ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Zaimki dzierżawcze - ćwiczenia

Zaimki dzierżawcze (possessive pronouns) służą do wyrażania przynależności (possession). Dlatego zawsze gdy chcemy określić do kogo coś należy i gdy nie chcemy powtarzać rzeczownika, określającego właściciela, posługujemy się zaimkiem dzierżawczym. Possessive pronouns odnoszą się bezpośrednio do zaimków osobowych i są tłumaczone w następujący sposób na język polski:

I — Mine (mój, moja, moje)

You — Yours (twój, twoja, twoje)

He — His (jego)

She — Hers (jej)

It* — Its* (brak odpowiedniego tłumaczenia, w praktyce nie stosuje się zaimka dzierżawczego dla rodzaju nijakiego, w trzeciej osobie liczby pojedynczej)

We — Ours

You — Yours

They - Theirs

Kiedy używamy zaimków dzierżawczych w języku angielskim

Dla zobrazowania użycia zaimka dzierżawczego posłużmy się przykładem:

This is Brad’s phone and this is mine.

To jest telefon Brada a ten jest mój.

Zastosowaliśmy zaimek dzierżawczy na końcu zdania ”mine”, aby nie powtarzać zwrotu ”this is my phone”. Warto zaznaczyć, że język angielski wyróżnia dwa rodzaje zaimków dzierżawczych, w zależności od funkcji pełnionej w zdaniu. Jeżeli zaimek występuje w roli przydawki (określa rzeczownik) wtedy nazywany jest powszechnie przymiotnikiem dzierżawczym bezwględnie wymaga rzeczownika.

That’s her problem.

To jest jej problem.

Jeżeli zaimek występuje w roli określnika (determiner) wtedy nazywany jest dzierżawczym.

Andrew is your friend.

A friend of Yours.

Zwróćmy uwagę, że zaimki dzierżawcze nie wymagają, jak w dopełniaczu saksońskim apostrofu (Wtedy wskazywana jest konkretna osoba: That’s Monica’s car. To samochód Moniki). Jeśli chcesz odświeżyć lub poszerzyć swoją wiedzę na temat zaimków zwrotnych wejdź nawww.speak-up.pl i zerknij w zakładkę Gramatyka j. angielskiego.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Zaimki dzierżawcze ćwiczenia

Wykonaj następujące ćwiczenia i przekonaj się czy wiedza z tego zakresu gramatyki angielskiej jest dla ciebie absolutnie zrozumiała.

Ćwiczenie 1

Zastosuj odpowiedni zaimek dzierżawczy dla poniższych zdań.

 1. My neighbours are fascinated about ……………. brand-new car.
 2. Lublin is famous for ……………. Catholic University - KUL
 3. Well, I know Daniel very well but I don’t know ……………. mother.
 4. I still can’t believe You did that so now it’s ……………. problem, not mine.
 5. We discovered unusual plant in ……………. garden.
 6. Amanda is extremely disappointed with ……………. husband. I think she considers a divorce.
 7. BMW is well-known brand. What is important, ……………. cars are hybrid and fully electric, too.
 8. Anna and Sylvie often meet up with ……………. university friends.
 9. What truly inspires me in Jack is ……………. ability to make all people laugh.
 10. What’s ……………. plan for tonight? Still staying in?

Ćwiczenie 2

Przetłumacz poniższe zdania na język angielski z wykorzystaniem zaimka dzierżawczego podanego w nawiasie.

 1. Czy to twój samochód czy jej? (hers)
 2. Masz moją akceptację, a my mamy ich. (theirs)
 3. Czyje to pieniądze? Twoje? (yours)
 4. Nie chcę jechać twoim samochodem. Wolę swoim. (mine)
 5. Ola zostawiła tu swoje rzeczy. To wszystko jest jej. (hers)

Ćwiczenie 3

Wstaw odpowiedni zaimek dzierżawczy. Jeden z nich to przymiotnik dzierżawczy. Zgadnij który.

 1. Monica says that these shoes are ……………. but they aren’t. They’re her aunt’s.
 2. Are your dumplings cold like …………….? I have to tell the waiter.
 3. She still has her ID after last holiday but Karen lost ……………. in Prague.
 4. Let me introduce the friend of ……………. – Anastasia. We’ve known each other for ages.
 5. Do not touch it! It’s ……………. He always gets mad when somebody moves it.
 6. They got the trouble off ……………. chest.
 7. Kate and Ann claim this project to be …………….. What a surprise!
 8. Our dog didn’t like ……………. new food.
 9. I know Paul but I don’t know ……………. parents.
 10. That blue car isn’t ……………. We drive Mercedes.

Ćwiczenie 4

Wpisz właściwe przymiotniki i zaimki dzierżawcze, uzupełniając poprawnie poniższe zdania.

 • Oh, excuse me but this is ………… 1. (I) train. When is ………… 2. (you) arriving? ………… 3. (I) seems like Pendolino, Dart or some express one. Lucky me Wait a minute! Is that ………… 4. (you) suitcase?
 • OMG, yes! That’s the suitcase of ………… 5. (we)! And actually somebody is trying to break ………… 6. (it) zipper. Unbelievable! Hold ………… 7. (I) purse, please.
 • Calm down. I think those people are only trying to figure whose that suitcase is. It is not ………… 8. (they) intention to steal it or whatever.
 • You think? Do you really believe in people’s good intentions?
 • Of course, I believe ………… 9. (we) life is… hey! You were right. They’re stealing ………… 10. (you) suitcase. I was wrong. People are full of evil and think only about ………… 11. (they) comfort. They try to destroy ………… 12. (we) peace at all cost.
 • Are going actually to stand like this and preach about intentions?

Odpowiedzi

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

 1. Their
 2. Its
 3. His
 4. Your
 5. Our
 6. Her
 7. Its
 8. Their
 9. His
 10. Your

Ćwiczenie 2

 1. Is this your car or hers?
 2. You have my acceptance and we’ve got theirs.
 3. Whose money is it? Yours? Is it Yours?
 4. I don’t want to drive your car. I prefer mine.
 5. Alexandra left her things here. It’s all hers.

Ćwiczenie 3

 1. Hers
 2. Mine
 3. Hers
 4. Mine
 5. His
 6. Their, *zaimek dzierżawczy
 7. Theirs
 8. Its
 9. His
 10. Ours

Ćwiczenie 4

 1. My
 2. Yours
 3. Mine
 4. Your
 5. Ours
 6. Its
 7. My
 8. Their
 9. Our
 10. Your
 11. Their
 12. Our

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.