek czasu ćwiczenia pdf", który znajdziesz poniżej, przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie jako sprawdzian praktycznych umiejętności posługiwania się przysłówkami czasu oraz test wiadomości teoretycznych dotyczących tej części zdania. Dzięki tym ćwiczeniom nie będziesz mieć już wątpliwości, kiedy użyć w zdaniu przysłówka częstotliwości, a kiedy czasu!

Zanim jednak rozwiążesz przygotowane przez nas zadania, wejdź na stronę https://www.speak-up.pl/przyslowek-czasu-angielski i zapoznaj się z zamieszczonymi tam informacjami. Pomogą Ci one usystematyzować i uporządkować Twoją wiedzę.

Aby rozwiązać test, pobierz na swój komputer zestaw "Przysłówki czasu ćwiczenia pdf", wydrukuj go i wypełnij zgodnie z poleceniami w poszczególnych ćwiczeniach. Do zestawu dołączony jest również klucz zawierający prawidłowe odpowiedzi.

Przysłówki czasu w angielskim - podstawy

Jeśli chodzi o przysłówki czasu angielski jest dość zróżnicowanym językiem, co w praktyce przekłada się na duże bogactwo form przysłówka czasu - mogą to być zarówno pojedyncze słowa, jak i całe wyrażenia. Niezależnie od tego faktu znakomita większość angielskich przysłówków czasu zwyczajowo jest używana na końcu zdania. Wyjątków od tej zasady jest bardzo niewiele.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Przetłumacz podane w nawiasach przysłówki na język angielski i uzupełnij poniższe zdania. Zwróć uwagę na pozycję przysłówków - czy pamiętasz, dlaczego niektóre z nich zostały użyte na początku zdania?

 1. (Dzisiaj) ____________ I'm going to visit my grandpa.
 2. Henry, can you help me in the garden ____________ (jutro)?
 3. Heather, I'm really sorry, but I couldn't visit you ____________ (przedwczoraj).
 4. (Obecnie) ____________ we're working on another project.
 5. John, put the knife down ____________ (w tej chwili)!
 6. The weather was terrible ____________ (po południu). 
 7. I fell in love with you ____________ (dawno temu). 

Ćwiczenie 2

Uzupełnij podane zdania odpowiednim przysłówkiem czasu z listy poniżej. Każdego przysłówka możesz użyć tylko raz.

for years, since 2005, all day, since morning, for 11 days

 1. I'm going to watch movies __________.
 2. Well, we were able to visit many interesting places in China, because we stayed there __________.
 3. It's been raining __________.
 4. Jenny, I haven't seen you __________!
 5. I've been dealing with debt collection __________.

Ćwiczenie 3

Uzupełnij poniższe zdania wybierając właściwy przysłówek czasu z listy.

 1. Frank, you're __________ welcome here, you know?
  1. normally
  2. ocassionally
  3. always
 2. Janice __________ drinks orange juice, she's allergic.
  1. always
  2. seldom
  3. never
 3. __________ it is better to stay silent than to hurt others with your words.
  1. Never
  2. Sometimes
  3. Seldom
 4. I listen to instrumental music __________.
  1. every day
  2. generally
  3. once
 5. Harry plays board games __________.
  1. regularly
  2. never
  3. so far

Kiedy dajemy przysłówki czasu w angielskim - ćwiczenia

Na pewno pamiętasz, że kiedy używamy przysłówków czasu w angielskim, najczęściej trafiają one na koniec zdania. Nie jest to jednak reguła absolutna i w angielskim istnieje całkiem sporo wyjątków od niej. Ćwiczenia w tej sekcji pomogą Ci zapamiętać sytuacje, w których przysłówek czasu znajdzie się w innej pozycji w zdaniu, dowiesz się również, jaka jest kolejność przysłówków czasu, gdy w jednym zdaniu występuje ich więcej niż 1.

Ćwiczenie 4

Jeśli chodzi o przysłówki czasu angielski posiada również takie, które określają czas w nieprecyzyjny sposób. Uzupełnij poniższe zdania właściwymi angielskimi formami przysłówków podanych w nawiasach.

 1. Agnes, I don't have time now, let's meet ________! (później)
 2. I ________ woke up, Mark, can you give me a moment? (dopiero co)
 3. Don't worry, I'll be home ________! (wkrótce)
 4. We haven't been in Singapore __________. (jeszcze)
 5. ________, Richard went to see his parents in Manchester. (ostatnio)

Ćwiczenie 5

Przysłówki angielskie muszą być używane we właściwej kolejności, jeśli jest ich w tym samym zdaniu więcej niż 1. Uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi formami przysłówków czasu zwracając uwagę na ich prawidłową kolejność.

 1. John, in order to make up for it, you will wash the dishes ________ ________. (każdego tygodnia) (przez 3 dni)
 2. They were in the United States ________ ________. (w ubiegłym roku) (przez kilka miesięcy)
 3. Unfortunately, Kathy will have to work ________ ________ ________. (w przyszłym miesiącu) (każdego dnia) (przez 7 godzin)
 4. As a waiter I had regular paychecks ________ ________. (w ubiegłym roku) (co tydzień)
 5. I will have to take a break from my job ________ ________. (w przyszłym miesiącu) (przez 4 dni)

Ćwiczenie 6

Przetłumacz poniższe zdania na język angielski. Zwróć uwagę na to, że w języku polskim struktura zdania nie jest tak ściśle związana ze znaczeniem, jak w angielskim. Pamiętaj o zachowaniu właściwej kolejności przysłówków czasu w przetłumaczonych zdaniach!

 1. Twoja paczka przyjdzie dopiero pojutrze, Jenny.

  ___________________________

 2. W ubiegłym roku mój rodzinny dom został zburzony.

  ___________________________

 3. Ostatnio byłem w Vancouver, ale było okropnie nudno.

  ___________________________

 4. Ostatnio nie wychodzimy za często.

  ___________________________

 5. Jako kierowca Michael pracował w tym roku po trzy dni tygodniowo.

  ___________________________

 6. Każdego dnia pracuję po siedem godzin.

  ___________________________

POBIERZ W WERSJI PDF Przysłówki czasu - klucz

Ćwiczenie 1

 1. today
 2. tomorrow
 3. the day before yesterday
 4. currently
 5. right now
 6. in the afternoon
 7. long time ago

Ćwiczenie 2

 1. all day
 2. for 11 days
 3. since morning
 4. for years
 5. since 2005

Ćwiczenie 3

 1. C (always)
 2. C (never)
 3. B (sometimes)
 4. A (every day)
 5. A (regularly)

Ćwiczenie 4

 1. later
 2. just
 3. soon
 4. yet
 5. recently

Ćwiczenie 5

 1. for 3 days, every week
 2. for several months, last year
 3. for 7 hours, every day, next month
 4. every week, last year
 5. for 4 days, next month

Ćwiczenie 6

Schemat kolejności przysłówków czasu jest w angielskim stały: A. "Jak długo?" B. "Jak często?" C. "Kiedy?" (prościej mówiąc: od najbardziej dokładnego do najogólniejszego).

 1. Jenny, your package won't arrive until the day after tomorrow.
 2. My family house was demolished last year.
 3. Recently, I went to Vancouver, but it was extremely boring.
 4. We havent't gone much out lately.
 5. Michael worked as a driver for three days every week this year.
 6. I work for seven hours every day.

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.