ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Zerowy okres warunkowy - ćwiczenia

Zerowy okres warunkowy (zero conditional) w języku angielskim używany jest do wyrażania ogólnych prawd, zasad naukowych lub faktów, które są zawsze prawdziwe, gdy zachodzą określone warunki. Jest to forma wyrażająca rzeczywistość, gdzie wynik jest zawsze stały i niezmienny. Na zasadzie: Jeśli zrobisz to tak, efekt jest taki a nie inny.

Kiedy zerowy okres warunkowy ćwiczenia pdf

Zerowy okres warunkowy tworzy się za pomocą prostego czasu teraźniejszego zarówno w części warunkowej zdania ('if clause), jak i w jego wynikowej (main clause). Schemat tego okresu wygląda następująco:

If + present simple, present simple.

Przykłady

 1. If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. - Jeśli podgrzejesz wodę do 100 stopni Celsjusza, woda wrze.
 2. If you mix red and blue, you get purple. - Jeśli zmieszasz czerwony z niebieskiem, otrzymasz fioletowy.
 3. If it rains, the ground gets wet. - Jeśli pada deszcz, ziemia jest mokra.

Zdania te wyraźnie pokazują, jak zerowy okres warunkowy jest używany do opisania czynności, których wyniki są zawsze takie same, jeśli spełnione są dane warunki.

Zerowy okres warunkowy angielski

Zerowy okres warunkowy jest przewidywalny gramatycznie. Najbardziej istotna kwestia to rozpoznać go i odpowiednio użyć.Jeśli chcesz odświeżyć lub poszerzyć swoją wiedzę na temat okresów warunkowych, wejdź na www.speak-up.pl i zerknij w zakładkę Gramatyka j. angielskiego.

Zerowy okres warunkowy ćwiczenia pdf

Zestaw ćwiczeń, który proponujemy pozwoli Ci samodzielnie sprawdzić, jak dobrze rozumiesz to zagadnienie. Pobierz ćwiczenia na zerowy okres warunkowy angielski na komputer, wydrukuj i rozwiąż Odpowiedzi możesz sprawdzić w załączonym kluczu. Powodzenia.POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Przetłumacz następujące zdania na język angielski, używając zerowego okresu warunkowego.

 1. Jeśli dodasz sól do wody, zwiększa się jej gęstość.
 2. Gdy słońce wschodzi, niebo rozjaśnia się.
 3. Kiedy woda dochodzi do wrzenia, paruje.
 4. Jeśli żelazo wystawisz na wilgoć, rdzewieje.
 5. Gdy ciśnienie atmosferyczne spada, pogoda się pogarsza.
 6. Jeśli mieszkasz blisko morza, czujesz morską bryzę.
 7. Gdy naciskasz klakson, samochód wydaje dźwięk.
 8. Jeśli mieszać barwy czerwoną i niebieską, otrzymasz fiolet.
 9. Kiedy zieleń jesienią opada, drzewa stają się gołe.
 10. Gdy żywność pozostawisz na zewnątrz, psuje się.
 11. Jeśli zapłacisz rachunek przez internet, potwierdzenie przychodzi e-mailem.

Ćwiczenie 2

Uzupełnij poniższe zdania, korzystając z zerowego okresu warunkowego.

 1. If you leave bread out, it ______.
 2. When you apply heat to butter, it ______.
 3. If iron is exposed to oxygen, it ______.
 4. When sugar is added to water, it ______.
 5. If you put ice in the sun, it ______.
 6. When leaves turn red, it ______ autumn.
 7. If you push this switch, the machine ______.
 8. When you open the window, fresh air ______.
 9. If you drop a ball, it ______.
 10. When you turn the key, the engine ______.

Ćwiczenie 3

Przekształć poniższe zdania w zerowy okres warunkowy.

 1. The grass grows when it rains.
 2. You feel warmer when you wear a coat.
 3. Milk turns sour when it is left out of the fridge.
 4. Cars use more fuel when they drive faster.
 5. You see your breath when it's cold outside.
 6. The sun rises in the east.
 7. People sweat when it is hot.
 8. Lights glow when you switch them on.
 9. Machines wear out when they are used frequently.
 10. Wood burns when it's dry.

Ćwiczenie 4

Odpowiedz na pytania używając zerowego okresu warunkowego.

 1. What happens when you mix red and yellow paint?
 2. What occurs if you don’t water plants?
 3. How does the body react to cold weather?
 4. What does baking soda do when mixed with vinegar?
 5. What happens to your shadow when the sun is directly overhead?
 6. How do fish respond to water pollution?
 7. What results from boiling an egg?
 8. What action should you take if your computer freezes?
 9. What happens when you forget your password?
 10. How do plants react to sunlight?
 11. What occurs if you dial the emergency number?
 12. What happens if you take a deep breath?

Ćwiczenie 5

Opisz poniższe zjawiska, stosując zerowy okres warunkowy.

 1. The effect of salt on ice.
 2. The process of photosynthesis in plants.
 3. The phenomenon of high tides during a full moon.
 4. How a compass works.
 5. What occurs during the condensation of water.
 6. The effect of gravity on falling objects.
 7. How a light bulb illuminates.
 8. What happens when blood oxygen levels drop.
 9. How yeast acts in bread making.
 10. The process of fermentation in wine making.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Odpowiedzi

Ćwiczenie 1

 1. If you add salt to water, its density increases.
 2. When the sun rises, the sky brightens.
 3. When water reaches boiling point, it evaporates.
 4. If you expose iron to moisture, it rusts.
 5. When atmospheric pressure drops, the weather worsens.
 6. If you live close to the sea, you feel the sea breeze.
 7. When you press the horn, the car makes a sound.
 8. If you mix red and blue, you get purple.
 9. When leaves fall in autumn, trees become bare.
 10. If you leave food outside, it spoils.
 11. If you pay a bill online, confirmation comes by email.

Ćwiczenie 2

 1. becomes stale
 2. melts
 3. rusts
 4. dissolves
 5. melts
 6. is
 7. starts
 8. comes in
 9. falls
 10. starts

Ćwiczenie 3

 1. If it rains, the grass grows.
 2. If you wear a coat, you feel warmer.
 3. If milk is left out of the fridge, it turns sour.
 4. If cars drive faster, they use more fuel.
 5. If it's cold outside, you see your breath.
 6. If it is morning, the sun rises in the east.
 7. If it is hot, people sweat.
 8. If you switch them on, lights glow.
 9. If they are used frequently, machines wear out.
 10. If it's dry, wood burns.

Ćwiczenie 4

 1. If you mix red and yellow paint, you get orange.
 2. If you don’t water plants, they dry out.
 3. If it is cold, the body shivers.
 4. If you mix baking soda with vinegar, it bubbles.
 5. If the sun is directly overhead, your shadow disappears.
 6. If the water is polluted, fish become sick.
 7. If you boil an egg, it hardens.
 8. If your computer freezes, restart it.
 9. If you forget your password, you cannot log in.
 10. If exposed to sunlight, plants perform photosynthesis.
 11. If you dial the emergency number, help is called.
 12. If you take a deep breath, your lungs fill with air.

Ćwiczenie 5

 1. If you add salt to ice, it lowers the freezing point.
 2. If plants undergo photosynthesis, they convert sunlight into energy.
 3. If there is a full moon, high tides occur.
 4. If a compass is used, it points to magnetic north.
 5. If water vapor cools, it condenses into droplets.
 6. If an object is dropped, gravity pulls it toward the earth.
 7. If a light bulb is turned on, it lights up.
 8. If blood oxygen levels drop, breathing increases.
 9. If yeast is added to dough, it causes it to rise.
 10. If grapes ferment, they turn into wine.

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.