Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2021-09-24

Angielskie kierunki świata - skróty i wymowa w języku angielskim

Strony świata po angielsku – ogólne informacje

Jeżeli chodzi o kierunki świata, angielski jest bardzo podobny do polskiego w tym, że nazwy poszczególnych stron świata piszemy małą literą. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy dany kierunek stanowi część nazwy własnej (lub nią jest). Dla przykładu:

 • I live in the east of Poland (Mieszkam we wschodniej części Polski)
 • I live in the South Africa (Mieszkam w Republice Południowej Afryki)

Warto też pamiętać, że w języku angielskim nazwa danego kierunku geograficznego może być rzeczownikiem, przymiotnikiem bądź przysłówkiem. Oto przykłady: 

 • I live in the east part of Warsaw (Mieszkam we wschodniej części Warszawy) – east jest tu przymiotnikiem
 • I live east of Warsaw (Mieszkam na wschód od Warszawy) – east w tym zdaniu jest przysłówkiem
 • I live in the east of Warsaw (Mieszkam na wschodzie Warszawy) – east zastosowano w tym zdaniu jako rzeczownik

Kierunki świata po angielsku i po polsku

Poniższe zestawienia obejmują kierunki świata po polsku i angielsku, znajdziesz tu również wymowę poszczególnych stron świata po angielsku. 

Angielskie kerunki świata – pełne nazwy

Na liście, którą prezentujemy poniżej, znajdziesz oznaczenia kierunków świata po angielsku w ich pełnym brzmieniu. Zestawienie obejmuje kierunki główne (kardynalne) oraz pośrednie pierwszego stopnia (interkardynalne).

Kierunki świata po angielsku - główne: 

 • północ - north
 • południe - south
 • wschód - east
 • zachód - west

Kierunki w angielskim - interkardynalne

 • północny wschód - northeast
 • północny zachód - northwest
 • południowy wschód - southeast
 • południowy zachód - southwest

Kierunki świata - skróty angielskie

Powszechnie stosowane na całym świecie skróty kierunków świata po angielsku zebraliśmy na poniższej liście. Są to skróty, których używa się m.in. na mapach, w nawigacji satelitarnej GPS i w wielu innych sytuacjach, zatem warto nauczyć się ich jak najszybciej.

Kierunki główne (kierunki kardynalne) - cardinal directions:

 • north (północ) - N
 • south (południe) - S
 • east (wschód) - E
 • west (zachód) - W

Kierunki pośrednie pierwszego stopnia (kierunki interkardynalne) - intercardinal directions, określane także jako ordinal directions

 • northeast (północny wschód) - NE
 • northwest (północny zachód) - NW
 • southeast (południowy wschód) - SE
 • southwest (południowy zachód) – SW

Kierunki pośrednie drugiego stopnia – określane jako half-winds (używane w nawigacji morskiej): 

 • north-northeast (północny północny wschód) - NNE
 • east-northeast (wschodni północny wschód) - ENE
 • east-southeast (wschodni południowy wschód) – ESE
 • south-southeast (południowy południowy wschód) - SSE
 • south-southwest (południowy południowy zachód) - SSW
 • west-southwest (zachodni południowy zachód) - WSW
 • west-northwest (zachodni północny zachód) - WNW
 • north-northwest (północny północny zachód) - NNW

Kierunki świata po angielsku - wymowa

Poniżej znajdziesz szczegółową listę, obejmującą wszystkie powszechnie używane angielskie nazwy kierunków świata wraz z prawidłową wymową każdego kierunku świata po angielsku (brzmią one tak samo zarówno w British English, jak i w American English): 

 • north - [nɔːθ]
 • south - [saʊθ]
 • east - [iːst]
 • west - [west]
 • northeast - [ˌnɔːθˈiːst]
 • northwest - [ˌnɔːθˈwest]
 • southeast - [ˌsaʊθˈiːst]
 • southwest - [ˌsaʊθˈwest]

Dla tych, którzy chcieliby znać także angielskie kierunki świata, skróty i wymowę w systemie rumbowym, bardzo przydatna będzie poniższa lista. Nazwy w systemie rumbowym są współcześnie wykorzystywane m.in. w meteorologii oraz dziennikach okrętowych, więc obowiązkowo powinien je znać każdy wodniak, który zamierza poruszać się po wodach międzynarodowych lub akwenach, na których komunikaty nadaje się w języku angielskim. 

 • north-northeast (NNE) - [nɔːθ ˌnɔːθˈiːst] – północny północny wschód
 • east-northeast (ENE) - [iːst ˌnɔːθˈiːst] – wschodni północny wschód
 • east-southeast (ESE) - [iːst ˌsaʊθˈiːst] – wschodni południowy wschód
 • south-southeast (SSE) - [saʊθ ˌsaʊθˈiːst] – południowy południowy wschód
 • south-southwest (SSW) - [saʊθ ˌsaʊθˈwest] – południowy południowy zachód
 • west-southwest (WSW) - [west ˌsaʊθˈwest] – zachodni południowy zachód
 • west-northwest (WNW) - [west ˌnɔːθˈwest] – zachodni północny zachód
 • north-northwest (NNW) - [nɔːθ ˌnɔːθˈwest] – północny północny zachód

Jak zapamiętać kierunki świata po angielsku?

Zapamiętanie, jak się nazywa każdy kierunek świata po angielsku, nie jest wcale trudne – wystarczy jedynie opanować nazwy kierunków głównych (north, east, south, west), aby móc bez żadnego problemu nazywać wszystkie pozostałe kierunki świata po angielsku. Jak już wspominaliśmy wcześniej, nazwy kierunków pośrednich pierwszego i drugiego stopnia powstają bowiem ze złożenia nazw odpowiednich (sąsiadujących ze sobą) kierunków głównych. 

Do zapamiętania samych skrótów nie będą nawet potrzebne kierunki świata: skróty angielskie kierunków kardynalnych można łatwo utrwalić, zapamiętując np. polskie zdanie: „Na Ekranie Siedzi Wrona”. W języku angielskim może to być np. konstrukcja „Never Ever Sit Wrong” lub dowolna inna, o ile poszczególne wyrazy zaczynają się od odpowiednich liter (N, E, S, W). 

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że nasz krótki poradnik ułatwi zapamiętanie poszczególnych nazw stron świata, a jeśli chcesz uczyć się angielskiego w przyjaznej atmosferze i w takim zakresie, jaki akurat jest Ci potrzebny, zachęcamy do skorzystania z kursów językowych w jednej ze szkół SpeakUp.

Zapraszamy także do regularnego odwiedzania naszego bloga, na którym publikujemy ciekawe, przydatne informacje i materiały, które pomogą Ci w nauce angielskiego!

Nazywanie kierunków świata po angielsku to jedna z podstawowych umiejętności, jakie musisz opanować, ucząc się języka angielskiego. Dzięki temu nie będziesz mieć problemów ze zorientowaniem się w oznaczeniach kierunków np. na mapach - zarówno tych papierowych, jak i współcześnie używanych w nawigacji GPS. Zapraszamy do lektury! 

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem