ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przysłówki miejsca w języku angielskim

Przysłówki miejsca (adverbs of place) odpowiadają na pytania gdzie?, dokąd? - niosą więc ze sobą całkiem istotną informację. Co ciekawe, istnieją w języku angielskim słówka, które mogą pełnić podwójną funkcję - przysłówka miejsca oraz przyimka (np. over, off, in, itd.). 

 

Podstawowe zasady

Przysłówki miejsca stawiamy najczęściej bezpośrednio po czasowniku lub zdaniu, które określają. Pamiętaj, że przysłówki nie określają przyimków ani innych przysłówków.

 

Najczęściej używane przysłówki miejsca

Oto lista najważniejszych przysłówków miejsca wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 • about - dookoła, wokoło, tam i z powrotem
 • above - nad, powyżej
 • abroad - za granicą
 • anywhere - gdziekolwiek, wszędzie
 • away - daleko (“nie tutaj”)
 • back - do tyłu, z powrotem
 • backwards (lub: backward) - do tyłu
 • behind - za
 • below - poniżej, pod
 • down -  w dół 
 • downstairs - na dół, na dole (na parterze)
 • east/west/north/south - na wschód/zachód/północ/południe
 • elsewhere - gdzie indziej
 • far - daleko
 • here - tutaj
 • in - w
 • indoors - w środku, wewnątrz
 • inside - w środku, wewnątrz
 • near -  w pobliżu
 • nearby - w pobliżu
 • off - z daleka, z dala
 • on - na
 • out - na zewnątrz, poza
 • outside - na zewnątrz, poza
 • over - nad
 • there - tam
 • under - pod
 • up - w górę, na górze
 • upstairs - na górze, na górę (na wyższe piętro)
 • where - gdzie

 

Istnieją dwie charakterystyczne końcówki przysłówków miejsca w języku angielskim:

 • -wards lub -ward (np. backwards - do tyłu, downwards - w dół, eastward - na wschód, forwards - do przodu, homewards - w kierunku domu, upwards - w górę) - są one stosowane do wyrażenia ruchu  określonym kierunku,
 • -where (np. anywhere - gdziekolwiek, everywhere - wszędzie, nowhere - nigdzie, somewhere - gdzieś).

 

Przykłady użycia

Poniżej znajdziesz przykłady użycia angielskich przysłówków miejsca w zdaniach.

Tim looked around but he couldn't see his girlfriend anywhere. - Tim rozejrzał się dookoła, ale nigdzie nie widział swojej dziewczyny.

I searched all the rooms I could get into. - Przeszukałem wszystkie pomieszczenia, do których mogłem wejść. 

I'm going back to work next month. - Wracam do pracy w przyszłym miesiącu.

Get out! - Proszę wyjść!

They built a supermarket nearby. - Zbudowali supermarket w pobliżu. 

She took the children outside. - Wzięła dzieci na zewnątrz (na świeże powietrze).

The man went indoors. - Mężczyzna wszedł do środka.

My grandparents lived and worked abroad. - Moi dziadkowie mieszkali i pracowali za granicą.

Water always flows downhill. - Woda zawsze płynie w dół.

The wind pushed us sideways. - Wiatr zepchnął nas na bok.

We would like to go somewhere warm for our holidays. - Chcielibyśmy pojechać w jakieś ciepłe miejsce na nasze wakacje.

Is there anywhere I can find original Japanese sushi around here? - Czy gdzieś tutaj w okolicy znajdę oryginalne japońskie sushi?

I have nowhere to go. - Nie mam dokąd pójść.

 

Jeśli szukasz dodatkowych informacji na temat przysłówków w języku angielskim lub innych zagadnień tematycznych, zachęcamy lektury pozostałych artykułów na naszej stronie!

 

<< Przysłówek angielski

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.