ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Tworzenie pytań w mowie zależnej - ćwiczenia

Mowa zależna, w języku angielskim 'reported speech', to sposób przekazywania czyjejś wypowiedzi, nie cytując dosłownie, ale podając jej treść w zmienionej formie. Nie cytujemy dosłownie a przytaczamy wypowiedź w zmienionej formie za pomocą zdania podrzędnie złożonego ze spójnikiem "że". Przy tworzeniu mowy zależnej zmieniają się czasowniki, zaimki i czas. Tworzenie pytań w mowie zależnej polega na przekształceniu bezpośredniego pytania w zdanie pośrednie, przy użyciu odpowiedniego wstępu (np. 'asked' dla pytań) oraz zmianie konstrukcji zdania, tak aby pasowało do kontekstu narracyjnego. W przypadku pytań, należy także dostosować czas wypowiedzi oraz zaimki do kontekstu wypowiedzi pośredniej.

Tworzenie pytań w mowie zależnej angielski

W mowie zależnej zdanie pytające staje się zdaniem twierdzącym a wtedy pytania są często poprzedzone spójnikami podrzędnymi 'if' lub 'whether'.

'Are you joining?' - (Czy) dołączasz?

She asked if I was joining. - Zapytała, czy dołąączam. Zmianie, zatem, ulega szyk zdania - zamiast typowego dla pytań szyku (czasownik przed podmiotem), stosuje się szyk zdania twierdzącego. Warto pamiętać o zmianie wyrażeń wskazujących na czas i miejsce, aby pasowały do nowego kontekstu narracyjnego.

Przykłady:

Direct speech: What are you doing?

Reported speech: He asked what I was doing.

Direct speech: Where did they go last night?

Reported speech: She wondered where they had gone the night before.

Tworzenie pytań w mowie zależnej ćwiczenia pdf

Jeżeli potrzebne Ci są ćwiczenia z Reported speech, to jesteś we właściwym miejscu. Nasz zestaw tworzenie pytań w mowie zależnej ćwiczenia pdf to doskonała pomoc w samodzielnej nauce. Pobierz je, wydrukuj i rozwiąż, a następnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu. Zanim to zrobisz, odśwież teorię. Wejdź na www.speak-up.pl/gramatyka i usystematyzuj swoją wiedzę na temat tworzenia pytań w mowie zależnej.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Przekształć następujące pytania na mowę zależną:

 1. What is Maria doing?
 2. Where did John and Alice go for their holiday?
 3. How many languages can Lucas speak?
 4. Why is the museum closed today?
 5. When will the meeting start?
 6. What was Emily looking for in the office?
 7. How long does it take to get to the airport?
 8. What are they planning for the weekend?
 9. Why did Mark decide to move to a new city?
 10. Where has Sarah been working recently?
 11. How will they travel to France?
 12. What did the teacher say about the exam?
 13. When can we expect the results?
 14. Why are people protesting in the city center?
 15. How did Julia manage to finish the project on time?

Ćwiczenie 2

Przekształć następujące pytania na mowę zależną:

 1. Where does Angela live?
 2. What time does the concert begin?
 3. Why was the flight to London delayed?
 4. How often do they visit their grandparents?
 5. What is Daniel writing his thesis on?
 6. When did the museum open?
 7. Who won the football match yesterday?
 8. How long have they been waiting for the bus?
 9. What will the weather be like tomorrow?
 10. Why did Jessica quit her job?
 11. Where are they going for their honeymoon?
 12. What did the doctor advise you to do?
 13. How can we solve this problem?
 14. When is the new supermarket supposed to open?
 15. Why is this road always so busy?

Ćwiczenie 3

Przekształć następujące pytania na mowę zależną:

 1. Why hasn't Thomas replied to the email yet?
 2. Where will the international conference be held next year?
 3. How did Natalie manage to solve the complex problem?
 4. What should we do to improve our team's performance?
 5. When was the last time the company launched a new product?
 6. How often does Professor Johnson give lectures on modern art?
 7. What are the main challenges facing the new government?
 8. Why did the CEO decide to step down from his position?
 9. Where can we find reliable sources for our research?

Ćwiczenie 4

 1. Who will be leading the project on sustainable development?
 2. Where did they find the rare manuscript from the 16th century?
 3. Why are the local farmers protesting against the new regulations?
 4. How can small businesses survive in the current economic climate?
 5. What will the impact of artificial intelligence be on job markets?

Odpowiedzi

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

 1. He asked what Maria was doing.
 2. I wondered where John and Alice had gone for their holiday.
 3. Someone asked how many languages Lucas could speak.
 4. They asked why the museum was closed that day.
 5. She asked when the meeting would start.
 6. We wondered what Emily had been looking for in the office.
 7. He inquired how long it took to get to the airport.
 8. They asked what plans they had for the weekend.
 9. She questioned why Mark had decided to move to a new city.
 10. It was asked where Sarah had been working recently.
 11. Someone asked how they would travel to France.
 12. We asked what the teacher had said about the exam.
 13. They wondered when we could expect the results.
 14. Someone inquired why people were protesting in the city center.
 15. It was asked how Julia had managed to finish the project on time.

Ćwiczenie 2

 1. I asked where Angela lived.
 2. He wondered what time the concert began.
 3. Someone asked why the flight to London was delayed.
 4. They inquired how often they visited their grandparents.
 5. It was questioned what Daniel was writing his thesis on.
 6. We wondered when the museum had opened.
 7. Someone asked who had won the football match yesterday.
 8. They asked how long they had been waiting for the bus.
 9. 9. She inquired what the weather would be like tomorrow.
 10. He asked why Jessica had quit her job.
 11. They wondered where they were going for their honeymoon.
 12. Someone asked what the doctor had advised me to do.
 13. It was questioned how we could solve this problem.
 14. We asked when the new supermarket was supposed to open.
 15. They inquired why this road was always so busy.

Ćwiczenie 3

 1. I wondered why Thomas hadn't replied to the email yet.
 2. They asked where the international conference would be held the following year.
 3. It was questioned how Natalie managed to solve the complex problem.
 4. We discussed what we should do to improve our team's performance.
 5. Someone inquired when the company had last launched a new product.
 6. The frequency of Professor Johnson's lectures on modern art was asked.
 7. The main challenges facing the new government were questioned.
 8. It was asked why the CEO had decided to step down from his position.
 9. We wondered where we could find reliable sources for our research.

Ćwiczenie 4

 1. It was asked who would be leading the project on sustainable development.
 2. Someone wondered where they had found the rare manuscript from the 16th century.
 3. The reason why local farmers were protesting against the new regulations was questioned.
 4. How small businesses can survive in the current economic climate was discussed.
 5. The impact of artificial intelligence on job markets was pondered.
POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.