Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2023-08-17

Jak opanować akcent brytyjski: praktyczne porady

Jak mieć angielski akcent

Od czego zacząć? Diametralną różnicę w akcencie da się zauważyć już przy zmianie jednej rzeczy - wymowa /r/. W brytyjskim akcencie Received Pronunciation (RP), dźwięk /r/ jest wymawiany delikatnie i nie ma tendencji do nadmiernego artykułowania. Szczególnie na końcu słowa. Na przykład, w słowie "car" wymawiamy go jako "ka:", zamiast "kar". Podobnie, w słowie "work", zamiast "wɜːrk", wymawiamy go jako "wɜːk". Ta charakterystyczna cecha brytyjskiego akcentu to brak rotacyzmu. Oznacza to, że dźwięk /r/ nie występuje na końcu wyrazów ani na końcu sylaby przed spółgłoską.

Brytyjski akcent

Wymowa samogłosek: Akcent brytyjski ma charakterystyczne długości samogłosek i ich specyficzną artykulację. Zwracaj uwagę na różnice w wymowie samogłosek, na przykład /i:/ (np. "seat"), /e/ (np. "bed"), /æ/ (np. "cat"), /ɔː/ (np. "law"). W akcencie brytyjskim samogłoski często są długie i wymagają napięcia mięśni ust i twarzy. Na przykład, samogłoska /i:/ w słowie "see" jest długa i wymaga rozciągnięcia warg i mięśni twarzy. Identycznie jak słowo "goat" jest wymawiane jako "gəʊt", gdzie samogłoska /oʊ/ jest długa i wyraźnie artykułowana. Podobnie, słowo "price" jest wymawiane jako "praɪs". Ćwicz precyzyjną artykulację i długość samogłosek, aby brzmieć bardziej brytyjsko. To naprawdę zrobi różnicę.

Jak opanować akcent brytyjski - spółgłoski

Zwracaj uwagę na specyficzne wymowy niektórych spółgłosek w akcencie brytyjskim. Na przykład, wymowa spółgłoski /r/ jest zazwyczaj delikatniejsza i nieco stłumiona w porównaniu do innych odmian języka angielskiego. Dodatkowo, spółgłoski takie jak /t/ i /p/ mogą być bardziej wyraźne i delikatnie przyciągane. Wymowa spółgłosek /t/ i /p/: W akcencie brytyjskim, spółgłoski /t/ i /p/ są czasami bardziej wyraźne i delikatnie przyciągane. Na przykład, słowo "top" jest wymawiane z wyraźnym uderzeniem języka na podniebienie twarde. Oto kilka przykładów wymowy spółgłosek:

S: Wymawiane jak polskie "s". Na przykład: "sun" [sʌn] (słońce).

Z: Wymawiane jak polskie "z". Na przykład: "zebra" [ˈziːbrə] (zebra).

ʃ (SH): Wymawiane jak polskie "sz". Na przykład: "sheep" [ʃiːp] (owca).

ʒ (ZH): Brzmienie podobne do "ż" w polskich słowach. Na przykład: "measure" [ˈmeʒər] (miara).

θ (TH): Wymawiane jak "th" w angielskim wyrazie "thin". Na przykład: "think" [θɪŋk] (myśleć).

ð (TH): Wymawiane jak "th" w angielskim wyrazie "this". Na przykład: "that" [ðæt] (to).

h: Wymawiane jak polskie "h". Na przykład: "house" [haʊs] (dom).

m: Wymawiane jak polskie "m". Na przykład: "mouse" [maʊs] (mysz).

n: Wymawiane jak polskie "n". Na przykład: "name" [neɪm] (imię).

ŋ (NG): Wymawiane jak "ng" w polskich słowach. Na przykład: "sing" [sɪŋ] (śpiewać).

l: Wymawiane jak polskie "l". Na przykład: "love" [lʌv] (miłość).

Jak opanować akcent brytyjski - melodyka języka

Zwróć uwagę na intonację, melodię języka. Akcent brytyjski ma swoje charakterystyczne wzorce intonacyjne. Na przykład, zdania pytające mają wzrostową intonację, podczas gdy zdania twierdzące opadającą. Poprawne użycie intonacji wzrostowej pomaga nam zadać pytanie sformułowane na podstawie zdania twierdzącego. To bardzo skomplikowane? (It is so complicated?), z intonacją wzrostową. Zwracaj uwagę na melodię zdania, czyli jak podnosimy lub opuszczamy ton w różnych częściach zdania. Praktykuj pytania z intonacją wzrostową i zdania twierdzące z intonacją opadającą. To pomoże Ci brzmieć bardziej brytyjsko i komunikować się naturalnie.

Intonacja, rytmika i melodyka brytyjska

Akcent brytyjski ma swoje własne rytmiczne cechy. W akcencie Received Pronunciation (RP), akcent pada na różne sylaby w zależności od wyrazu. Ogólna reguła dotycząca akcentu brytyjskiego wygląda następująco:

Wielosylabowe słowa w akcencie RP zazwyczaj mają akcent na przedostatnią (przedostatnią) sylabę, jeśli ta sylaba jest samogłoską długą lub spółgłoską nosową (m, n). Jeśli przedostatnia sylaba jest spółgłoską inna niż nosowa, akcent pada na sylabę trzecią od końca.

Przykłady:

"Potato" [pəˈteɪ.təʊ] - akcent pada na przedostatnią sylabę ("teɪ").

"Television" [ˈtɛ.lɪˌvɪʒ.ən] - akcent pada na przedostatnią sylabę ("lɪ").

"Computer" [kəmˈpjuː.tər] - akcent pada na przedostatnią sylabę ("pjuː").

Jest to ogólna zasada, ale istnieją wyjątki i wiele wyrazów w języku angielskim posiada nieregularne akcenty, które trzeba zapamiętać. To tylko niektóre z cech charakterystycznych akcentu brytyjskiego. Warto jednak zauważyć, że pojawiają się warianty i różnice regionalne. Odmiany, takie jak Cockney, Geordie czy Scottish English, mają przecież swoje własne unikalne cechy i akcenty.

Jak mieć brytyjski akcent

Opanowanie akcentu brytyjskiego wymaga systematycznego treningu i praktyki. Nie zrażaj się, jeśli początkowo nie brzmi to idealnie. Stopniowo będziesz nabierać pewności i poprawiać swoje umiejętności. Ważne jest, aby cieszyć się procesem nauki i być otwartym na eksperymentowanie z brzmieniem języka. Poważna „zabawa” w akcent brytyjski może przynieść zamierzone korzyści. Warto słuchać rodzimych użytkowników tego akcentu i naśladować ich wymowę. Możesz korzystać z materiałów audio, filmów, podcastów czy nawet znajomych brytyjskiego pochodzenia. Im więcej będziesz słuchać i próbować naśladować, tym bardziej naturalnie będziesz brzmiał.

Opanowanie akcentu brytyjskiego jest bez wątpienia wyjątkowo ciekawym wyzwaniem dla osób uczących się języka angielskiego. Akcent brytyjski ma swoje charakterystyczne cechy, które różnią go od innych odmian języka angielskiego, takich jak amerykański czy australijski. Wiele osób uważa ten akcent za bardzo sexy. Jeżeli zatem jesteśmy zdecydowani na oswojenie akcentu brytyjskiego to czeka nas niesamowita przygoda z językiem i przede wszystkim własnym aparatem mowy. Potraktujmy to jak ćwiczenia na siłowni, gdzie najtrudniejszym przeciwnikiem będziemy my sami. W tym artykule przedstawiamy kilka konkretnych porad dotyczących opanowania akcentu brytyjskiego, wraz z przykładami.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem