ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Zaimki wzajemne - ćwiczenia

Zaimki odpowiadają za zastępowanie rzeczowników w zdaniach. Dzięki nim nie trzeba wciąż powtarzać tego samego słowa. Pełnią one zatem pomocniczą rolę, ale mają przy tym znaczący wpływ na płynność wypowiedzi. Wprawne wykorzystywanie zaimków wpływa korzystnie na bogactwo językowe i dynamikę przekazu.

W języku angielskim występują różne rodzaje zaimków. Jednym z nich są zaimki wzajemne. Służą one do przedstawiania zależności pomiędzy przynajmniej dwoma uczestnikami danej relacji. Jeżeli chcesz powiedzieć o wzajemności dwóch osób, użyj zaimka each other. Z kolei gdy powiązanie dotyczy większej liczby osób, należy sięgnąć po formę one another. Podmiotem niekoniecznie muszą być ludzie. W tej roli mogą też występować zwierzęta albo rzeczy. Przekonaj się kiedy zaimki wzajemne w poszczególnych wersjach będą miały zastosowanie.

Zaimki wzajemne – testy do rozwiązywania

Skoro wiesz już w teorii, kiedy używamy zaimków wzajemnych w angielskim, czas przejść do praktyki. Przygotowaliśmy kartę pracy, dzięki której zgłębisz to zagadnienie. Na początek utrwalisz podstawy przy pomocy prostych przykładów. Później przejdziesz do swobodnego stosowania zaimków wzajemnych w wypowiedziach. Wydrukuj nasz arkusz „Zaimki wzajemne – ćwiczenia pdf”, a następnie wykonaj wszystkie polecenia. Na samym końcu znajdziesz klucz zawierający poprawne odpowiedzi. Powodzenia!

Zaimki wzajemne – each other czy one another?

Zaimki wzajemne w angielskim ograniczają się tylko do dwóch wariantów. Zapoznaj się z poniższymi przykładami i przystąp do wykonywania zadań.

Mark and Anna help each other. (2 osoby)

Mark, Anna and Kate help one another. (3 osoby)

POBIERZ W WERSJI PDF 

Zaimki wzajemne – wypełnij luki

Uzupełnij zdania przy pomocy wybranego zaimka z nawiasu.

Ćwiczenie 1

 1. These two teams always compete fiercely against __________ . (each other/one another)
 2. The couple held hands and looked into __________ eyes. (each other’s/one another’s)
 3. Employees admire and respect __________ talents. (each other’s/one another’s)
 4. Lily and Emma borrowed clothes from __________ for the party. (each other/one another)
 5. Me and my friends hugged __________ after graduating. (each other/one another)
 6. The committee members supported __________ during the difficult decision-making process. (each other/one another)
 7. The two dogs chased __________ around the yard and wagged their tails. (each other/one another)
 8. The coach and the athlete encouraged __________ during the training session. (each other/one another)
 9. All students help __________ with difficult math problems. (each other/one another)
 10. Guitarist, singer and drummer collaborated closely with __________ to create a beautiful performance for their fans. (each other/one another)

Zaimki wzajemne – zbuduj zdania

Przetłumacz poniższe zdania na język angielski. W każdym przykładzie użyj zaimka each other albo one another.

Ćwiczenie 2

 1. Mary i Kate życzyły sobie powodzenia przed egzaminem.

  _____________________________________________________________

 2. Małżonkowie lubili chodzić na długie spacery i rozmawiać ze sobą o przyszłości.

  _____________________________________________________________

 3. Dwa psy bawią się ze sobą w parku każdego dnia.

  _____________________________________________________________

 4. Rodziny organizowały pikniki i cieszyły się spędzaniem czasu ze sobą nawzajem.

  _____________________________________________________________

 5. Jim i Tim zawsze rywalizują ze sobą w sporcie, ale są dobrymi przyjaciółmi.

  _____________________________________________________________

 6. Sąsiedzi pilnowali nawzajem swoich domów, gdy byli na wakacjach.

  _____________________________________________________________

 7. Pracownicy pomagają sobie nawzajem, aby zdążyć z projektem przed terminem.

  _____________________________________________________________

 8. Rodzeństwo dzieliło się swoimi zabawkami i bawiło razem przez całe popołudnie.

  _____________________________________________________________

 9. Podróżnicy dzielili się wskazówkami i rekomendacjami ze sobą na temat najlepszych miejsc do odwiedzenia.

  _____________________________________________________________

 10. Członkowie klubu książki dzielili się swoimi opiniami i interpretacjami ze sobą.

  _____________________________________________________________

Zaimki wzajemne – themselves czy each other?

Podczas nauki angielskiego Polacy mają tendencję do tłumaczenia zdań na swój język ojczysty. Ten mechanizm jest całkowicie naturalny i występuje właściwie u wszystkich uczniów. Warto mieć jednak na uwadze, że takie podejście może generować dodatkowe trudności. Tak bywa chociażby w przypadku sformułowań „themselves” oraz „each other”. Zerknij na poniższe przykłady:

 1. The students surprised themselves with their test results.
 2. The students surprised each other with their test results.

Gdy przetłumaczysz powyższe zdania na język polski, w obu przypadkach otrzymasz identyczny rezultat:

„Uczniowie zaskoczyli siebie wynikiem testu.”

Nie oznacza to jednak, że powyższe zdania w języku angielskim mają to samo znaczenie. Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy nimi, która wynika właśnie z użycia odmiennych zaimków. Dokładne znaczenie oby zdań jest następujące:

 1. Uczniowie zaskoczyli siebie samych wynikiem testu.

Czyli każdy uczeń z osobna był zaskoczony rezultatem uzyskanym przez siebie samego.

 1. Uczniowie zaskoczyli siebie nawzajem wynikiem testu.

W tym przypadku uczniowie byli zaskoczeni wynikami uzyskanymi przez swoich kolegów i koleżanki.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Klucz odpowiedzi do arkusza „Zaimek wzajemny – ćwiczenia pdf”

Czas na sprawdzenie czy faktycznie wiesz kiedy dajemy zaimki wzajemne w angielskim. Przekonaj się ile przykładów udało Ci się rozwiązać poprawnie.

Ćwiczenie 1

 1. each other
 2. each other's
 3. one another's
 4. each other
 5. one another
 6. one another
 7. each other
 8. each other
 9. one another
 10. one another

Ćwiczenie 2

 1. Mary and Kate wished each other good luck before the exam.
 2. The married couple enjoyed taking long walks and talking to each other about the future.
 3. The two dogs play with each other in the park every day.
 4. The families organized picnics and enjoyed spending time with one another.
 5. Jim and Tim always compete against each other in sports, but they are good friends.
 6. The neighbors kept an eye on one another's homes while they were on vacation.
 7. Employees help one another to meet the project deadline.
 8. The siblings shared their toys with each other and played together all afternoon.
 9. Travelers shared tips and recommendations with one another on the best places to visit.
 10. Members of the book club shared their opinions and interpretations with one another.

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.