ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Mowa zależna - ćwiczenia

Mowa zależna, w języku angielskim "reported speech", to sposób przekazywania czyjejś wypowiedzi, nie cytując dosłownie, ale podając jej treść w zmienionej formie. Nie cytujemy dosłownie a przytaczamy wypowiedź w zmienionej formie za pomocą zdania podrzędnie złożonego ze spójnikiem "że". Przy tworzeniu mowy zależnej zmieniają się czasowniki, zaimki i czas. Oto przykład zdania przekształconego na mowę zależną:

Direct speech: She said, 'I love this book'.

Reported speech: She said that she loved that book.

Mowa zależna angielski

Czasownik w mowie zależnej zazwyczaj zmienia się z czasu teraźniejszego na czas przeszły. Na przykład:

"She said, 'I am going to the store'". - Ona powiedziała, "Idę do sklepu".

Mowa zależna: She said that she was going to the store. - Ona powiedziała, że idzie do sklepu.

Zaimki osobowe również ulegają zmianie:

"I said, 'I will do it'" - Powiedziałem, "Zrobię to".

Mowa zależna: I said that I would do it. - Powiedziałem, że to zrobię.

Mowa zależna angielski ćwiczenia

Mowa zależna w języku angielskim jest prawdziwym wyzwaniem dla uczącego się. Trzeba pamiętać o zachodzących zmianach gramatycznych, ponieważ wypowiedź przyjmuje formę zdania podrzędnie złożonego.

Czas teraźniejszy zmienia się na czas przeszły:

present simple -> past simple

present continuous -> past continuous

present perfect -> past perfect

Czas przeszły pozostaje zazwyczaj bez zmian. W mowie zależnej zdanie pytające staje się zdaniem twierdzącym a wtedy pytania są często poprzedzone spójnikami podrzędnymi 'if' lub 'whether'.

'Are you coming?' - (Czy) idziesz?

She asked if I was coming. - Zapytała, czy idę.

Angielski mowa zależna

Zasady zmiany bezpośredniej wypowiedzi na mowę zależną są dosyć ściśle określone i warto wykonać serię ćwiczeń, aby czuć się komfortowo podczas komunikacji, często przecież przytaczamy czyjeś wypowiedzi. Kolejne zmiany w mowie zależnej to zmiana wyrażeń wskazujących czas i miejsce

now -> then

today -> that day

here -> there

oraz zmiana trybu rozkazującego:

'Close the door'. - Zamknij drzwi!

He told me to close the door. - Powiedział mi, żebym zamknął drzwi.

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.