ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Okresy warunkowe - ćwiczenia

Okresy warunkowe w języku angielskim umożliwiają wyrażanie sytuacji hipotetycznych oraz ich potencjalnych wyników. Znajomość tych struktur jest niezbędna dla każdego, kto chce płynnie komunikować się w tym języku.

Okresy warunkowe angielski

Oto krótki przegląd różnych typów okresów warunkowych:

Okres warunkowy zerowy - używany do wyrażania ogólnych prawd, zasad działania lub naukowych faktów, które są zawsze prawdziwe, gdy zachodzi określona sytuacja.

Struktura: If + present simple, present simple.

Przykład: If you heat ice, it melts.

Okres warunkowy pierwszy - dotyczy prawdopodobnych sytuacji w teraźniejszości lub przyszłości oraz ich realnych skutków.

Struktura: If + present simple, will + infinitive.

Przykład: If it rains, we will stay at home.

Angielski okres warunkowy

Okres warunkowy drugi - stosowany do wyrażania hipotetycznych sytuacji w teraźniejszości lub przyszłości, które nie są prawdopodobne lub są nierealne. Struktura: If + past simple, would + infinitive.

Przykład: If I won the lottery, I would buy a house.

Okres warunkowy trzeci - używany do mówienia o sytuacjach, które nie zdarzyły się w przeszłości, oraz ich hipotetycznych rezultatach.

Struktura: If + past perfect, would have + past participle.

Przykład: If I had known you were in town, I would have called you.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Okresy warunkowe angielski ćwiczenia

Zestaw ćwiczeń “okresy warunkowe angielski pdf” pozwoli na samodzielnie sprawdzenie zrozumienia tego zagadnienie. Pobierz ćwiczenia na komputer, wydrukuj je i rozwiąż, a następnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu.

Ćwiczenie 1

Przetłumacz następujące zdania na język angielski, używając odpowiednich okresów warunkowych.

 1. Jeśli idziesz na zakupy, kup mleko. (Zero cond.)
 2. Jeśli będziesz miał czas, zadzwoń do mnie wieczorem. (1st cond.)
 3. Gdybyś miał więcej czasu, nauczyłbyś się grać na gitarze. (2nd cond.)
 4. Gdybyś był poszedł na imprezę, spotkałbyś jej brata. (3rd cond.)
 5. Gdybyś mi teraz pomógł, skończylibyśmy szybciej. (2nd cond.)
 6. Jeśli przyjdziesz na czas, poczekamy na ciebie przed kinem. (1st cond.)
 7. Jeśli mieszasz wodę z olejem, nie mieszają się one. (Zero cond.)
 8. Gdybyś zdał egzamin, świętowalibyśmy razem. (3rd cond.)
 9. Jeżeli nie zjemy teraz, nie będziemy mieli innego czasu. (1st cond.)

Ćwiczenie 2

Połącz poniższe pary zdań w jedno, używając odpowiednich okresów warunkowych.

 1. Tom doesn’t study. He doesn’t pass his exams.
 2. Sarah might go to France. She will learn French.
 3. He doesn’t know her. He doesn’t say hello.
 4. It rained a lot. We stayed indoors.

Ćwiczenie 3

Uzupełnij poniższe zdania, wpisując brakujące części zdań warunkowych.

 1. If I __________ (find) your ring, I will call you immediately.
 2. She wouldn't be tired if she __________ (go) to bed earlier.
 3. If they had known about the traffic, they __________ (leave) earlier.
 4. Unless we __________ (see) the documents, we won’t sign the deal.

Ćwiczenie 4

W poniższych zdaniach znajdź i popraw błędy dotyczące użycia okresów warunkowych.

 1. If you would tell me about the problem, I could have helped you.
 2. She will be very happy if you will send her a postcard.
 3. If he trained harder, he would won the match.
 4. If she had knew it was going to rain, she would have brought her umbrella.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Odpowiedzi

Ćwiczenie 1

 1. If you go shopping, buy some milk.
 2. If you have time, call me in the evening.
 3. If you had more time, you would learn to play the guitar.
 4. If you had gone to the party, you would have met her brother.
 5. If you helped me now, we would finish sooner.
 6. If you arrive on time, we will wait for you in front of the cinema.
 7. If you mix water with oil, they do not mix.
 8. If you had passed the exam, we would be celebrating together.
 9. If we don’t eat now, we won’t have another time.

Ćwiczenie 2

 1. If Tom doesn't study, he doesn't pass his exams.
 2. If Sarah goes to France, she will learn French.
 3. If he knew her, he would say hello.
 4. Because it rained a lot, we stayed indoors.

Ćwiczenie 3

 1. If I find your ring, I will call you immediately.
 2. She wouldn't be tired if she went to bed earlier.
 3. If they had known about the traffic, they would have left earlier.
 4. Unless we see the documents, we won’t sign the deal.

Ćwiczenie 4

 1. If you had told me about the problem, I could have helped you.
 2. She will be very happy if you send her a postcard.
 3. If he had trained harder, he would have won the match.
 4. If she had known it was going to rain, she would have brought her umbrella.
 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.