ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Too i Enough

Istnieją dwa przysłówki w języku angielskim, których użycie sprawia, że słowo, które określają, nabiera zabarwienia negatywnego albo pozytywnego. Mowa, oczywiście o too i enough. Czy wiesz, jak stosować je w poprawny sposób? Jeśli nie masz pewności, koniecznie przeczytaj ten artykuł!

 

Kiedy stosować too?

Too przetłumaczymy na język polski jako “zbyt”, “za bardzo”. Stawiamy je przed przymiotnikiem lub przysłówkiem. Jego użycie nadaje zdaniu negatywny wydźwięk, np.

Jim is too young to stay home alone. - John jest zbyt młody, by zostać w domu sam.

This soup is too salty! - Ta zupa jest za słona!

Don’t walk alone after dark. It’s too dangerous. - Nie spaceruj sama po zmroku to zbyt niebezpieczne.

Don’t drive too fast, please. - Nie jedź zbyt szybko, proszę.

It’s not possible to do the research too thoroughly. - Nie jest możliwe, żeby przeprowadzić badanie zbyt dokładnie. 

 

Pamiętaj, że jeśli w zdaniu po too pojawia się rzeczownik policzalny, w liczbie pojedynczej, należy poprzedzić go przedimkiem a/an:

That’s too unbelievable a story. - To zbyt niewiarygodna historia.

This is too complex a problem. - To zbyt złożony problem. 

 

Jak używać enough?

Enough jest odpowiednikiem “wystarczająco” po angielsku. Zdanie przybiera wydźwięk pozytywny przy zastosowaniu słówka enough. Możesz użyć go do określenia przymiotnika, przysłówka lub rzeczownika. W przypadku przymiotników i przysłówków enough umieszczamy za opisywanym słowem (przymiotnik/przysłówek + enough):

Mary is qualified enough to get this job. - Mary jest wystarczająco wykwalifikowana, żeby dostać tę pracę.

Let’s go swimming. It’s warm enough. - Chodźmy popływać. Jest wystarczająco ciepło.

Brian can’t take part in the run. He’s not fit enough. - Brian nie może wziąć udziału w tym biegu. Nie jest wystarczająco wysportowany. 

 

W przypadku rzeczowników kolejność jest odwrotna - enough umieszczamy przed rzeczownikiem (enough + rzeczownik): 

Don’t worry. There’s enough room for everybody. - Nie martw się. Jest wystarczająco (dużo) miejsca dla wszystkich.

Have we got enough chairs? - Czy mamy wystarczająco (dużo) krzeseł? 

I won’t meet the deadline. There’s simply not enough time. - Nie zmieszczę się w terminie. Po prostu nie ma wystarczająco (dużo) czasu. 

 

Wyrażenia z too/enough + to do sth

Bardzo często łączymy too i enough z wyrażeniem to do sth, czyli “żeby coś zrobić”:

Meggy is too young to go on holidays alone. - Meggy jest zbyt młoda, żeby jechać na wakacje sama.

It’s too late to book this trip. - Było zbyt późno, żeby zarezerwować tę wycieczkę.

There is too much furniture in this room to move comfortably. - W tym pomieszczeniu jest zbyt dużo mebli, żeby poruszać się swobodnie.

Is Jeremy tall enough to play with those boys? - Czy Jeremy jest wystarczająco wysoki, żeby grać z tamtymi chłopcami?

Do we have enough money to buy this house? - Czy mamy wystarczająco (dużo) pieniędzy, żeby kupić ten dom? 

 

To już wszystko, co trzeba wiedzieć na temat przysłówków enough i too. Jeśli poszukujesz informacji na temat innych zagadnień gramatycznych w języku angielskim, sprawdź zakładkę Gramatyka j. angielskiego na naszej stronie internetowej. Na pewno znajdziesz tam potrzebne Ci wiadomości, które pozwolą Ci poszerzyć i usystematyzować wiedzę. Ucz się angielskiego ze Speak Up!

 

<< Przysłówek angielski

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.