ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Liczebniki ułamków - ćwiczenia

Wszędzie tam gdzie do głosu dochodzi matematyka, zdolność płynnego posługiwania się ułamkami w języku angielskim staje się kluczowa. Jeżeli jesteśmy pewni jak tworzyć liczebniki porządkowe, ułamki stają się praktycznie czystą formalnością.

Liczebniki ułamków ćwiczenia pdf

Pracując z ułamkami w języku angielskim musimy pamiętać o następujących rzeczach:

Czytanie ułamków: Ułamki w języku angielskim czyta się w następujący sposób:

Licznik (liczba na górze) odczytuje się jako liczbę pojedynczą: np. "two" dla 2, "five" dla 5.

Mianownik (liczba na dole) odczytuje się jako liczbę mnogą: np. "thirds" dla 3, "tenths" dla 10.

Zapis ułamków: Ułamki zazwyczaj zapisuje się w postaci licznik/mianownik. Na przykład:

1/2 - one half / a half

3 ¼ - three and one fourth

3/4 - three-fourths

5/6 - five-sixths

Liczebniki ułamków angielski

Porównywanie ułamków jest również istotne. Znaki porównania tłumaczymy odpowiednio:

< is less than 

> is greater than

= is equal to w kontekście ułamków

Na przykład:

one half < three fourths

(a half is less than three fourths - połowa jest mniejsza od trzech czwartych)

five-sixths > two-thirds

(five sixths is greater than two thirds - pięć szóstych jest większe od dwóch trzecich).

Kiedy dajemy liczebniki ułamków w angielskim

Jeżeli potrzebne Ci są ćwiczenia z ułamkami w języku angielskim, jesteś we właściwym miejscu. Nasz zestaw “Ułamki - ćwiczenia do druku w pdf” to doskonała pomoc w samodzielnej nauce. Pobierz je, wydrukuj i rozwiąż, a następnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu. 

Zanim to zrobisz, odśwież teorię. Wejdź na www.speak-up.pl/gramatyka i usystematyzuj swoją wiedzę na temat ułamków w języku angielskim.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Przetłumacz na język polski poniższe zdania, z użyciem ułamków:

 1. Three-fourths of the pizza is left.
 2. She completed three-eighths of her homework.
 3. The team scored four-ninths of the total points.
 4. We spent one third of our vacation at the beach.
 5. The cake is divided into slices. Each person gets one-fifth.
 6. She solved half of the math problems correctly.
 7. The train was delayed by a quarter of an hour.
 8. They spent two-thirds of their savings on a new car.
 9. The recipe calls for one sixth of a cup of sugar.
 10. The book is divided into eight equal parts. Each part is one eighth of the book.
 11. I ran three-quarters of the race before I sprained my ankle.
 12. They sold two-fifths of the tickets for the concert.
 13. The cake recipe requires one and a half cups of flour.

Ćwiczenie 2

Porównywanie ułamków

Uzupełnij poniższe zdania, używając odpowiednich znaków porównania a następnie przeczytaj równania na głos lub zapisz je. (<, > lub =):

 1. 1/3 _____ 2/5
 2. 5/8 _____ 3/4
 3. 1/2 _____ 4/7
 4. 3/5 _____ 6/10
 5. 2/3 _____ 4/6
 6. 7/9 _____ 5/9
 7. 4/5 _____ 8/10
 8. 2/7 _____ 3/7
 9. 5/6 _____ 10/12
 10. 3/8 _____ 6/16
 11. 2/4 _____ 4/8
 12. 1/5 _____ 3/15
 13. 2/9 _____ 1/9
 14. 7/10 _____ 6/10
 15. 5/12 _____ 10/24

Ćwiczenie 3

Działania na ułamkach

Rozwiąż poniższe zadania, wykonując odpowiednie działania na ułamkach, zapisz wszystko słownie.

 1. Dodaj 3/4 i 1/3.
 2. Odejmij 2/5 od 4/7.
 3. Pomnóż 2/3 przez 5/8.
 4. Podziel 3/4 przez 2/5.
 5. Dodaj 1/2 i 3/8.
 6. Odejmij 5/6 od 7/8.

Ćwiczenie 4

Rozszerzanie ułamków (expanding fractions).

Twoim zadaniem jest rozszerzenie każdego z tych ułamków tak, aby miały taki sam mianownik (common denominator).

 1. 1/3
 2. 2/5
 3. 3/8
 4. 5/6

Ćwiczenie 5

Zapisz ułamki dziesiętne (decimal fractions) na ułamki zwykłe (vulgar fractions):

 1. 0.25
 2. 0.75
 3. 0.5
 4. 0.125
POBIERZ W WERSJI PDF 

Odpowiedzi:

Ćwiczenie 1

 1. Zostało trzy czwarte pizzy.
 2. Wykonała trzy ósme części swojej pracy domowej.
 3. Drużyna zdobyła cztery dziewiąte części wszystkich punktów.
 4. Spędziliśmy jedną trzecią naszych wakacji na plaży.
 5. Ciasto jest podzielone na kawałki. Każda osoba dostaje jedną piątą część.
 6. Rozwiązała połowę zadań matematycznych poprawnie.
 7. Pociąg opóźnił się o jedną czwartą godziny.
 8. Wydali dwie trzecie swoich oszczędności na nowy samochód.
 9. Przepis wymaga jednej szóstej części szklanki cukru.
 10. Książka jest podzielona na osiem równych części. Każda część stanowi jedną ósmą książki.
 11. Przebiegłem trzy czwarte trasy przed skręceniem kostki.
 12. Sprzedali dwie piąte części biletów na koncert.
 13. Przepis na ciasto wymaga jednej i pół szklanki mąki.

Ćwiczenie 2

 1. One third is less than two-fifths.
 2. Five-eighths is greater than three-fourths.
 3. One half is less than four-sevenths.
 4. Three-fifths is greater than six-tenths.
 5. Two-thirds is equal to four-sixths.
 6. Seven-ninths is greater than five-ninths.
 7. Four-fifths is equal to eight-tenths.
 8. Two-sevenths is less than three-sevenths.
 9. Five-sixths is greater than ten-twelfths.
 10. Three-eighths is less than six-sixteenths.
 11. Two-fourths is equal to four-eighths.
 12. One-fifth is less than three-fifteenths.
 13. Two-ninths is less than one-ninth.
 14. Seven-tenths is equal to six-tenths.
 15. Five-twelfths is equal to ten-twenty-fourths.

Ćwiczenie 3

 1. Addition: Three-fourths plus one third equals seven-twelfths.
 2. Subtraction: Four-sevenths minus two-fifths equals six-thirty-fifths.
 3. Multiplication: Two-thirds multiplied by five-eighths equals five-twelfths.
 4. Division: Three-fourths divided by two-fifths equals fifteen-eighths.
 5. Addition: A half plus three-eighths equals seven-eighths.
 6. Subtraction: Seven-eighths minus five-sixths equals one-twenty-fourth.

Ćwiczenie 4

 1. 1/3 = 4/12 four-twelfths
 2. 2/5 = 8/20 eight-twentieths
 3. 3/8 = 9/24 nine-twenty-fourths
 4. 5/6 = 20/24 twenty-twenty-fourths

Ćwiczenie 5

 1. 0.25 = 1/4 = a quarter
 2. 0.75 = 3/4 = three-thirds
 3. 0.5 = 1/2 = a half
 4. 0.125 = 1/8 an eighth


POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.