ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Ćwiczenia - Przedimki a/an

W języku angielskim przed rzeczownikami w zdaniach konieczne jest zastosowanie odpowiedniego przedimka. Bardzo często prawidłowe zastosowanie przedimków sprawia kłopoty osobom uczącym się tego języka, ponieważ w języku polskim nie ma żadnego odpowiednika tych krótkich angielskich wyrazów. Umiejętność właściwego posługiwania się przedimkami jest jednak kluczowa zarówno dla precyzyjnego wyrażania własnych myśli, jak i dla rozumienia tego, co czytamy lub słyszymy po angielsku. 

W przygotowanym przez nas do wydrukowania zestawie "Przedimki a/an - ćwiczenia pdf" znajdziesz zadania testowe, które pozwolą Ci sprawdzić swoją wiedzę w zakresie używania przedimka nieokreślonego a/an. Zanim jednak zaczniesz je rozwiązywać, odwiedź stronę https://www.speak-up.pl/przedimek-nieokreslony, gdzie znajdziesz informacje przydatne w trakcie ćwiczeń. 

Przedimki a/an - testy do rozwiązywania

Czy pamiętasz, kiedy a/an musi się w zdaniu pojawić i od czego zależy forma, jaką trzeba zastosować? Jeśli chcesz dobrze opanować zasady prawidłowego posługiwania się przedimkami a/an, ćwiczenia pdf, które przygotowaliśmy dla Ciebie, pozwolą Ci zweryfikować wiedzę i sprawdzić, czy popełniasz jeszcze jakieś błędy. 

Przedimki a/an - ćwiczenia podstawowe

Ogólna zasada stosowania przedimków nieokreślonych jest bardzo prosta: jeśli masz do czynienia z policzalnym rzeczownikiem nieokreślonym rozpoczynającym się od spółgłoski, należy użyć a. An pojawia się przed rzeczownikiem nieokreślonym wtedy, gdy zaczyna się on od samogłoski. 

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

W poniższym fragmencie tekstu wstaw przedimki a/an tam, gdzie są wymagane. Zwróć uwagę, że nie w każdym spośród zaznaczonych miejsc przedimek jest konieczny!

My uncle works as __ car mechanic. He specializes in __ old American classics, so every time I'm at his workshop, there is something to look at. Last time it was __ real beauty: 1969 Corvette Stingray coupe. Without __ doubt it was someone's treasure, because it was clean, shiny and there were not even __ single scratch on the body. Thanks to my uncle I was also able to look under the hood: there sat __ huge, extremely powerful engine with 435 hp. What __ amazing unit - it can accelerate __ Stingray from 0-60 mph in just 5,6 seconds!

Ćwiczenie 2

W poniżej podanych zdaniach wstaw przedimek a/an w miejscach, w których jest on wymagany. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, nie każde zaznaczone miejsce wymaga uzupełnienia przyimkiem! 

 1. Stella is __ amazing painter - there's even __ umbrella on this painting!
 2. It is good to be __ honest man. You should know that as __ father. 
 3. After ending his professional career as __ athlete, Jerry found a job as __ instructor at the gym. 
 4. John had __ accident last night, so he was taken to __ hospital. 
 5. Yes, mom, I still don't have __ husband, but I'm __ artist, it's quite normal in my profession. 
 6. It's so difficult to find __ good guitar at __ reasonable price - all these new instruments are insanely expensive. 
 7. I have __ great idea, Jane: let's go to the cinema and watch __ nice, heartwarming movie today! 
 8. I was brought up in __ small town. 
 9. I always have __ long plastic raincoat in my bag, just in case. 
 10. There were only two __ men at the train station when I arrived. 

Przedimek a/an - ćwiczenia z pisowni

Angielski przedimek "an" to przedimek nieokreślony, który w określonych sytuacjach należy zastosować zamiast przedimka "a". Zwróć też uwagę, że jeśli chodzi o przedimki a/an, angielski jest bardzo precyzyjny pod względem zasad prawidłowego używania tych krótkich, ale niosących istotne informacje wyrazów. Czy pamiętasz, jaka zasada reguluje pisownię przedimków nieokreślonych? Tak, kluczem jest wymowa danego rzeczownika! 

Ćwiczenie 3

Zidentyfikuj i popraw błędy w poniższych zdaniach. 

 1. A World War II was one of the most tragic events in history.

  _______________________________________________________

 2. It was very enjoyable experience, thank you!

  _______________________________________________________

 3. Both my brothers work in factory.

  _______________________________________________________

 4. We decided to spend our vacation in Europe, so we went there by a bus.

  _______________________________________________________

 5. There's old van parked in front of the building.

  _______________________________________________________

Ćwiczenie 4

Sprawdź, czy w poniższych zdaniach poprawnie zastosowano przedimek nieokreślony a/an. Jeśli nie, popraw zdania w taki sposób, aby były prawidłowe pod względem gramatycznym. 

 1. Every soldier in our unit has to wear an uniform during the next military parade.

  _______________________________________________________

 2. Can you hear that hissing? There has to be an snake nearby!

  _______________________________________________________

 3. Living in this secluded valley for two weeks without our smartphones was an unique experience for everyone.

  _______________________________________________________

 4. John, could you give me a explanation of what happened here while I was away?

  _______________________________________________________

POBIERZ W WERSJI PDF 

Przedimki - klucz

Ćwiczenie 1

My uncle works as a car mechanic. He specializes in old American classics, so every time I'm at his workshop, there is something to look at. Last time it was a real beauty: 1969 Corvette Stingray coupe. Without a doubt it was someone's treasure, because it was clean, shiny and there were not even a single scratch on the body. Thanks to my uncle I was also able to look under the hood: there sat a huge, extremely powerful engine with 435 hp. What an amazing unit - it can accelerate a Stingray from 0-60 mph in just 5,6 seconds!

Ćwiczenie 2

 1. an, an
 2. an, a
 3. an, an
 4. an, -
 5. a, an
 6. a a
 7. a, a
 8. a
 9. a
 10. -

Ćwiczenie 3

 1. World War II was one of the most tragic events in history.
 2. It was a very enjoyable experience, thank you!
 3. Both my brothers work in a factory. 
 4. We decided to spend our vacation in Europe, so we went there by bus. 
 5. There's an old van parked in front of the building. 

Ćwiczenie 4

 1. Every soldier in our unit has to wear a uniform during the next military parade.
 2. Can you hear that hissing? There has to be a snake nearby!
 3. Living in this secluded valley for two weeks without our smartphones was a unique experience for everyone. 
 4. John, could you give me an explanation of what happened here while I was away? 


POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.