ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Ćwiczenia - porównanie Przedimków

Przedimki w języku angielskim są używane przed rzeczownikami w celu zaznaczenia, czy dany rzeczownik jest określony, czy nie. Na pewno pamiętasz, że w języku angielskim wyróżniamy kilka rodzajów przedimków: przedimek nieokreślony, przedimek określony oraz przedimek zerowy. Już sam ten fakt sprawia, że wielu osobom poznającym angielski największy kłopot sprawiają właśnie przedimki. Angielski przedimek nie ma w języku polskim żadnego odpowiednika, dlatego tym bardziej istotne jest, aby opanować i zrozumieć wszystkie zasady i reguły stosowania tej części mowy. Pomogą Ci w tym przygotowane przez nas ćwiczenia.

Porównanie przedimków - testy do rozwiązywania

Poniżej znajdziesz ćwiczenia, które pozwolą Ci zweryfikować, czy Twoja wiedza na temat stosowania przedimków wymaga jeszcze uzupełnienia. Pamiętaj, że jeśli chodzi o przedimki angielski może przysparzać sporych problemów, dlatego opanowanie zasad ich prawidłowego stosowania to jedna z podstaw skutecznej komunikacji po angielsku.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

W zaznaczonych miejscach wstaw w poniższych zdaniach odpowiedni przedimek: a/an, the lub - (przedimek zerowy).

 1. This is obviously made of ___ metal, so it's bound to be heavy!
 2. Could you get me ___ drink, please?
 3. I couldn't believe that was ___ end of their relationship, they seemed ___ perfect couple to me.
 4. She's at ___ church now, you will have to wait for her.
 5. Can't you just eat ___ apple instead of those sweets?
 6. Jenny plays ___ guitar and she's really good!

Ćwiczenie 2

W podanych zdaniach wstaw odpowiedni przedimek nieokreślony lub określony. Czy pamiętasz, kiedy stosujemy przedimek a/an, a kiedy przedimek the?

 1. All these huge buildings make me feel like ___ ant.
 2. To tell you ___ truth, I really don't remember your name, sorry.
 3. They worked for many hours without ___ break.
 4. Frank used to play ___ piano in the past, but not anymore.

Ćwiczenie 3

W poniższych zdaniach nieprawidłowo użyto przedimków. Zidentyfikuj błędy w każdym zdaniu i popraw je.

 1. Mark never had an opportunity to thank his father.

  ________________________________________

 2. We will get there by a bus, so don't worry too much, we won't be late.

  ________________________________________

 3. Josh couldn't remember whether a frog is an reptile or not.

  ________________________________________

 4. I need a milk to make some pancakes, could you get me some?

  ________________________________________

 5. Samantha loves playing the volleyball.

  ________________________________________

 6. Next year I'm going to travel around the Europe.

  ________________________________________

Ćwiczenie 4

Sprawdź, czy przedimek nieokreślony został w poniższych zdaniach zastosowany we właściwej formie. Jeśli nie, popraw zdania tak, aby forma przedimka była prawidłowa. Czy pamiętasz, od czego zależy pisownia przedimka a/an?

 1. Willie lives in a small town, in a old house by the river.

  ________________________________________

 2. Is this really a umbrella? It looks more like a parachute to me!

  ________________________________________

 3. We're going in circles for more than a hour, can we take a short break now?

  ________________________________________

 4. That's an interesting idea, John, but don't you think that's also a huge risk for all of us?

  ________________________________________

 5. As you can see, even an table and a chair can become a piece of art nowadays.

  ________________________________________

Ćwiczenie 5

Uzupełnij poniższy fragment tekstu o właściwe przedimki nieokreślone, określone i zerowe. Zwróć uwagę na to, że masz do czynienia ze zwartym tekstem, a nie z pojedynczymi zdaniami, co ma wpływ na formy przedimków, jakie powinny zostać przez Ciebie użyte.

This summer we were in ___ Portugal, and I really didn't expect that it will be so much fun! First of all, ___ weather was fine, which was quite unexpected at this time of ___ year. Secondly, we stayed in ___ lovely, small hotel just by ___ sea, so ___ view was simply breathtaking and every single morning we woke up early just to watch ___ sunrise. Honestly, I didn't expect it to be so gorgeous. And thirdly, there was that nice restaurant down ___ street, just around ___ corner. It didn't look very impressive outside, but ___ food there was simply fantastic! And on top of that, they serve ___ best wine I've ever tasted: sweet, fragrant and ___ little earthy, just like it was made specifically for me.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Przedimki - klucz

Ćwiczenie 1

 1. - (przedimek zerowy)
 2. a
 3. the, a
 4. - (przedimek zerowy)
 5. an
 6. the

Ćwiczenie 2

 1. an
 2. the
 3. a
 4. the

Ćwiczenie 3

 1. the (the opportunity)
 2. przedimek zerowy (by bus)
 3. a (a reptile)
 4. przedimek zerowy (I need milk)
 5. przedimek zerowy (playing volleyball)
 6. przedimek zerowy (around Europe)

Ćwiczenie 4

 1. Willie lives in a small town, in an old house by the river.
 2. Is this really an umbrella? It looks more like a parachute to me!
 3. We're going in circles for more than an hour, can we take a short break now?
 4. That's an interesting idea, John, but don't you think that's also a huge risk for all of us?
 5. As you can see, even a table and a chair can become a piece of art nowadays.

Ćwiczenie 5

This summer we were in - Portugal, and I really didn't expect that it will be so much fun! First of all, the weather was fine, which was quite unexpected at this time of the year. Secondly, we stayed in a lovely, small hotel just by the sea, so the view was simply breathtaking and every single morning we woke up early just to watch the sunrise. Honestly, I didn't expect it to be so gorgeous. And thirdly, there was that nice restaurant down the street, just around the corner. It didn't look very impressive outside, but the food there was simply fantastic! And on top of that, they serve the best wine I've ever tasted: sweet, fragrant and a little earthy, just like it was made specifically for me.

POBIERZ W WERSJI PDF  

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.