ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przysłówki sposobu w języku angielskim

Przysłówki sposobu (ang. adverbs of manner) odpowiadają na pytanie jak? w jaki sposób?, a ich głównym zadaniem jest urozmaicenie wypowiedzi i dodanie jej dynamiki.

 

Podstawowe zasady

Przysłówki sposobu umieszczamy najczęściej po orzeczeniu lub po dopełnieniu, np.

He cooks well. - On dobrze gotuje.

She was singing joyfully. - Ona śpiewała radośnie.

The are laughing quietly. - Oni śmieją się po cichu.

Mrs Brown coughed loudly to catch the students’ attention. - Pani Brown zakaszlała głośno, aby zwrócić uwagę studentów.

The children ate the cake greedily. - Dzieci zjadły tort łakomie.

Ann plays the guitar beautifully. - Ann gra pięknie na gitarze. 

 

Przysłówek sposobu nie może znaleźć się pomiędzy orzeczeniem a dopełnieniem. Należy umieścić go albo przed czasownikiem, albo na końcu zdania. Spójrz na poniższe przykłady:

He drank the orange juice hastily. - Wypił sok pomarańczowy pośpiesznie.

He hastily drank the orange juice. - Wypił pośpiesznie sok pomarańczowy.

He drank hastily the orange juice. - to zdanie jest niepoprawne!

 

Jeśli przed dopełnieniem znajduje się przyimek, przysłówek czasu należy umieścić albo przed przyimkiem, albo po dopełnieniu.

The girl ran happily towards her parents. - Dziewczynka pobiegła radośnie w kierunku swoich rodziców.

The girl ran towards her parents happily. - Dziewczynka pobiegła w kierunku swoich rodziców radośnie. 

 

W przypadku czasowników nieprzechodnich (czyli takich, które nie potrzebują dopełnienia), przysłówek sposobu zawsze stawiamy bezpośrednio po nich. 

The company grew quickly after the change of the management. - Firma rozwijała się szybko po zmianie zarządu.

The old man waited patiently for the doctor to examine him. - Stary mężczyzna czekał cierpliwie, aż zbada go lekarz. 

 

Te cztery popularna przysłówki sposobu z zasady stawiamy bezpośrednio po orzeczeniu: well (dobrze), badly (źle), hard (bardzo, mocno, dużo), fast (szybko). 

He ran fast despite being tired. - Biegł szybko pomimo zmęczenia.

Mary did well at her exams, as we all expected. - Mary dobrze wypadła na egzaminach, jak wszyscy się tego spodziewaliśmy. 

 

Zdarza się, że w tekstach literackich przysłówek sposobu znajduje się na samym początku zdania. Jest to celowy zabieg stylistyczny, mający za zadanie przyciągnięcie uwagi czytelnika lub rozbudzenie jego ciekawości.

Slowly he reached for the gun. - Powoli sięgnął po broń.

Gently she touched his shoulder. - Delikatnie dotknęła jego ramienia.

 

Kiedy zmiana szyku zdania zmienia jego znaczenie?

Pozycja przysłówka sposobu w zdaniu jest szczególnie istotna, kiedy w zdaniu występują dwa czasowniki. Jeśli przysłówek umieścimy przed lub po orzeczeniu, modyfikuje on jedynie orzeczenie, jeśli natomiast przysłówek znajdzie się na końcu zdania, będzie się odnosił do całej czynności opisanej w tym zdaniu. Porównaj poniższe zdania.

She quickly agreed to check his essay. - Szybko zgodziła się sprawdzić jego wypracowanie.

She agreed quickly to check his essay. - Szybko zgodziła się sprawdzić jego wypracowanie.

ALE:

She agreed to check his essay quickly. - Zgodziła się szybko sprawdzić jego wypracowanie. (Zgodziła się, że sprawdzi je bez zwłoki).

 

Najczęściej używane przysłówki sposobu - lista

Oto lista najczęściej używanych przysłówków sposobu w języku angielskim. Warto korzystać z nich dla rozbudowania i urozmaicenia swojej wypowiedzi!

 • accidentally - przypadkowo
 • angrily - ze złością, gniewnie
 • anxiously - z niepokojem
 • awkwardly - niezręcznie, z zakłopotaniem
 • badly - źle
 • beautifully - pięknie
 • boldly - śmiało, odważnie
 • bravely- dzielnie, śmiało, odważnie
 • brightly - jasno, jaskrawo
 • busily - skrzętnie, pilnie, pracowicie
 • calmly - spokojnie
 • carefully - ostrożnie
 • cautiously - uważnie, ostrożnie
 • cheerfully - radośnie
 • clearly - jasno, wyraźnie
 • closely - blisko
 • correctly - poprawnie
 • courageously - śmiało, odważnie
 • cruelly - okrutnie
 • daringly - śmiało, brawurowo, odważnie
 • deliberately - celowo
 • doubtfully - z wahaniem, niepewnie 
 • eagerly - chętnie
 • easily - z łatwością
 • elegantly - elegancko, wytwornie, zgrabnie
 • enormously - ogromnie, niezmiernie, niezwykle, szalenie 
 • enthusiastically - entuzjastycznie
 • equally - równo, jednakowo
 • eventually - ostatecznie
 • exactly - dokładnie
 • faithfully - wiernie
 • fast - szybko
 • fatally - śmiertelnie, pechowo
 • fiercely - dziko, gwałtownie
 • fondly - czule, z czułością
 • foolishly - głupio
 • fortunately - na szczęście, szczęśliwie
 • frantically - szalenie, panicznie
 • generously - hojnie, szczodrze
 • gently - delikatnie, łagodnie
 • gladly - z chęcią, chętnie
 • gracefully - wdzięcznie ,z gracją, powabnie, elegancko
 • greedily - łapczywie, chciwie, łakomie
 • happily - szczęśliwie, radośnie
 • hard - trudno, ciężko, twardo, bardzo
 • hastily - pośpiesznie
 • honestly - uczciwie, szczerze
 • hungrily - chciwie, łapczywie
 • hurriedly - pośpiesznie, szybko
 • inadequately - nieadekwatnie, nieodpowiednio, niewystarczająco
 • ingeniously - pomysłowo
 • innocently - niewinnie
 • inquisitively - dociekliwie, wścibsko
 • irritably - z rozdrażnieniem, z irytacją 
 • joyously - radośnie, z radością
 • justly - sprawiedliwie
 • kindly - uprzejmie, miło 
 • lazily - leniwie
 • loosely - luźno, wolno, na wolności
 • loudly - głośno
 • madly - wściekle, szalenie
 • mortally - śmiertelnie
 • mysteriously - tajemniczo
 • neatly - schludnie, starannie, porządnie 
 • nervously - nerwowo
 • noisily - hałaśliwie
 • obediently - posłusznie
 • openly - otwarcie, jawnie
 • painfully - boleśnie
 • patiently - cierpliwie
 • perfectly - idealnie, perfekcyjnie
 • politely - uprzejmie, grzecznie
 • poorly - kiepsko, słabo, źle, biednie, ubogo
 • powerfully - silnie, mocno, o dużej sile 
 • promptly - bezzwłocznie, szybko, natychmiast
 • punctually - punktualnie
 • quickly - szybko
 • quietly - cicho
 • rapidly - szybko, gwałtownie
 • really - prawdziwie, bardzo, naprawdę
 • recklessly - lekkomyślnie, nieostrożnie, nierozważnie 
 • regularly - regularnie 
 • reluctantly - niechętnie, z niechęcią
 • repeatedly - powtarzalnie
 • rightfully - prawnie, zgodnie z prawem, słusznie
 • roughly - z grubsza, mniej więcej, prymitywnie, ordynarnie
 • rudely - niegrzecznie, nieuprzejmie, chamsko
 • sadly - smutnie, nieszczęśliwie, niestety
 • safely - bezpiecznie
 • selfishly - samolubnie, egoistycznie
 • sensibly - mądrze, rozważnie, z sensem 
 • seriously - poważnie
 • sharply - ostro, dokładnie
 • shyly - nieśmiało
 • silently - cicho, po cichu
 • sleepily - sennie
 • slowly - powoli
 • smoothly - gładko, płynnie, bez zakłóceń
 • softly - miękko
 • speedily - pospiesznie, niezwłocznie
 • stealthily - ukradkiem, po kryjomu (robić coś), cichaczem (np. zakraść się) 
 • sternly - surowo, stanowczo
 • straight - prosto
 • stupidly - głupio
 • successfully - z powodzeniem, skutecznie
 • suddenly - nagle 
 • suspiciously - podejrzliwie
 • swiftly - prędko, szybko, natychmiastowo 
 • tenderly - czule, delikatnie
 • tensely - w napięciu
 • thoughtfully - życzliwie, zapobiegliwie, roztropnie, w zamyśleniu, refleksyjnie
 • tightly - ciasno, mocno, szczelnie, kurczowo
 • truthfully - szczerze, zgodnie z prawdą
 • unexpectedly - niespodziewanie, nieoczekiwanie
 • victoriously - zwycięsko, triumfalnie
 • violently - gwałtownie
 • vivaciously - z życiem, z ożywieniem
 • warmly - ciepło
 • weakly - słabo
 • wearily - ze znużeniem, ociężale
 • well - dobrze
 • wildly - dziko, szalenie, niesamowicie 
 • wisely - mądrze

 

Przykłady użycia

Dla lepszego zrozumienia i utrwalenia angielskich przysłówków sposobu przygotowaliśmy kilka przykładów ich użycia.

My parents-in-law greeted us warmly. - Moi teściowie przywitali nas ciepło.

The teacher gave us the test quite unexpectedly. - Nauczyciel zrobił nam klasówkę całkiem niespodziewanie. 

She softly whispered something into the child’s ear. - Wyszeptała coś miękko do ucha dziecka.

Shyly she asked if she could add something. - Nieśmiało zapytała, czy mogłaby coś dodać. 

We should get medical check-ups regularly. - Powinniśmy się regularnie badać. 

The wolf was running slowly through the forest. - Wilk biegł powoli przez las. 

You should never speak rudely to your parents! - Nigdy nie powinieneś odzywać się niegrzecznie do swoich rodziców!

He loved her truly, madly, deeply… - Kochał ją prawdziwie, szalenie, głęboko…

 

Zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami na naszej stronie. Znajdziesz w nich wiele przydatnych informacji o gramatyce języka angielskiego

 

<< Przysłówek angielski

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.