ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Ćwiczenia - przymiotniki stopniowania

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim pozwala wyrazić natężenie cech osób i rzeczy. Analogicznie jak w języku polskim, stopniowanie przymiotników po angielsku odbywa się także na dwa zasadnicze sposoby: poprzez dodanie odpowiedniej końcówki albo w sposób opisowy. Jeśli chodzi o przymiotnik stopniowania angielski wykazuje pod tym względem spore podobieństwa z polszczyzną, jednak jest tu mniej reguł do zapamiętania, a także zdecydowanie mniej wyjątków, niż w języku polskim. W związku z tym stopniowanie przymiotników w angielskim zwykle nie stanowi problemu, a jedyną ewentualną trudność stanowią nieliczne formy nieregularne oraz to, kiedy przymiotniki stopniowania stosujemy, a kiedy nie.

Przymiotniki stopniowania - testy do rozwiązywania

Aby ułatwić Ci sprawdzenie swojej wiedzy na temat przymiotników i ich stopniowania w angielskim, przygotowaliśmy zestaw ćwiczeń "Przymiotniki stopniowania ćwiczenia pdf". Wystarczy, że pobierzesz plik na swój komputer, wydrukujesz go i rozwiążesz wszystkie znajdujące się w nim zadania i ćwiczenia. Klucz zawierający prawidłowe odpowiedzi jest dołączony do zestawu.

Zanim jednak zaczniesz rozwiązywać dotyczące przymiotników stopniowania ćwiczenia pdf, koniecznie odwiedź stronę https://www.speak-up.pl/stopniowanie-przymiotnikow-angielski, na której znajdziesz wiele przydatnych informacji dotyczących tego, kiedy używamy przymiotnika stopniowania w angielskim, zasad stopniowania opisowego oraz wyjątków.

Sposoby stopniowania w angielskim - przymiotniki

Podobnie jak w języku polskim, do stopniowania w angielskim wykorzystuje się dwa główne sposoby: dodanie odpowiedniej końcówki do przymiotnika w stopniu równym albo metodą opisową.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Stwórz stopnień wyższy i najwyższy podanych poniżej przymiotników. Zwróć uwagę, że niektóre z nich to przymiotniki stopniujące się nieregularnie!

 1. old - _______ - _________
 2. small - _______ - _________
 3. easy - _______ - _________
 4. big - _______ - _________
 5. good - _______ - _________
 6. bad - _______ - _________
 7. shy - _______ - _________
 8. much - _______ - _________
 9. high - _______ - _________
 10. hungry - _______ - _________

Ćwiczenie 2

W poniższych zdaniach wstaw podany w nawiasie przymiotnik w zaznaczone miejsca w stopniu wyższym (comparative).

 1. I don't need a _______ (big) table, I need a _______ (sturdy) one!
 2. Mark is definitely far _______ (good) than me at tennis.
 3. Travelling the city by bus at night is much _______ (safe) than walking.
 4. The _______ (far) you go, the _______ (good) views you can see.
 5. Hey, it was supposed to be _______ (cheap) here, you've lied to me!

Krótkie przymiotniki stopniowanie po angielsku

Na pewno pamiętasz, w jaki sposób stopniuje się krótkie przymiotniki w angielskim - w przypadku przymiotników jednosylabowych wystarczy dodać właściwe końcówki w stopniu wyższym i najwyższym.

Ćwiczenie 3

Stwórz stopień wyższy i najwyższy podanych poniżej przymiotników.

 1. quick - _______ - _________
 2. loud - _______ - _________
 3. safe - _______ - _________
 4. simple - _______ - _________
 5. pretty - _______ - _________
 6. dry - _______ - _________
 7. wet - _______ - _________
 8. sad - _______ - _________

Ćwiczenie 4

Uzupełnij puste miejsca w zdaniach, wstawiając tam przymiotniki jednosylabowe w odpowiedniej formie.

 1. How is it possible that your father is much _______ (old) than my grandpa!?
 2. We need much _______ (large) amount of data to finish our research.
 3. Samantha is _______ (tall) than all the boys in our class.
 4. Is that pink dress really _______ (nice) than the red one?
 5. The wreck we were diving to was located a bit _______ (deep) than we expected.

Przymiotniki dwusylabowe stopniowanie po angielsku

Czy przypominasz sobie, w jaki sposób stopniujemy przymiotniki dwusylabowe w języku angielskim? W odróżnieniu od przymiotników krótkich, dwusylabowe możemy stopniować opisowo lub za pomocą końcówek zależnie od tego, na jaką spółgłoskę się kończą.

Ćwiczenie 5

Stwórz stopnień wyższy i najwyższy podanych poniżej przymiotników dwusylabowych.

 1. famous - _______ - _________
 2. lucky - _______ - _________
 3. useful - _______ - _________
 4. narrow - _______ - _________
 5. simple - _______ - _________
 6. pretty - _______ - _________
 7. hollow - _______ - _________

Stopniowanie opisowe - kiedy dajemy przymiotniki stopniowania w angielskim?

Przypominamy, że przymiotniki stopniowania w angielskim pojawiają się przy formach stopnia wyższego i najwyższego przymiotników dwusylabowych, które nie są zakończone na -w lub -y oraz w przypadku niektórych przymiotników jednosylabowych (np. right). Stosujemy je również do stopniowania wszystkich przymiotników mających co najmniej trzy sylaby (wielosylabowych), które nie są nieregularne.

Ćwiczenie 7

Do podanych poniżej przymiotników wielosylabowych dopisz ich stopień wyższy i najwyższy. Zwróć uwagę, że niektóre z podanych przymiotników to przymiotniki o nietypowym stopniowaniu!

 1. colorful - _______ - _________
 2. expensive - _______ - _________
 3. interesting - _______ - _________
 4. absent-minded - _______ - _________
 5. dangerous - _______ - _________
 6. comfortable - _______ - _________
 7. generous - _______ - _________
 8. long-lasting - _______ - _________

Przymiotniki stopniowania - klucz

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

 1. older - the oldest (albo: elder - the eldest, ale wyłącznie w odniesieniu do ludzi)
 2. smaller - the smallest
 3. easier - the easiest
 4. bigger - the biggest
 5. better - the best
 6. worse - the worst
 7. shyer - the shyest (albo: shier - the shiest; more sshy - the most shy; wszystkie trzy sposoby są poprawne)
 8. more - the most
 9. higher - the highest
 10. hungrier - the hungriest

Ćwiczenie 2

 1. bigger, sturdier
 2. better
 3. safer
 4. further, better
 5. cheaper

Ćwiczenie 3

 1. quicker - the quickest
 2. louder - the loudest
 3. safer - the safest
 4. simpler - the simplest
 5. prettier - the prettiest
 6. drier - the driest
 7. wetter - the wettest
 8. sadder - the saddest

Ćwiczenie 4

 1. older
 2. larger
 3. taller
 4. nicer
 5. deeper

Ćwiczenie 5

 1. more famous - the most famous
 2. luckier - the luckiest
 3. more useful - the most useful
 4. narrower - the narrowest
 5. simpler - the simplest
 6. prettier - the prettiest
 7. hollower - the hollowest

Ćwiczenie 6

 1. more colorful - the most colorful
 2. more expensive - the most expensive
 3. more interesting - the most interesting
 4. more absent-minded - the most absent-minded
 5. more dangerous - the most dangerous
 6. more comfortable - the most comfortable
 7. more generous - the most generous
 8. longer-lasting - the longest-lasting

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.