• Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
  2021-09-24

  Angielskie kierunki świata - skróty i wymowa w języku angielskim

  Nazywanie kierunków świata po angielsku to jedna z podstawowych umiejętności, jakie musisz opanować, ucząc się języka angielskiego. Dzięki temu nie będziesz mieć problemów ze zorientowaniem się w oznaczeniach kierunków np. na mapach - zarówno tych papierowych, jak i współcześnie używanych w nawigacji GPS. Zapraszamy do lektury! 

  Strony świata po angielsku – ogólne informacje

  Jeżeli chodzi o kierunki świata, angielski jest bardzo podobny do polskiego w tym, że nazwy poszczególnych stron świata piszemy małą literą. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy dany kierunek stanowi część nazwy własnej (lub nią jest). Dla przykładu:

  • I live in the east of Poland (Mieszkam we wschodniej części Polski)
  • I live in the South Africa (Mieszkam w Republice Południowej Afryki)

  Warto też pamiętać, że w języku angielskim nazwa danego kierunku geograficznego może być rzeczownikiem, przymiotnikiem bądź przysłówkiem. Oto przykłady: 

  • I live in the east part of Warsaw (Mieszkam we wschodniej części Warszawy) – east jest tu przymiotnikiem
  • I live east of Warsaw (Mieszkam na wschód od Warszawy) – east w tym zdaniu jest przysłówkiem
  • I live in the east of Warsaw (Mieszkam na wschodzie Warszawy) – east zastosowano w tym zdaniu jako rzeczownik

  Kierunki świata po angielsku i po polsku

  Poniższe zestawienia obejmują kierunki świata po polsku i angielsku, znajdziesz tu również wymowę poszczególnych stron świata po angielsku. 

  Angielskie kerunki świata – pełne nazwy

  Na liście, którą prezentujemy poniżej, znajdziesz oznaczenia kierunków świata po angielsku w ich pełnym brzmieniu. Zestawienie obejmuje kierunki główne (kardynalne) oraz pośrednie pierwszego stopnia (interkardynalne).

  Kierunki główne: 

  • północ - north
  • południe - south
  • wschód - east
  • zachód - west

  Kierunki interkardynalne: 

  • północny wschód - northeast
  • północny zachód - northwest
  • południowy wschód - southeast
  • południowy zachód - southwest

  Kierunki świata - skróty angielskie

  Powszechnie stosowane na całym świecie skróty kierunków świata po angielsku zebraliśmy na poniższej liście. Są to skróty, których używa się m.in. na mapach, w nawigacji satelitarnej GPS i w wielu innych sytuacjach, zatem warto nauczyć się ich jak najszybciej.

  Kierunki główne (kierunki kardynalne) - cardinal directions:

  • north (północ) - N
  • south (południe) - S
  • east (wschód) - E
  • west (zachód) - W

  Kierunki pośrednie pierwszego stopnia (kierunki interkardynalne) - intercardinal directions, określane także jako ordinal directions

  • northeast (północny wschód) - NE
  • northwest (północny zachód) - NW
  • southeast (południowy wschód) - SE
  • southwest (południowy zachód) – SW

  Kierunki pośrednie drugiego stopnia – określane jako half-winds (używane w nawigacji morskiej): 

  • north-northeast (północny północny wschód) - NNE
  • east-northeast (wschodni północny wschód) - ENE
  • east-southeast (wschodni południowy wschód) – ESE
  • south-southeast (południowy południowy wschód) - SSE
  • south-southwest (południowy południowy zachód) - SSW
  • west-southwest (zachodni południowy zachód) - WSW
  • west-northwest (zachodni północny zachód) - WNW
  • north-northwest (północny północny zachód) - NNW

  Kierunki świata po angielsku - wymowa

  Poniżej znajdziesz szczegółową listę, obejmującą wszystkie powszechnie używane angielskie nazwy kierunków świata wraz z prawidłową wymową każdego kierunku świata po angielsku (brzmią one tak samo zarówno w British English, jak i w American English): 

  • north - [nɔːθ]
  • south - [saʊθ]
  • east - [iːst]
  • west - [west]
  • northeast - [ˌnɔːθˈiːst]
  • northwest - [ˌnɔːθˈwest]
  • southeast - [ˌsaʊθˈiːst]
  • southwest - [ˌsaʊθˈwest]

  Dla tych, którzy chcieliby znać także angielskie kierunki świata, skróty i wymowę w systemie rumbowym, bardzo przydatna będzie poniższa lista. Nazwy w systemie rumbowym są współcześnie wykorzystywane m.in. w meteorologii oraz dziennikach okrętowych, więc obowiązkowo powinien je znać każdy wodniak, który zamierza poruszać się po wodach międzynarodowych lub akwenach, na których komunikaty nadaje się w języku angielskim. 

  • north-northeast (NNE) - [nɔːθ ˌnɔːθˈiːst] – północny północny wschód
  • east-northeast (ENE) - [iːst ˌnɔːθˈiːst] – wschodni północny wschód
  • east-southeast (ESE) - [iːst ˌsaʊθˈiːst] – wschodni południowy wschód
  • south-southeast (SSE) - [saʊθ ˌsaʊθˈiːst] – południowy południowy wschód
  • south-southwest (SSW) - [saʊθ ˌsaʊθˈwest] – południowy południowy zachód
  • west-southwest (WSW) - [west ˌsaʊθˈwest] – zachodni południowy zachód
  • west-northwest (WNW) - [west ˌnɔːθˈwest] – zachodni północny zachód
  • north-northwest (NNW) - [nɔːθ ˌnɔːθˈwest] – północny północny zachód

  Jak zapamiętać kierunki świata po angielsku?

  Zapamiętanie, jak się nazywa każdy kierunek świata po angielsku, nie jest wcale trudne – wystarczy jedynie opanować nazwy kierunków głównych (north, east, south, west), aby móc bez żadnego problemu nazywać wszystkie pozostałe kierunki świata po angielsku. Jak już wspominaliśmy wcześniej, nazwy kierunków pośrednich pierwszego i drugiego stopnia powstają bowiem ze złożenia nazw odpowiednich (sąsiadujących ze sobą) kierunków głównych. 

  Do zapamiętania samych skrótów nie będą nawet potrzebne kierunki świata: skróty angielskie kierunków kardynalnych można łatwo utrwalić, zapamiętując np. polskie zdanie: „Na Ekranie Siedzi Wrona”. W języku angielskim może to być np. konstrukcja „Never Ever Sit Wrong” lub dowolna inna, o ile poszczególne wyrazy zaczynają się od odpowiednich liter (N, E, S, W). 

  Podsumowanie

  Mamy nadzieję, że nasz krótki poradnik ułatwi zapamiętanie poszczególnych nazw stron świata, a jeśli chcesz uczyć się angielskiego w przyjaznej atmosferze i w takim zakresie, jaki akurat jest Ci potrzebny, zachęcamy do skorzystania z kursów językowych w jednej ze szkół SpeakUp.

  Zapraszamy także do regularnego odwiedzania naszego bloga, na którym publikujemy ciekawe, przydatne informacje i materiały, które pomogą Ci w nauce angielskiego!

  Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem